Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent januari 2019
Beste Gentenaar,
Beste CD&V’er,
Januari is de maand van de nieuwjaarsontmoetingen. We komen samen met familie, vrienden, buren, collega's... en wensen mekaar "Ientse mé suiker". Ik wens jullie vooral een jaar vol geborgenheid. Want geborgenheid, dat is je veilig en op je gemak voelen in onze stad. Dat is jezelf kunnen zijn, respect tonen voor een ander maar ook zelf respect krijgen.
Ook met CD&V Gent waren we zoals elk jaar talrijk aanwezig op verschillende recepties. Op 11 januari klonken wij samen met leden en sympathisanten op het nieuwe jaar in de CIAC Ford Gent. Op zaterdag 12 januari waren we met een delegatie van CD&V Gent present op de nationale nieuwjaarsreceptie van onze partij. En op zondag 13 januari trokken we naar de stadshal voor de nieuwjaarsreceptie van stad Gent, waar we samen met 13.000 andere stadgenoten 2019 goed ingezet hebben. Daarnaast kon je ons ook tegenkomen op talrijke lokale recepties.
Januari 2019 is ook de maand van de klimaatmarsen. De bezorgdheid voor de toekomst, die niet alleen leeft bij de tieners, maar ook bij hun ouders en grootouders. Dit is ook onze bezorgdheid. Iets dat eigenlijk ook al inherent verweven zit in ons DNA.
En zo lijkt één van de thema's voor de verkiezingen van mei 2019 duidelijk. Maar een toekomst moet gebeuren in zoveel meer domeinen dan klimaat alleen. Ook de andere thema's (onderwijs, zorg...) zijn voor ons belangrijk. Het is onze taak om de kiezer hiervan te overtuigen. En vooral die kiezer ook te overtuigen dat CD&V dé partij is die kiest voor De Weg Vooruit.
2019 belooft dus een boeiend jaar te worden, met het begin van de nieuwe lokale legislatuur en het aantreden van onze nieuwe mandatarissen, maar ook met opnieuw Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.
Wij zijn er klaar voor!
Met vriendelijke groeten
Isabelle Heyndrickx
Afdelingsvoorzitter CD&V Gent - voorzitter@cdenv.gent
CD&V VERNIEUWT NA JONGSTE BESTUURSVERKIEZINGEN
De afgelopen bestuursverkiezingen brachten nieuwe gezichten aan het hoofd van de jongeren, de senioren en Vrouw & Maatschappij. Zo werd Eda Özturk verkozen als nieuwe jongerenvoorzitter. Ze neemt de fakkel over van Xanthippe Van De Genachte en Jolien De Waele. Bij de senioren neemt Johan Van Hulle de taak van voorzitter over van Baudouin Baudoncq. Steffi De Craemer zal de komende jaren voorzitter zijn van Vrouw & Maatschappij, in opvolging van Brigitte Van Schoote. Isabelle Heyndrickx kreeg van de overgrote meerderheid van de leden het vertrouwen voor een tweede termijn als afdelingsvoorzitter.
Wij danken Xanthippe, Jolien, Baudouin en Brigitte voor hun jarenlange inzet voor de partij.
ONZE FRACTIE IS KLAAR VOOR EEN LEGISLATUUR VOL AMBITIE EN DURF VOOR GENT
Na 30 jaar oppositie, maakt CD&V opnieuw deel uit van het Gentse bestuur. Wij zijn trots dat het bestuursakkoord een mooie mix geworden is waarin de accenten van onze partij terug te vinden zijn.
Mieke Van Hecke is schepen van Burgerzaken en Protocol, en Ambtenaar van Burgerlijke Stand.
Veli Yüksel verlengt zijn mandaat als fractieleider, en volgt de commissies Haven, Economie, Financiën, en Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking op.
Stijn De Roo neemt voor het eerst een zetel op in de gemeenteraad en volgt Onderwijs, Personeel, Facility Management, Openbare Werken, Mobiliteit, en Stedenbouw op.
Jef Van Pee gaat voor een tweede termijn en volgt Cultuur, Feesten, Sport, Welzijn, Werk, en Milieu op.
Paul Goossens is lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.
Vol enthousiasme werken we aan het positieve verhaal van onze stad.
MIEKE GAAT METEEN AAN DE SLAG!
De ochtend nadat Mieke de eed aflegde als kersverse schepen van Burgerzaken, Protocol, en Ambtenaar van Burgerlijke Stand, sloot zij haar eerste huwelijk af. 
Na dit eerste bruidspaar volgden al snel de eerste jubilarissen, en de eeuwelingen om in de bloemetjes gezet te worden.
We wensen Mieke alle succes met dit boeiende schepenambt, midden de mensen!
PAUL GOOSSENS MAAKT START IN COMITÉ SOCIALE DIENST
Het OCMW als openbare dienst mag dan wel ‘ingekanteld’ zijn bij de Stad Gent, de eigenlijke sociale OCMW-werking blijft een prioriteit in de strijd tegen armoede.
Voor CD&V zetelt nu Paul Goossens in dit comité. Hij volgt Chantal Sysmans op die dit voor onze partij 18 jaar deed. En Paul is alvast goed begonnen. Tweewekelijks volgt hij enkele honderden dossiers op. "Het is echt boeiend", meldt Paul. "Je krijgt een inzicht in de diverse problematieken waarmee onze zwakste burgers geconfronteerd worden. Bovendien is het hartverwarmend hoeveel mensen we kunnen helpen."
SINT-ANNAKERK: ONS STANDPUNT
De afgelopen weken is heel wat beroering ontstaan over de herbestemming van de Sint-Annakerk. Een dossier dat onze partij nauw aan het hart ligt.
Twee elementen zijn voor CD&V essentieel, namelijk dat het prachtige kerkgebouw hersteld wordt en in stand gehouden blijft, en dat het project de buurt ten goede komt. 
TOASTEN OP HET NIEUWE JAAR
Op vrijdag 11 januari kwamen we bijeen met leden en sympathisanten in de CIAC Ford Gent om te klinken op het nieuwe jaar. Henri de Hemptinne, CEO, en Mieke Van Hecke heetten ons van harte welkom. Nadien lichtte journalist Rik Van Cauwelaert zijn blik op het politieke landschap toe.

Op zondag 13 januari trokken we naar de stadshal voor de nieuwjaarsreceptie van stad Gent, waar we samen met 13.000 andere stadgenoten 2019 goed ingezet hebben.
NATIONALE NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zaterdag 12 januari waren we met een delegatie van CD&V Gent present op de nationale nieuwjaarsreceptie in Lint. "Het is tijd voor een revolutie van de redelijkheid", aldus voorzitter Wouter Beke. "De Vlaming is geen vechtvlaming die alleen maar ergens tegen is. De Vlaming roept om redelijkheid. Genoeg geruzie. Genoeg fake news. Stap mee op de weg vooruit."
EEN NIEUWE UITDAGING VOOR CHARLENE
Charlene Aerbeydt gaat na 5 jaar CD&V een nieuwe uitdaging aan. We zijn Charlene enorm dankbaar voor haar inzet en wensen haar veel succes in haar nieuwe job! Ze blijft gelukkig actief in de afdeling zodat we haar vaak op het bestuur of een van onze activiteiten zullen zien!
Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bert Verpoest, bert.verpoest@stad.gent
Voor vragen met betrekking tot de afdelingswerking kan je terecht bij Isabelle Heyndrickx, voorzitter@cdenv.gent.
BEZOEK AAN VZW TOUCHÉ
Op vrijdag 18 januari bracht de werkgroep Solidaire Stad een bezoek aan vzw Touché. Deze vzw wil de samenleving inspireren om constructief met agressie om te gaan en werkt voor mensen die in moeilijkheden komen door agressie.
BEZOEK AAN VZW SIVI
Op vrijdag 1 februari was de werkgroep te gast bij vzw SIVI. Het streefdoel van deze vzw is de waardigheid en de kracht van mensen te versterken. Dit door diverse groepsactiviteiten en een laagdrempelige basishulpverlening. Zo wordt er tijdens deze wintermaanden ook nachtopvang voorzien aan gezinnen.
KERSTCONCERT CHRISTOPHE EN LINDSAY
Op woensdagavond 12 december 2018 organiseerde de sectie Gent-zuid van de CD&V in de kerk van Kristus-Koning een kerstconcert met Christoff en Lindsay.
De Kristus-Koningkerk, die een uitstekende locatie is voor een dergelijk concert, baadde in een feërieke kerstsfeer.
Christoff en Lindsay gaven het beste van zichzelf tot grote tevredenheid van het opgekomen publiek.
INSTALLATIEVERGADERING AFDELINGSBESTUUR 2019-2022
Ook jij kan de partij versterken en meewerken aan De Weg Vooruit. Ben je geïnteresseerd in onze werking? Kom dan zeker naar onze installatievergadering op woensdag 6 februari om 19u30 in de Koning Albertlaan 214, Gent. 
Op de agenda staat o.a. politieke actualiteit, nieuws uit de secties, geledingen en werkgroepen, lokale bestuursverkiezingen en activiteiten.
MEER VERBINDEN, DAAR GAAN WE VOOR
Het bestuursakkoord, afgesloten door de vier meerderheidspartijen, kan vanuit de CD&V-fractie rekenen op een enthousiaste ondersteuning.
Fractieleider Veli Yüksel onderstreepte in zijn tussenkomst dat de speerpunten die tijdens de CD&V-campagne naar voor zijn geschoven, duidelijk niet in dorre grond zijn gevallen. “We hebben een belangrijke en positieve bijdrage kunnen leveren aan het bestuursakkoord dat na lang onderhandelen tot stand is gekomen”, aldus Veli Yüksel. “Meebesturen is de inzet van elke verkiezing. Meebesturen is ook wegen op het beleid, en we zijn dan ook blij om dit met een enthousiaste ploeg te kunnen aanvatten”.
GEEN HOOFDDOEKENVERBOD IN GENT, WEL ACTIEF PLURALISME
Krachtige tussenkomst op de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur. Veli Yüksel, fractieleider, bevestigde met klem dat het standpunt van CD&V rond de hoofddoeken ongewijzigd blijft. Voor ons telt maar één ding, en dat is een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de Gentse burgers. De neutraliteit van de stadsdiensten wordt niet geschonden door het dragen van bepaalde symbolen of uiterlijke tekenen achter het loket. Er is trouwens vooralsnog geen enkel incident gemeld dat ging over het dragen van die symbolen. Aan grondwettelijke vrijheden mag voor ons niet getornd worden. “Extreem rechts wil stigmatiseren en polariseren, wij gaan voor actief pluralisme en wederzijds respect”, aldus Veli Yüksel.
IN DIALOOG OVER HET CIRCULATIEPLAN
Als fractie heeft CD&V altijd achter de principes van het circulatieplan gestaan. "Doorgaand verkeer uit de binnenstad weren is ook voor ons noodzakelijk met het oog op meer leefbaarheid en verkeersveiligheid", aldus Stijn De Roo.
Ons pleidooi voor meer inspraak en participatie, alsook een betere communicatie rond dit plan, werd in het bestuursakkoord duidelijk opgenomen. Het engagement van de 4 meerderheidspartijen om bijkomende inspanningen te doen voor de wijken Rabot en Brugse Poort, geeft ons de kans om daar meer aandacht te hebben voor de verzuchtingen van de handelaars en de buurtbewoners.
  • Woensdag 20 februari 2019 - Bezoek WG Solidaire Stad vzw tZitemzo - 17u in Hoogstraat 81, Gent. 
  • Vrijdag 29 maart 2019 - Quiz - Ledeberg - Save the date!
  • Zondag 5 mei 2019 – Jaarlijkse barbecue sectie Oostakker-Mendonk-Desteldonk-Sint-Kruis-Winkel – Save the date!  
>
>
>
>