Er is de voorbije jaren -terecht- heel wat aandacht gegaan naar de Gentse fietsinfrastructuur, maar rond de voetgangersinfrastructuur is er nog ruimte voor verbetering. Sommige voetpaden zijn nog steeds te smal, er staan obstakels of mensen met een rolwagen of rollator kunnen moeilijk passeren haalde fractieleider Stijn De Roo aan tijdens de voorbije Gemeenteraad.

Het stadsbestuur maakt nu werk van een geïntegreerd voetgangersplan. Er zal gekeken worden naar de aanleg van voetpaden, maar ook andere essentiële elementen zoals de inrichting van de voetgangersoversteekplaatsen en de plaatsing van rustelementen.

De ambitie zal niet beperkt blijven tot het stadscentrum, maar er is ook aandacht voor de deelgemeenten en de buitengebieden.

Het Voetgangersplan moet en zal een goed kader bieden om onze stad aangenamer en toegankelijker te maken voor voetgangers. 

  • Mobiliteit & openbaar vervoer