In tegenstelling tot wat sommigen ons willen doen geloven, stemmen we vanavond niet over de vraag tot uitbreiding van de Lage Emissie Zone. Die hebben we met de meerderheidspartijen beslist bij de opmaak van het bestuursakkoord. Wél stemmen we vanavond over verschillende voorstellen van de oppositie om sowieso géén utibreiding te voorzien.

Propere lucht is een kwestie die ons allen aanbelangt en ook de maatschappelijke agenda bepaalt. Kijk maar naar de duizenden mensen die bij projecten als Airbezen en Curieuzeneuzen planten op vensterbanken plaatsten om luchtkwaliteit te meten. Zowat alle partijen hier aanwezig hebben in hun verkiezingscampagne in 2018 ingezet op betere luchtkwaliteit. Ook wij. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de verbetering van onze luchtkwaliteit aan de hand van verschillende initiatieven is opgenomen in het bestuursakkoord. De Lage Emissiezone is daar één van. 

De LEZ werd in het leven geroepen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dieselauto’s stoten roet uit, en roet is kankerverwekkend. Een simpele denkoefening leert ons dus dat minder dieselauto’s beter zijn voor onze gezondheid. Dat is in een notendop het concept van de LEZ. 

Naast de grote gezondheidsimpact is er ook de bijhorende economische kost. Voor België komt de economische kost van verkeersvervuiling volgens gezondheidsorganisaties neer op enkele miljarden euro per jaar. Dat zijn toch cijfers om even bij stil te staan. De LEZ is dan ook in de eerste plaats een gezondheidsmaatregel, eerder dan een maatregel voor het milieu of het klimaat. 

Is een LEZ dan een wonderoplossing voor de gezondheid van onze Gentenaars? We moeten daar eerlijk over zijn: neen, het zal niet alles in één klap oplossen. Maar, collega's, een grote meerderheid van de partijen in deze zaal heeft de invoering van de LEZ goedgekeurd in de gemeenteraad en was op dat moment wél akkoord dat het een deel van de oplossing zou zijn.

En we zijn ook niet naïef: het zijn niet enkel dieselwagens die onze lucht verontreinigen. Er zijn veel grote vervuilers in Gent en omgeving. Maar ook van hen vragen we inspanningen: ook de uitstoot voor industrie- en havenbedrijven pakken we verder aan.

Voor CD&V is de lage-emissiezone een overgangsmaatregel. Onze doelstelling is het spoedig vergroenen van ons wagenpark. Wij zullen er als partij dan ook aan meewerken dat een dergelijke maatregel binnen een aanzienlijke tijd kan worden opgeheven omdat het wagenpark voldoende is vergroend, net zoals in Rotterdam het geval was. Maar tot we dat doel bereikt hebben, hebben we nood aan doortastende maatregelen.

Maar, collega’s, we voeren uiteraard geen blind beleid. We handelen doelgericht, maar stapsgewijs. 

1/

Om de modaliteiten van de verdere uitbreiding te bepalen en te verfijnen voeren we een studie uit. Zo kunnen mogelijke zonering, volgorde van invoering in mogelijke zones, impact op aantal bewoners en bedrijven/ondernemers, een tijdsplan, sociale en andere flankerende maatregelen in kaart worden gebracht, uitgewerkt en vastgelegd. 

2/

Net zoals bij het circulatieplan is het belangrijk om onze inwoners mee te krijgen in dit verhaal.

Schepen Watteeuw gaf het onlangs toe in een interview in De Zondag: we hadden meer oog moeten hebben voor de bedreigingen die bepaalde inwoners zagen in het circulatieplan en hen meer wijzen op opportuniteiten. Laten we die fout vandaag niet opnieuw maken met de LEZ.

3/

De lage emissiezone heeft een sociale impact, net daarom zijn de flankerende maatregelen die we als stad nemen verregaand. Om die flankerende maatregelen eventueel nog te verstevigen is een onderzoek naar de doeltreffendheid van de maatregelen een prioriteit. Als blijkt dat een bepaalde groep harder geraakt wordt dan een andere, zullen we ingrijpen waar nodig. Het is logisch dat dit wordt gekoppeld aan het actieplan vervoersarmoede, dat los van de LEZ werkt aan de mobiliteit van alle Gentenaars.

Ik sluit graag af met een algemene bedenking. De afgelopen dagen en weken zijn er mensen bang gemaakt, zijn er doemscenario's uitgesmeerd in de pers en steekt deze discussie de kop op - amper anderhalve maand na de start van de lage-emissiezone. Wij betreuren dat. Op zo'n korte termijn de discussie openen, louter op basis van een afgesproken bestuursakkoord, is volgens mijn fractie dan ook geen goed bestuur. Op een moment dat de politiek worstelt met haar imago, maken we hier alweer geen goede beurt.

CD&V zal dus niet meegaan in de voorstellen van de oppositie die de LEZ afschieten. Maar dat doen we niet blind. We gaan lessen trekken uit de studies en vooral bekijken hoe we het beter kunnen doen, stap voor stap. Dat is voor ons goed besturen. Objectieve, heldere en transparante onderzoeksresultaten en een verhaal waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dààr kunnen we de Gentenaar in meenemen. 

Onze tussenkomst op de gemeenteraad van 17 februari.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.