De CD&V-senioren van Gent startten op 15 maart hun activiteiten met een toespraak van Eric Van Rompuy in zaal de Parel van Clemenspoort. Uit zijn memoires ‘Rebel met een missie, 40 jaar strijdbaar politicus’ trok Eric een aantal lessen voor de toekomst o.m. inzake de gevolgen van de energiecrisis, de coronacrisis en de klimaatcrisis op onze samenleving.

Hij wees ook op de economische, sociale, budgettaire en politieke gevolgen van die opeenvolgende crisissen, de (al dan niet) noodzakelijkheid van een staatshervorming in België, de positionering van CD&V in een snel veranderde politieke en maatschappelijke omgeving. Zoals steeds schuwde hij de controverse niet. Zijn betoog werd afgesloten met een vragenronde waarbij een geanimeerd debat ontstond tussen een geëngageerd publiek van 45 mensen en de ervaren politicus uit Zaventem.