Het sportcomplex Jan Yoens in de Bloemekeswijk krijgt een opwaardering. Op korte termijn onderzoekt de stad of de cafetaria opnieuw kan worden opengesteld, of er een eigen voetbalclub kan komen en hoe de buurt beter kan betrokken worden. Later volgt een visie voor een betere samenwerking tussen de gebruikers van de site en voor een beter toezicht op de dure infrastructuur. Dat antwoordt schepen van sport Sofie Bracke (Open VLD) na vragen van gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v).

De vrijetijdsmogelijkheden in de Bloemekenswijk zijn schaars. Nochtans ligt het sportcomplex Jan Yoens in de wijk, met een voetbalterrein met kunstgrasmat, een atletiekpiste in polyurethaan, een buurtsporthal en gebouwen die dienst deden als cafetaria met kleedkamers. Op vandaag is het terrein niet vrij toegankelijk voor de buurt door een omheining. De stad Gent wil nu een buurtgericht en gedeeld gebruik hanteren als uitgangspunt voor de site.

Op korte termijn loopt een traject om het draagvlak naar een eigen voetbalclub voor de wijk te onderzoeken. Een eerste infovergadering met de buurt zal begin december plaatsvinden. De wijkwerkgroep Jeugd zal dan aftasten of er voldoende mensen zijn die het engagement willen aangaan om een voetbalclub op te richten. Dit aanbod kan ook op Gents niveau de grote vraag aan voetbalvoorzieningen lenigen.

De stad wil ook tegemoet komen aan de vragen vanuit de buurt om het skatepark, de speeltuin, het trapveldje en de buurtsporthal Dracuna, vrij toegankelijk te maken. Het voetbalveld en de atletiekpiste, die zich achter een tweede omheining bevinden, zouden enkel kunnen gebruikt worden wanneer er geen sportclubs actief zijn op het veld.

De schepen geeft ook aan dat er op lange termijn een plan moet komen: "De gebouwen in beheer van Farys zijn uitgeleefd en lenen zich niet meer tot gebruik als een moderne sportaccommodatie. Op de site zijn nu ook twee partners actief rond sport (Farys en vzw JONG) die elkaar onvoldoende versterken of aanvullen. Zo’n masterplan moet het kader aanreiken voor de nodige investeringen binnen het volgende meerjarenplan, en duidelijk maken welke hoogst noodzakelijke werken in tussentijd voor de instandhouding toch nog nodig zijn."

Stijn De Roo: "De site van het Jan Yoens sportcomplex is verouderd en aan vernieuwing toe. De bloeiende site uit het verleden is verworden tot een verwaarloosde plek met leegstaande gebouwen. Nochtans kende de omgeving Bloemekeswijk een enorme groei in haar bevolking en jeugd. Tijd om het roer om te gooien !

In het oudste gebouw werd tot een aantal jaren geleden een cafetaria uitgebaat. Deze is niet meer brandveilig. Ik heb er bij de schepen op aangedrongen om deze kantine opnieuw te openen. Ik ben dus tevreden dat de schepen hierop ingaat en herstellingswerkzaamheden wil uitvoeren. Dit zal zowel de sportclubs als de buurt ten goede komen.

Duidelijke afspraken tussen de aanwezige clubs en de buurt zijn nodig. Nieuw gebruik mag niet leiden tot het verdringen van verenigingen die daar al tientallen jaren een werking hebben."