Bij de heraanleg van het Koophandelsplein dreigden de terrassen te verdwijnen. Ik drong bij de schepen aan om de plannen aan te passen: anders zouden we een belangrijke kans missen om er een gezellig plein van te maken!

De tramhalte schrappen of verleggen bleek niet mogelijk. Wel zal de voorziene ondergrondse fietsenstalling plaatsmaken voor de horeca. De fietsenstalling komt in het Groot Vleeshuis. Ik ben dan ook tevreden dat de plannen zijn aangepast. Hiermee is er een eerste stap genomen om van het Koophandelsplein een gezellig pleintje te maken, op een as waar er weinig aanbod is op vlak van dergelijke buitenhorecagelegenheden.

Ik dring nog bij de schepen aan om van het Vleeshuis een permanent bewaakte fietsparking in het centrum te maken waarbij er live toezicht gehouden wordt zodat fietsen veilig geparkeerd kunnen worden.

De Stad Gent verspreidde onderstaand persbericht: 

"De as Veldstraat-Nederkouter-Kortrijksepoortstraat wordt vanaf 2026 grondig vernieuwd. Centraal ligt het Koophandelsplein, voor het Oud Gerechtsgebouw. De Stad Gent kiest voor een heraanleg met behoud van de terrassen, met meer groen, en met tramhaltes en bovengrondse fietsenstallingen.

De heraanleg van de as Veldstraat-Nederkouter-Kortrijksepoortstraat is geen sinecure. Een van de belangrijkste punten op deze as is het Koophandelsplein. Het Koophandelsplein vervult veel functies: het is een druk openbaar vervoersknooppunt, er is heel wat horeca en het is de poort tot het winkelgebied. De heraanleg moet die functies optimaal combineren.

De Stad Gent onderzocht eerder de mogelijkheid van een ondergrondse fietsenstalling onder het plein, waar weinig ruimte voor was. De toekomstige fietsenstalling in het Groot Vleeshuis biedt een alternatief in het centrum. In de nieuwe plannen voor het Koophandelsplein wordt het plein een autoluw stadsplein, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor de bomenrij aan het Oud Gerechtsgebouw. Er komt ook plaats vrij voor terrassen voor de horeca, voor goed uitgeruste en toegankelijke tramhaltes en voor enkele bovengrondse fietsenrekken.

Het Koophandelsplein heeft nog meer potentieel. Op dit moment is het voorplein van het Oud Gerechtsgebouw eigendom van de Regie der Gebouwen, die de ruimte nodig heeft voor uitvoering van de renovatiewerken. Maar in de toekomst kan ook dat voorplein eventueel een nieuwe invulling krijgen."