Afgelopen weekend stond in de gebouwen van de Gentse onderneming Christeyns onze nieuwjaarsreceptie op het programma. Het werd een druk bezochte en succesvolle editie. Afdelingsvoorzitter Henk Mahieu sprak de aanwezigen toe met een traditionele nieuwjaarsspeech.


U kan hier de tekst integraal terugvinden:

Mijnheer de vice-eersteminister, beste Vincent

Mevrouw de staatssecretaris, beste Nicole

Dames en heren,

Beste vrienden,

Mag ik vooreerst mijn voldoening en dankbaarheid uitspreken dat we jullie andermaal kunnen welkom heten in de gebouwen van een fantastisch Gents bedrijf. Ik wil voorzitter Bostoen en CEO Jef Wittouck, die ons verwelkomde, dan ook hartelijk danken om hun bedrijf vandaag open te stellen, zodat we de kans krijgen om een van de sterkste ondernemingen in onze stad van heel nabij te leren kennen. 

Ik wil van deze gelegenheid dan ook gebruikmaken om hen, maar zeker ook u allen een gelukkig, gezond en succesvol nieuw jaar wensen. Een jaar waarin we de pagina van 2022 kunnen omslaan.

Want 2022 was een jaar vol uitdagingen, van de uitlopers van de covidpandemie over de energiecrisis tot de oorlog in Oekraïne. Dat had ingrijpende gevolgen voor onze samenleving en economie, maar ook voor uw portemonnee. Gevolgen die onze vicepremier Vincent daarnet helder in het juiste perspectief plaatste mét een hoopvolle visie op de opdracht van de federale regering en onze partij in 2023.

Maar sta mij toe om als voorzitter van cd&v Gent het vizier vooral op onze stad te plaatsen. Want 2023 wordt een cruciaal jaar, voor cd&v Gent en bij uitbreiding de volledige stad en haar deelgemeenten. Want vandaag is het tijd dat we vooruit kijken, keuzes maken en onze koers bepalen. 

En als ik “we” zeg, dan bedoel ik inderdaad wij allemaal samen, wij Gentse christendemocraten. Samen met onze lokale mandatarissen Isabelle, Stijn, Jef en  Abdil en onze provinciale fractieleider Filip Van Laecke zullen we in 2023 meer dan ooit onze unieke stem laten horen. 

Uniek. Want wij Gentse christendemocraten, de bouwmeesters van deze stad, geloven in onze eigen sterkte. In 2022 hebben we de Stadslijst achter ons gelaten. In een dergelijk verhaal hadden we immers onze eigenheid helemaal verloren. 

We zeggen dus NEE aan een Stadslijst en luid en duidelijk JA om onze eigen visie en verhaal uit te dragen als alternatief voor de paarse recepten uit het verleden. 

Want de Gentenaars hebben geen nood aan heruitgave van het paarse verhaal. Wij willen werk maken van een verstandig beleid, met aandacht voor elke Gentenaar, en een financieel goed beheerde en bestuurde stad. Daar staat cd&v Gent al sinds jaar en dag voor, dat is de basis waarop verschillende christendemocratische burgemeesters deze stad hebben gebouwd. En daar zullen we dit jaar meer dan ooit voor vechten

 

Het feit dat het na ons afhaken wat stil is geworden over deze stadslijst, toont dat er misschien meer wordt getwijfeld dan de paarse kopstukken willen toegeven.

Maar terwijl de socialisten en liberalen twijfelen, werken wij verder. Want dat is wat de Gentenaars verdienen. En dat is wat cd&v de afgelopen jaren heeft gedaan met Isabelle en Mieke in het stadsbestuur; Stijn, Jef, Abdil en Paul in de gemeenteraad en het BCSD en Filip in de provincieraad. Werken aan een beleid voor álle Gentenaren, ook in onze deelgemeenten. En op die weg gaan we verder.

 

Want veel Gentenaars snakken naar verandering. En vandaag denken ze nog te vaak dat ze die verandering enkel kunnen vinden bij de extreme partijen aan de linker en de rechterzijde. 

Wel beste vrienden, cd&v zal de komende maanden duidelijk maken dat de verandering die de Gentenaar wil er vooral kan komen met een stevige vertegenwoordiging van christendemocraten in het stadsbestuur. We verdedigen ook de Gentse dossiers op het bovenlokale niveau. Ook op Vlaams en Federaal niveau is een sterke cd&v-vertegenwoordiging in parlementen en regeringen bijgevolg nuttig voor de Gentenaar. 

 

De voorbije vier jaar hebben we hard gewerkt om redelijkheid en gezond verstand in het beleid te brengen. Om niet enkel het stadsbestuur te zijn van de hippe centrumbewoner, maar ook voor de Gentenaars uit Oostakker of Drongen. Geregeld met succes, maar vaak botsten we op de partijen die hier al vele legislaturen de plak zwaaien.

 

We moeten spijtig genoeg vaststellen dat onze stad steeds verder polariseert. Dat kan anders. Dat móet anders. Je kan ook zonder polarisatie een duurzame stad en een stedelijke gemeenschap opbouwen. Het is daarbij essentieel dat we als lokale overheid dicht bij de mensen staan.

-          Voor ons is een duurzaam mobiliteitsbeleid geen ideologische obsessie, maar een beleidsdoel. Geen reden om inwoners tegen elkaar op te zetten en bruggen op te blazen, maar een manier om Gentenaars met elkaar te verbinden. Daarbij moet er aandacht zijn voor alle groepen en stadsdelen en hun specificiteit. Het wordt dringend tijd ook werk te maken van betere voetpaden en veiliger fietsverkeer.

-          Als we vandaag te gast zijn bij een bedrijf als Christeyns is dat ook een uiting van ons streven om met zelfstandigen en ondernemers in onze stad terug in dialoog te gaan en hen bij alle beleidsdomeinen van het stadsbestuur op een constructieve wijze te betrekken in het belang van een gezond ondernemingsklimaat en van de economische ontwikkeling van de stad. 

-          Voor ons is participatie meer dan het verzamelen van ideeën in een grote ideeëntrommel. De inwoners moeten het gevoel hebben dat er écht naar hen geluisterd wordt. Door hen te laten zien dat het uiteindelijke resultaat hun ideeën meeneemt, maar ook door te durven zeggen waarom bepaalde ideeën het niet haalden. Dat is maar respectvol.

-          Voor ons is een krachtig stedelijk sociaal beleid geen betuttelend beleid. Maar een beleid in samenwerking met de vele middenveldorganisaties in de straten, wijken en deelgemeenten van onze stad. Met financiële ondersteuning op maat, zonder aan hun onafhankelijkheid te raken. Cd&V staat dus voor een beleid mét het middenveld dat vele taken beter kan vervullen dan de overheid en daar de kans moet toe krijgen

-          Voor ons is een veilige stad niet per se de stad met de meeste camera’s maar wel waar de wijkinspecteur centraal staat en iedereen zich veilig voelt. Een stad dus waar de veiligheidsdiensten nabij, bereikbaar en gekend zijn.  

-          En beste vrienden, voor ons is een stedelijk beleid een beleid voor álle Gentenaars. Ook in de deelgemeenten. 

 

 

Ik leg er inderdaad graag de nadruk op. Want in de periode zonder christendemocraten in het stadsbestuur was ‘deelgemeente’ een vies woord geworden op de Botermarkt. De stad werd opgedeeld in 25 wijken, en de eigenheid van de deelgemeenten werden geminimaliseerd. Maar waar men niet over wil spreken, daar wil men ook geen aandacht aan besteden. Maar na veel trekken, sleuren en volhouden door onze mandatarissen hebben we onze deelgemeenten opnieuw op de tafel van het stadsbestuur gekregen. Er wordt opnieuw duchtig over gepraat, plots ook door de andere partijen. 

Hebben we de kaas van tussen onze boterham laten eten? Allesbehalve. Het was voor ons steeds de noodzakelijke eerste stap. En nu duwen we door. Want met woorden alleen schieten de mensen niets op.

Wie verandering wil, zal kunnen rekenen op de Gentse christendemocraten, op ons, de Gentse cd&v. Aan ons om de Gentenaars dat duidelijk te maken.

 

Beste vrienden, we hebben in het verleden zelden medailles gewonnen met straffe communicatie of het steken van pluimen op onze hoed. Maar onze voorzitter Sammy heeft gelijk als hij in zijn nieuwjaarspeech zegt dat we meer en luider onze partij, onze verwezenlijkingen en idealen moeten verdedigen.

Wel, dat zijn we van plan hier in Gent. Het zijn christendemocraten die deze stad hebben opgebouwd en laten groeien en bloeien met respect voor het gemeenschapsgevoel van haar trotse inwoners. En het zullen de christendemocraten zijn die de Gentenaar vandaag duidelijk maken dat we op dat pad verder kunnen werken. De tijden zijn dan wel veranderd, maar de inzet niet: bouwen aan een stad met respect voor élke Gentenaar.

 

Cd&v Gent zal daarom vanaf februari - dat is al binnen enkele dagen - de stad en haar deelgemeenten doorkruisen om in gesprek te gaan met de Gentenaar. We gaan dat doen met een grote diverse groep, een groep waarvan ik jullie vandaag al graag enkele mensen voorstel!

Mag ik vragen dat volgende mensen naar voren komen. Ten eerste onze huidige lokale en provinciale mandatarissen: Isabelle, Stijn, Jef, Abdil en Filip. Maar uiteraard ook Simon en Steffi, onze ondervoorzitters en Johan, Xanthippe en Lucas, de voorzitters van onze geledingen. Zij worden versterkt door het engagement van Thomas, Jean-Paul, Henry, Luc, Steve, Jolien, Ellen, Thijs, Joris, Eda, Florence, Jorn, Jeffrey, Brigitte, Vincent, en Michiel. 

 

Beste vrienden,

Sammy vroeg zaterdag ll. alle leden om samen te tonen waar we voor staan en waar we voor gaan. Ik wil me bij deze oproep ook aansluiten. We moeten luisteren naar onbehagen, het debat aangaan en mensen die het vertrouwen kwijt zijn opnieuw hoop geven. We weigeren die mensen zomaar over te laten aan de extremen. 

In Gent zullen deze mensen - en we zullen deze ploeg de volgende weken nog verdubbelen - straks en het ganse jaar door in allerlei fora onze visie op de stad meegeven en de straten opgaan: van Afsnee over de Kuip tot de Kanaalgemeenten en van Wondelgem via Oostakker naar Sint-Amandsberg. Het doel is helder: de Gentenaar ontmoeten, luisteren naar hun verhalen en door antwoorden te bieden duidelijk te maken dat het Gentse stadsbestuur meer dan ooit een stevige portie cd&v kan gebruiken.