Een groot aantal van de georganiseerde wijkwandelingen voor ouders die willen kennismaken met de buurtscholen voor volgend schooljaar zijn volzet. Voorzitter van Vrouw & Maatschappij Xanthippe Van De Genachte kaartte dit aan. Hierop vroeg fractievoorzitter Stijn De Roo informatie op bij de bevoegd schepen. Het Onderwijscentrum Gent (OCG) is op zoek naar oplossingen voor ouders die zich inschrijven op de wachtlijst.

Ouders die een school in het Gentse willen bezoeken om een keuze te maken voor hun kinderen kunnen ieder jaar deelnemen aan georganiseerde schoolwandelingen in hun buurt. Op die manier kunnen ouders een goed geïnformeerde schoolkeuze maken. De georganiseerde wandelingen dit voorjaar zijn echter allemaal zo goed als volzet.

Er moet zich een groot aantal kinderen aanmelden voor volgend schooljaar. Het Onderwijscentrum Gent (OCG) plant daarom in een aantal wijken extra wandelingen in, telkens in afstemming met de betrokken scholen. Zo wordt soms een extra wandeling wat ingekort. Daarnaast kunnen mensen die op een beperkte wachtlijst staan vaak alsnog aansluiten op een ingeplande wandeling.

De eerste twee weken zijn intussen achter de rug, en tot nu hebben alle ouders die dat wilden, kunnen deelnemen. Het OCG houdt daarover contact met de geïnteresseerden die op de wachtlijst staan. Een oplossing kan soms pas laat worden aangeboden, omdat dit ook samenhangt met soms laattijdige annulering van deelname door wie eerder inschreef.

Stijn De Roo: “De georganiseerde wandelingen zijn een goed initiatief voor ouders om een geïnformeerde keuze te maken. We moeten iedereen de kans bieden om deel te nemen. Ik hoop dat er oplossingen komen voor iedereen die wenst aan te sluiten. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat ouders zich bij een volzette wandeling inschrijven op de wachtlijst. Op die manier krijgen de diensten het beste zicht op de vraag die leeft."