Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
CD&V Gent heeft jou nodig: steun onze kandidaten voor de nationale partijraad
Beste lid,
CD&V Gent heeft jou nodig. Met negen zijn ze, de kandidaten uit onze afdeling voor de nationale partijraad. Stuk voor stuk zijn het gedreven en gemotiveerde mensen die mee de lijnen willen uitzetten van onze nationale partij. Vanuit Gent, willen ze mee de toekomst van de Vlaamse christendemocratie vormgeven. Hieronder stellen we ze aan je voor.
Kunnen zij op je steun rekenen?
Stemmen kan met de digitale stemcode die je ontvangen hebt als CD&V-lid. Tot uiterlijk 11 december kan je een stem uitbrengen.
Hartelijke groeten,
Simon Smagghe & Laura Mahieu
Voorzitters CD&V Gent
Voorstelling: lijst mandatarissen
Isabelle Heyndrickx
"Onze nationale partijraad moet een weerspiegeling zijn van de samenleving en ik wil graag de stadsbewoners een stem geven. Vanuit een Gents perspectief, werk ik graag mee aan een christendemocratisch project voor gans Vlaanderen."
Voorstelling: lijst niet-mandatarissen
Gaëlle De Smet

“Ni neute, ni pleuje! En rechtedeure! Als koppige, maatschappelijk geëngageerde advocate uit Gent heb ik nog steeds hetzelfde doel: bouwen aan een brede volkspartij die terug zelfstandig kan groeien. 
In de nationale partijraad wil ik graag werken rond volgende thema's die me nauw aan het hart liggen: ondernemerschap en respect voor mensen die risico nemen, duurzaamheid/stedelijkheid en het statuut van singles/alleenstaanden. 
Met mijn eigenzinnige stedentoets, zelfstandigentoets en singletoets wil ik graag garant staan voor een frisse, eigenzinnige blik op de politieke agenda.”
Herman Vandensteen

“Ik wil de belangen van de senioren verdedigen. Verder wil ik meewerken aan het in de praktijk brengen van ‘van hol naar vol’ aan de hand van de wake-up-oproepen van Sammy Mahdi.”
Jolien De Waele
“9 jaar lid  en 9 jaar engagement, vanuit deze ervaring wens ik graag mijn steentje bij te dragen aan de verdere uitbouw van de partij. 
De mensen die me kennen, weten dat ik geen grote roeper ben, maar wel een integere harde werker met een groot engagement en passie voor de christendemocratie.”
Koen Willems

"Scherpe debatten die op tal van politieke terreinen concreet richting geven aan meer en betere connectie tussen mensen, daar draag ik graag aan bij. Vanuit mijn ervaring als allround psychiater, besef ik de concrete gevolgen van een politieke koers.
Het mentaal welbevinden van alle burgers ("What else?") is dé materie waar ik mij -politiek en dus preventief- ook voor wil engageren.”
Lucas Hock

“Het lijkt me heel interessant om als jongere de werking van de partij vanop de eerste rij te kunnen volgen. Ik wil mij dan ook engageren om de stem van de Gentse Tsjeven door te kunnen drukken in de partijraad!”
Michiel Petitjean
“Ook als nieuwe inwoner van Gent blijf ik me inzetten voor een samenleving waar men op elkaar kan rekenen. Dat vind ik terug bij CD&V, maar ik zie dit niet altijd even helder vertaald. Daarom stel ik mij kandidaat voor de nationale partijraad. Constructief en met veel goesting!” 
Simon Smagghe
“Als afdelingsvoorzitter kreeg ik de kans om mee te schrijven aan een sterk stedelijk christendemocratisch verhaal voor Gent. 
Want ook in een stad als Gent is élke mens belangrijk. Door nieuwe mensen aan te trekken uit de verschillende wijken en buurten van onze stad werken we aan een verhaal van #dichtbijjou. De bezorgdheden van onze inwoners zijn niet anders dan die in kleinere Vlaamse gemeenten. Ook hier draait het om zorgen voor een warme, sociale en veilige buurt waar mensen zich inzetten voor elkaar. Dit engagement en mijn ervaring in het verenigingsleven wil ik inzetten als meerwaarde voor de Nationale Partijraad van CD&V.”
Steve De Veirman
“Na jaren als lokale sectievoorzitter wil ik graag ook meebouwen aan de nationale toekomst van onze partij. Mijn energie en ervaring zit vooral op het uittekenen van de inhoudelijk-strategisch lijnen en de organisatieontwikkeling van de partij.  Samen met de collega’s van het nationale bestuur wil ik vooral de steunpilaren aanreiken om het christendemocratische gedachtengoed te verankeren in onze samenleving.”
>
>
>
>