De voorbije maanden vonden er een aantal diefstallen van voornamelijk koper en edelmetalen plaats op de Gentse begraafplaatsen. Een probleem dat uiteraard niet uniek is in onze stad, maar op vele plaatsen opduikt. De stad Gent en in het bijzonder bevoegd cd&v-schepen Isabelle Heyndrickx kent het probleem en pakt het dan ook aan.

In de commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) werd Isabelle aan de tand gevoeld door gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) over de veiligheid op de Gentse begraafplaatsen. Ze benadrukte in haar antwoord het belang van sociale controle: "Het verhogen van de veiligheid op de Gentse begraafplaatsen is een absolute prioriteit binnen ons beleidsplan. De toegankelijkheid tot onze begraafplaatsen wordt net verhoogd om meer sociale controle te krijgen. Er zijn aanspreekpunten voor klachten en er wordt samengewerkt met de plaatselijke politie rond aangiftes."

Er wordt dan ook ingezet op heel wat verschillende acties:

  • Het opmaken van een duidelijk beslissingskader waarin prioritaire begraafplaatsen, zones en historische graven worden vastgelegd.
  • Het opmaken van een inventarisch historisch erfgoed per begraafplaats.
  • Controle van historische graven bij uitbraaklijsten.
  • Driejaarlijks onderhoud van de gelijkvormige oorlogsperken.
  • Het jaarlijkse herstel van enkele historische graven in samenwerking met sociale tewerkstelling.
  • Het sinds 2021 indienen van een subsidiedossier bij Vlaanderen. Dit jaar werd het dossier ingediend voor de Westerbegraafplaats. In 2024 is Sint-Amandsberg aan de beurt.
  • Deelname aan de klankbordgroepen vanuit de Vlaamse Overheid om het beleid rond begraafplaatsen verder vorm te geven.

Herbekijk hier het volledige antwoord van schepen Isabelle Heyndrickx.