Vlaanderen werkt aan een toekomstvisie voor het viaduct van Gentbrugge. De zoektocht naar de beste oplossing zal naar schatting 3,5 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit informatie die Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Het einde van het onderzoek is voorzien in september 2025.

De Vlaamse overheid volgt een specifieke procedure om het viaductdossier aan te pakken. Er zijn 4 stappen voorzien in dit zgn. “complex project”. De verkenningsfase werd afgerond in maart 2021 en resulteerde in acht mogelijke scenario’s en het vastleggen van doelstellingen. Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat de totale kostprijs van de verkenningsfase 1.239.580 euro bedroeg.

Sinds 1 februari 2022 loopt de onderzoeksfase, die moet leiden tot een voorkeursbesluit. Momenteel worden de gedeelde ambities verwerkt die aan bod kwamen in workshops met alle stakeholders in de tweede helft van 2022. Die gesprekken worden vertaald in een ambitienota die in april-mei 2023 klaar moet zijn.

Parallel met de opmaak van de ambities werd ook al werk gemaakt van mogelijke scenario’s voor het gemotoriseerd verkeer en het onderzoek naar de alternatieven. Het einde van het onderzoek is voorzien in september 2025, ca. 43 maanden na de opstart. Het totale gereserveerde budget voor de onderzoekfase bedraagt 2.250.000 euro.

Op de vraag van De Roo hoe de verschillende belanghebbende partijen worden betrokken, antwoordt de minister dat er wordt ingezet op participatie. Voor de inhoudelijke uitwerking en voortgang van het project is er een kernteam, waarin naast het studieteam en De Werkvennootschap, ook de stad Gent, de intercommunale Veneco (namens de gemeenten Melle, Merelbeke en Destelbergen) en Departement Omgeving zijn vertegenwoordigd. Ook verschillende participatiegroepen worden betrokken in het proces.

Wanneer mogen we dan de eerste spadesteek of bulldozer verwachten? Daarvoor is het nog koffiedik kijken. Voor de uitwerkingsfase en uitvoeringsfase is nog geen timing of budget vooropgesteld, aangezien de Vlaamse regering na de onderzoeksfase eerst een voorkeursbesluit moet goedkeuren.

Stijn De Roo: “We moeten nog wat geduld oefenen vooraleer we weten wat de toekomst voor het viaduct van Gentbrugge brengt: de onderzoeksfase eindigt pas in september 2025 volgens de huidige inschattingen.

In de tussentijd is het van groot belang om de buurt, de actiegroepen en de gemeentebesturen te blijven informeren en te betrekken bij het complex project. Enkel zo kan een gedragen oplossing uit de bus komen.

Met een totale investering van minstens 3,5 miljoen euro - vooraleer de eerste schop in de grond wordt gestoken - lijkt het duidelijk dat de aanpak grondig gebeurt.”

Copyright afbeelding: Agentschap Wegen en Verkeer