JONGCD&V schreef een opiniestuk voer de infocoaches in de Overpoort.

Naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen, de heropening van de horeca na maandenlange sluiting en de bekende ‘knaldrang’ die er heerste onder al wie graag feest, besloot het stadsbestuur in 2021 om infocoaches in te zetten in de bekendste uitgaansbuurt van Gent. Wat startte als infocoaches voor de naleving van de corona-maatregelen, evolueerde al snel in een bijkomende taak: studenten – al dan niet in beschonken toestand – te hulp schieten voor verschillende problemen die zich tijdens een nachtje uitgaan kunnen voordoen.

De aanwezigheid van infocoaches zorgde ook voor een nieuwe evolutie: studenten kwamen spontaan aankloppen bij de chalet waar infocoaches pauzes namen. Dit vaak om hulp te vragen maar ook om bijvoorbeeld meldingen te doen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Een mooi voorbeeld van veiligheid voor en door studenten. Dat dit proefproject een succes is, valt te blijken uit de vele positieve reacties. Zo betreurt de Gentse studentenraad het einde van het project en zijn ze vragende partij om het project ook volgend jaar verder te zetten. Ook politie en horeca-uitbaters in de Overpoortbuurt zien de infocoaches als een grote meerwaarde in. Door op vriendschappelijke wijze studenten aan te spreken en door wederzijds begrip en respect, kon een escalatie van een conflict vaak vermeden worden.

Als JONGCD&V Gent hechten wij veel belang aan initiatieven die de studentengemeenschap kunnen versterken. Vooral wanneer deze initiatieven door studenten zelf draaiende gehouden wordt. Dit is in het belang van iedere student die van hun studententijd een zorgeloos feest wil maken. Met die ervaring in de rugzak, zal onze maatschappij op basis van wederzijds respect en zorg alleen maar gebaat zijn. Het is dan ook de taak van het stadsbestuur om studenten te erkennen in de verantwoordelijkheden die zij opnemen in de maatschappij en hen de mogelijkheid te geven deze rol te vervullen.

Laten we elkaar dan ook die mogelijkheid bieden door infocoaches structureel op te nemen in de veiligheidsketen in de Overpoort. Ze zijn zeer toegankelijk doordat ze vaak behoren tot dezelfde leeftijdscategorie als de studenten. Bovendien zijn ze herkenbaar en hebben ze voeling met de uitgelaten sfeer tijdens een avondje feesten. Wanneer de sfeer alsnog dreigt om te slaan, kunnen ze de-escalerend werken en de hulp inroepen van de politie of hulpdiensten wanneer dit nodig zou zijn.

De praktijk leert ons ook dat studenten nood hebben aan een centraal (meld)punt om, tijdens het uitgaan, naar toe te gaan wanneer zich bepaalde situaties voordoen waarbij ze hulp nodig hebben. Dit kan gaan van toedienen van EHBO tot het melden van grensoverschrijdend gedrag en het begeleiden van slachtoffers naar de nodige eerste hulp. Dit zal niet alleen voor studenten voordelen bieden op lange termijn, maar ook voor jongeren die dit engagement opnemen.

De ervaring en kennis die ze opdoen tijdens het uitoefenen van deze job, nemen ze mee ook na hun studententijd. We roepen het stadsbestuur, de cafébazen, de Gentse studenten en de hogeronderwijsinstellingen dan ook op om aan de slag te gaan met deze waardevolle praktijkervaring en mogelijkheden te zoeken naar een structurele verankering van infocoaches in de Overpoort. Dit is ook een oproep aan bevoegd minister van Binnenlandse zaken, partijgenote Annelies Verlinden, om werk te maken van een duidelijk juridisch kader waarbinnen infocoaches op openbaar domein kunnen werken.