Onze stadsdiensten en IVAGO zijn dagelijks in de weer om onze stad proper te maken en te houden. Ze werken zowel preventief als repressief om ervoor te zorgen dat er minder sluikstort is. 

Sinds 2017 kunnen Gentenaars sluikstort ook via de meldingsapp signaleren, naast de kanalen via Gentinfo. De meldingsapp zorgt voor een eenvoudige melding en vlotte doorstroming naar de bevoegde diensten.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen op de gemeenteraad van 30 januari:

  • Is de meldingsapp volgens de schepen voldoende ingeburgerd?
  • Wordt de app nog steeds frequent gebruikt om sluikstort te melden?

Schepen Van Braeckevelt antwoordde:

"Dank voor uw vraag. Om de bekendheid van de meldingsapp te beoordelen kijken we best ook eens naar totaal van de meldingscijfers. 

In 2022 werden er 50.225 meldingen gemaakt van sluikstort. Dat zijn een kleine duizend meldingen per week. Ten opzichte van de voorbije jaren gaat dit aantal in licht stijgende lijn, in 2021 hadden we 47.964 meldingen, in 2020 waren dat er 43.625. Het merendeel van de meldingen komt binnen via de app, in 2022 was dat zo'n 64% van het totaal, goed voor 32.000 meldingen via de meldingsapp. Ik benadruk dat de Gentenaar op deze manier, telkens hij gebruik maakt van de meldingsapp, mee helpt de problematiek in kaart brengen. Op die manier kunnen wij gerichter inzetten op handhaving, preventie en het systematisch opruimen van sluikstorten.

Ook het gebruik van de meldingsapp stijgt de laatste jaren licht, in 2019 kwam slechts 49% van de meldingen via de app, dit jaar zoals gezegd 64%. We kunnen dus stellen dat de meldingsapp gekend is, de grote aantallen meldingen spreken boekdelen. We kunnen ook stellen dat de bekendheid van de app in stijgende lijn zit, steeds meer Gentenaars doen hun meldingen via de app.  

Meldingen worden dagelijks allemaal beoordeeld en verwerkt, ook in het weekend en op feestdagen, door de administratieve cel en dispatch van de dienst Openbare Reiniging van IVAGO. Om u een voorbeeld te geven, in 2021 bijvoorbeeld resulteerde dat in 35.322 opgeruimde sluikstorten. Onze sluikstortploegen ruimden dat jaar 895 ton sluikstort op, of 11% minder dan in 2020. Gezien het stijgende aantal meldingen kunnen we concluderen dat er in 2021 meer kleinere sluikstorten werden gemeld en opgehaald.

IVAGO haalt 5 dagen per week sluikstort op met de perswagen in Gent. Ook grote stukken sluikstort (kasten, koelkasten, …) worden met de kraanwagen opgehaald, van maandag tot en met vrijdag. Wekelijks haalt IVAGO verder nog sluikstort op in bermen en grachten van onbevaarbare waterlopen langs de openbare weg.  De sluikstortploegen van IVAGO gaan op pad met een tablet, waarop ze live kunnen zien waar de op te halen sluikstorten zich bevinden en waarmee ze ook de opgehaalde sluikstorten kunnen verwerken. Na controle van de dagtaak worden niet-opgehaalde sluikstorten opnieuw ingepland en indien nodig doorverwezen naar diverse diensten (Groendienst, Netheid, …). Zo'n 89% van de sluikstorten worden binnen de 42 na melding opgehaald. 97% binnen de 66 u na melding. Hiervoor verdient IVAGO een dikke pluim.

Dit gezegd zijnde kunnen we concluderen dat de meldingsapp een succesverhaal genoemd kan worden."

Stijn De Roo: "Bijna 1000 sluikstortmeldingen per week... Het is goed dat de app ingeburgerd geraakt, maar de kern van het probleem blijft bestaan. We moeten dus zeker een tand bijsteken op vlak van handhaving!"

Je kan via deze link het volledige fragment herbeluisteren.

  • Afvalbeleid
  • Leefmilieu & natuur