Trefpunt vzw en Flowgent richtten tijdens de Gentse Feesten van 2022 een fysiek meldpunt op. Aan het meldpunt werden slachtoffers opgevangen en begeleid naar de hulpdiensten. 

Dit meldpunt was er voor alle vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag. 

De Stad Gent bood inhoudelijke ondersteuning aan de organisaties en zorgde voor de locatie. 

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen:

  1. Komt/komen er de volgende editie van de Gentse Feesten opnieuw één of meerdere meldpunt(en) voor grensoverschrijdend gedrag?
  2. Wie zal instaan voor de organisatie van dit/deze meldpunt(en)? 
  3. Wat is de rol van de Stad Gent?

De burgemeester antwoordde:

"Dank voor de vraag. We hebben inderdaad beslist om voor de volgende editie van de Gentse Feesten opnieuw een fysiek meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag op te zetten en in te richten. 

Dit meldpunt, welke vorig jaar opgericht werd door Trefpunt en Flowgent en waarbij de Stad Gent in de inhoudelijke ondersteuning heeft voorzien, heeft effectief zijn nut bewezen. Mensen vonden hun weg naar het fysieke meldpunt om concrete meldingen te doen, om opgevangen te worden. Het concept werkte drempelverlagend om meldingen te doen. In totaal waren er 45 meldingen.

Het opzetten van dergelijk meldpunt moet gezien worden als één van de acties die we ondernemen om de problematiek van grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Daarnaast blijven we nog andere acties ondernemen zoals een sensibiliseringscampagne, vormingen voor organisatoren en barpersoneel, samenwerkingen met partners zoals het Rode Kruis, toiletmedewerkers, vrijwilligers, stewards,…, samenwerkingsafspraken met andere belanghebbenden zoals politie, zorgcentrum na seksueel geweld.

De organisatie en coördinatie van dit meldpunt werd vorig jaar en zal ook in 2023 opgenomen worden door de Dienst Preventie voor Veiligheid. De  coördinator van de taskforce seksueel grensoverschrijdend gedrag en de horecacoach zijn hierbij de sleutelfiguren.

Momenteel onderzoekt de werkgroep Nightlife, onderdeel van de taskforce Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag ( SGG), de precieze locatie en de inrichting van dit meldpunt. We voorzien dit jaar bijkomend ook psychologische ondersteuning voor de medewerkers van het meldpunt.

Aangezien de stad gebonden is aan de wetgeving overheidsopdrachten zal hiervoor een opdracht worden uitgeschreven waarin de precieze verwachtingen (competenties, openingsuren, herkenbaarheid, …) duidelijk worden omschreven.

Om te besluiten, ook voor de volgende editie zal een fysiek meldpunt worden voorzien. We willen dat de Gentse Feesten voor iedereen aangenaam en veilig kan verlopen en dat seksueel grensoverschrijdend gedrag nooit wordt getolereerd, ook niet op de Gentse Feesten. Dergelijk meldpunt kan hiertoe bijdragen, naast de andere acties die we hier samen met vele partners rond opzetten."

Stijn De Roo: "Grensoverschrijdend gedrag tolereren we niet in deze stad. Het is dan ook goed nieuws dat er opnieuw een fysiek meldpunt komt tijdens de volgende editie van de Gentse Feesten. Het vormt een essentieel onderdeel in de totaalaanpak van grensoverschrijdend gedrag."

De volledige tussenkomst kan je hier (her)bekijken.

Afbeelding: bezoek aan het meldpunt grensoverschrijdend gedrag met minister Verlinden tijdens de Gentse Feesten van 2022.