Na het tweedaagse budgetconclaaf dat afgelopen week plaatsvond in het NT Gent heeft het stadsbestuur een nieuwe, stevige budgetoefening met het oog op de begrotingsopmaak in 2023 succesvol kunnen afronden. Het Gentse stadsbestuur ging op zoek naar een structureel bedrag van 26,5 miljoen euro door het schrappen van bepaalde uitgaven en het verhogen van een aantal inkomsten. Cd&v-schepen voor Burgerzaken en Protocol Isabelle Heyndrickx verdedigde het recht van de Gentenaar op dienstverlening in de buurt. Hieraan werd tijdens de budgetbesprekingen dan ook niet geraakt.

In juni van dit jaar werd al een eerste maal ingegrepen op het stadsbudget. Toen werd 54 miljoen euro bespaard op de eigen werking en 27 miljoen euro gevonden in nieuwe ontvangsten. Het stadsbestuur maakte de oefening op dat moment zeer grondig, maar contextuele factoren zoals de hoge inflatie en de gestegen energie- en grondstofprijzen noopten tot nieuwe ingrepen voor de budgetopmaak 2023.

Onder meer de beslissing van de federale minister van financiën Vincent Van Peteghem om de personenbelasting sneller door te storten naar de lokale overheden en een verhoogde ontvangst uit het Gemeentefonds van de Vlaamse regering zorgden ervoor dat de besprekingen met een meevaller konden worden aangevat ,waardoor de opdracht om het budget in evenwicht te brengen kon worden bijgesteld naar 21,5 miljoen euro.

Uitgangspunt van deze nieuwe budgetronde was in de eerste plaats dat de Gentenaars in kwetsbare situaties moesten worden ontzien. Het sociaal beleid, de steun aan Gentenaars in financiële moeilijkheden, de prioritaire aanpak van de woon- en energiecrisis, het veiligheidsbeleid, de kernwerkingen van kinderopvang en onderwijs, het jeugdbeleid en de nabije dienstverlening werden dan ook bewust buiten deze financiële oefening gehouden.  

Het stadsbestuur maakte opnieuw de keuze om in de eerste plaats naar de eigen werking te kijken en pas daarna naar nieuwe inkomsten: twee derde, of 14 miljoen euro, wordt gehaald uit besparingen op uitgaven en een derde, of 7 miljoen, uit ontvangsten.

Bij de vorige besparingsronde in juni zette schepen Isabelle Heyndrickx al een uitgebreide efficiëntieoefening op wat betreft de nabije dienstverlening. Toen werd de oefening al op een grondige manier gemaakt. De nabije dienstverlening in de Gentse wijken en deelgemeenten blijft zo dus ook nu gegarandeerd. Bij de nieuwe budgetronde van afgelopen week was het dan ook duidelijk dat aan dit punt niet geraakt kon worden. Een vlotte dienstverlening in het centrum én in de deelgemeenten staat absoluut voorop voor cd&v Gent. De Gentenaars zullen ook in de toekomst in hun eigen wijk of deelgemeente blijven terechtkunnen.

Op andere domeinen werd er wel bijgestuurd. Zo wordt het Stadsmarketingsfonds stopgezet en zal er voor allerhande activiteiten minder beroep gedaan worden op externe partners en bureaus. Ook werd de knoop rond het vroeger doven van de openbare verlichting definitief doorgehakt. Enkel op donderdag, vrijdag en zaterdag zal de verlichting in de Stad wel de hele nacht blijven branden. Als cultuur- en studentenstad was het dan ook absoluut niet mogelijk om hier nog extra op te besparen.

Niet alleen de Stad Gent, maar alle lokale besturen staan voor budgettair zware tijden waarin soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De burgemeester en schepenen kwamen vrijdagavond uiteindelijk zelfs tot een akkoord rond een meerjarenplan met een financiële buffer van 10 miljoen euro op de autofinancieringsmarge. Daarmee wil de Stad zich budgettair wapenen voor de toekomst, in het belang van alle Gentenaars. In december zullen de gemaakte keuzes voorgelegd worden aan de Gemeenteraad.