De afgelopen weken is heel wat beroering ontstaan over de herbestemming van de Sint-Annakerk. Wij merken echter op dat er veel misverstanden met dit dossier gepaard gaan. Het spreekt voor zich dat dit een dossier is dat onze partij nauw aan het hart ligt. Wij vinden het dan ook belangrijk u als lid van onze partij volledig en correct te informeren over het verloop van dit project en het standpunt dat wij hierin innemen.

Historiek

In 2016 werd in het kerkenplan, goedgekeurd door bisschop Van Looy, het stadsbestuur en de gemeenteraad, beslist om voor 17 kerken op Gents grondgebied een andere bestemming te zoeken en deze te onttrekken aan de eredienst. Een van deze kerken is de Sint-Annakerk. 

Vanuit de stad en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) werd gezocht naar mogelijke geïnteresseerden . Zo waren er gesprekken met o.m. culturele spelers (w.o. Festival van Vlaanderen, Minard), hogescholen, ondernemers e.a. Omdat deze inspanningen zonder resultaat bleven werd voor de herbestemming van de Sint-Annakerk (…) een open oproep uitgeschreven waarop geïnteresseerden een projectvoorstel konden indienen op basis van een gedetailleerd bestek.

Het vinden van een partner was niet evident. Het als monument geklasseerde kerkgebouw Sint-Anna is eigendom van de Stad Gent. Op het pand rust een zeer hoge restauratiekost waarvan slechts een deel kan gerecupereerd worden door middel van subsidies. Het gebouw heeft bovendien ook enkele belangrijke beperkingen. Het beschermde, monumentale karakter van het kerkgebouw dient te worden gerespecteerd en zorgt ervoor dat een opdeling van het kerkgebouw bijvoorbeeld niet toegelaten is. Deze vereisten werden duidelijk meegegeven aan de verschillende kandidaten. Bovendien gaat het om een zeer grote, hoge, open ruimte, waardoor de jaarlijkse verbruikskosten (verwarming, etc) navenant zijn.

Een expertencommissie weerhield 5 projectvoorstellen voor nader onderzoek. Hieruit bleek dat er slechts één project was dat voldeed aan de vooropgezette criteria, de kerkruimte intact hield en waar de financiële draagkracht van de indiener voldoende groot was om de renovatiekosten voor het kerkgebouw en de onderhoudskosten te kunnen dragen: het project voor een ‘markthal’ van de warenhuisgroep Delhaize. Het bisdom beschikte steeds over een vetorecht, maar heeft dat voor dit project niet uitgesproken. 

Het project

Zoals bepaald in de werkgroep Kerken zijn voor CD&V twee elementen essentieel, namelijk dat het prachtige kerkgebouw hersteld wordt en in stand gehouden blijft, en dat het project de buurt ten goede komt.

Het project van de groep Delhaize vertrekt vanuit het behoud van de monumentaliteit en ruimtelijkheid van het kerkgebouw. Het gaat dan ook niet over een klassieke winkelopstelling met witte lichten en eindeloze rekken, maar over een belevingswinkel waarbij een soort marktforum beoogd wordt en waar ruimte zal zijn voor een restaurant en wijnbar.

Naast de sociale functie die een buurtwinkel kan hebben, is ook ruimte en aandacht voorzien voor de buurt en voor ontmoeting. Zo worden er ontmoetingsplekken voor de buurt voorzien in de zijkapel met ruimte voor gemeenschapswerking en een infopunt voor activiteiten in de buurt; ook de tuin aangrenzend aan het kerkgebouw zal ontwikkeld worden en deels opgesteld worden voor de buurt.  

Het project staat nog maar aan begin van de procedure, de uitwerking moet nog besproken worden met de bevoegde stadsdiensten. Aan onze beide essentiële voorwaarden wordt op dit ogenblik in dit project tegemoet gekomen, dat sterkt ons in de overtuiging dat we dit project een eerlijke kans moeten geven.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.