Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent april 2021
Beste CD&V'er,
Beste Gentenaar,

Jij, ik, wij allemaal zijn deze crisis meer dan moe.
Maar wat ons niet vooruit helpt is een stad die zich op twee snelheden naar het einde van deze crisis sleept.

We moeten vermijden dat het idee ontstaat dat de ene groep meer mag dan een andere. Dat inspanningen van de ene teniet gedaan worden door de ander. Allen hebben we dezelfde rechten, maar ook dezelfde plichten. Het is aan de stad en de politie om via wettelijke hefbomen, onbevooroordeeld, over dat evenwicht te waken. Daar hebben ze de volle steun van CD&V Gent voor.

De stad zijn en maken we samen.
Met respect en zorg voor elkaar.

Blijf zorgen voor jezelf, voor elkaar en voor onze stad. En we zijn er zeker van dat we er na deze crisis samen voor kunnen zorgen dat het beter wordt dan ooit tevoren.

Wij wensen jullie een bijzonder Zalig Paasfeest en hopen jullie allen te mogen ontmoeten wanneer we Staatssecretaris Sammy Mahdi (digitaal) mogen verwelkomen in onze stad!

Simon Smagghe en Laura Mahieu
Voorzitters CD&V Gent
In gesprek met staatssecretaris Sammy Mahdi
Staatssecretaris Sammy Mahdi gaat op maandag 12 april om 19u30 (digitaal) in gesprek met Gentenaars. Wat zijn de plannen van de staatssecretaris rond opvang- en terugkeerbeleid en wat gebeurt er specifiek in Gent op dat vlak?
Inschrijven voor de lezing kan hier. Heb je zelf een vraag voor de staatssecretaris, laat het zeker weten via het inschrijvingsformulier. We bundelen de vragen en bezorgen ze op voorhand aan de staatssecretaris, zodat hij daar rekening mee kan houden in zijn presentatie. De link ontvang je na inschrijving.
Kennismaking met secties en geledingen
De afgelopen maanden zat schepen Isabelle Heyndrickx rond de tafel met verschillende secties en geledingen. Dat zorgde voor heel boeiende gesprekken rond lokale thema’s, maar ook over de positie en ambities van CD&V Gent. De signalen die Isabelle kreeg zijn voor haar heel interessant en ze neemt die mee in haar werk als schepen. De komende weken volgen nog kennismakingen met secties die nog niet aan de beurt kwamen. 
Gruute Kuis
Heel wat van onze mandatarissen en leden staken het eerste weekend van de lente de handen uit de mouwen om Gent properder te maken.
Nieuwe fractiemedewerker
Ellen Druyts startte eind maart als halftijdse fractiemedewerker in de gemeenteraad. Zij is ook sectievoorzitter van de stationsbuurt.
We wensen Ellen veel succes in deze nieuwe uitdaging!
Oplossing voor recyclagepark Oostakker
Het recyclagepark aan de Lourdesstraat te Oostakker blijft op zijn huidige locatie. Dit antwoordde schepen Van Braeckevelt op een vraag van Jef Van Pee in de commissie Milieu.
Jef Van Pee is tevreden. “Ik volg dit dossier al jaren op, en ging ook actief mee op zoek naar een oplossing en een locatie. Dat er nu zekerheid komt voor het recyclagepark te Oostakker is goed nieuws voor de bewoners. Ze weten nu dat deze dienstverlening blijft, en dan nog op de gekende plek. De schepen beloofde mijn bezorgdheden mee te nemen om de geluids- en lichthinder voor de omwonenden zoveel als mogelijk te beperken.” “Ik volg dit verder op tot aan de eindmeet”, geeft Van Pee nog mee.
Versoepeling voor mobiele zorgwoningen op komst
Een Vlaams decreet om via gewone melding een mobiele zorgwoning te plaatsen, wordt momenteel nagekeken door de Raad van State. Dat antwoorde schepen Filip Watteeuw op een vraag van Jef Van Pee (CD&V) in de Gentse gemeenteraad. 
“Momenteel is voor de plaatsing van zo een zorgwoning nog een architect nodig, en moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden”, meldt Jef Van Pee.
De aanpassing op Vlaams niveau kan ervoor zorgen dat mensen in hun tuin veel gemakkelijker een zorgwoning kunnen plaatsen. Op die manier kan de zorg voor de ouders heel nabij gebeuren, en wordt levenslang thuiswonen mogelijk.
Ondersteuning voor de zwaksten tijdens Corona
Ondertussen zitten we nu al bijna anderhalf jaar opgescheept met het vervelende Corona-virus. In de journaals op TV komen allerhande groepen hun verhaal brengen over hoe moeilijk het wel is.
Maar voor één groep is het goed dat er leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst zijn om hun belangen te verdedigen.
Paul Goossens vroeg naar een overzicht van de maatregelen die we de voorbije periode genomen hebben ter ondersteuning van onze zwakkere medeburgers. 
“Los van de dagelijkse werking van het OCMW, konden we gelukkig bijkomende ondersteuning bieden” zegt Paul Goossens, lid BCSD voor CD&V-Gent. “Reken maar dat af en toe een ruggensteuntje welkom was bij onze Gentse cliënten” geeft Paul nog mee.
46 speelstraten tijdens de paasvakantie

Op maar liefst 46 plaatsen in Gent worden er tijdens de paasvakantie speelstaten ingericht. Auto’s worden er tussen 14u en 20u geweerd om alle ruimte te geven aan spelende kinderen.
Schepen Isabelle Heyndrickx is enthousiast: “De speelstraten zorgen voor extra buitenruimte waar kinderen veilig kunnen spelen. We hebben tijdens de coronacrisis al vaker gezien dat het erg druk kan worden in parken als het mooi weer is. De speelstraten kunnen helpen om die druk te verlichten.”
Speelstraten worden steeds ingericht op initiatief van de buurtbewoners. Elke straat heeft meters en peters die de lokale contactpersonen zijn en die instaan voor de dagelijkse organisatie.
???????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
Het heropenen van gedempte waterlopen zorgt voor méér open water in de stad. De Reep werd - na vurige discussies - een succesverhaal. En er zijn nog mogelijkheden bij oude waterlopen die overwelfd of gedempt werden.
In Gent worden de "Nieuwe Lieve", het "Meerhemkanaal" en de Leie-arm ten noorden van Malem onderzocht op heropening. Een haalbaarheidsstudie in 2021 zal inzicht geven in de kostprijs, inpassing, natuur, bevaarbaarheid, mogelijke historiek, …
Met CD&V Gent pleit Stijn De Roo om (waar mogelijk) de natuurlijke structuren in het stedelijke landschap te herstellen. Misschien liggen onder de straten bij jou in de buurt ook wel gedempte waterlopen, zoals onder enkele druk bereden straten in het noorden van het stadscentrum!
Begraafplaatsen, prachtige plekken om te wandelen
Heb je alle parken en natuurgebieden van Gent het afgelopen jaar wel gezien? Dan bieden de begraafplaatsen misschien wel een verrassende afwisseling. Begraafplaatsen zijn er in de eerste plaats om te rouwen en stil te staan bij een verlies, maar het zijn ook prachtige groene zones waar je tot rust kan komen en wat kan opsteken over de geschiedenis. 
“We hebben een aantal themawandelingen uitgestippeld om het voor bezoekers makkelijker te maken om de begraafplaatsen te ontdekken. Voor veel mensen zijn het plaatsen waar ze niet meteen aan denken als ze een wandeling willen maken”, aldus bevoegd schepen Isabelle Heyndrickx.
Wist je dat de Westerbegraafplaats bijna even groot is als het Citadelpark? Er bestaat een themawandeling – een voor volwassenen en een voor kinderen – die je de vele sporen van de Eerste Wereldoorlog doet ontdekken. Wie aandachtig zijn oog over de graven laat glijden, zal ook heel wat belangrijke Gentenaars uit de geschiedenis terugvinden.
Ook de Zuiderbegraafplaats heeft een themawandeling, opgebouwd rond de opmerkelijke levensverhalen van Gentenaars die er liggen. En ook andere begraafplaatsen zijn zeker ook de moeite waard om te verkennen.
Bouw nieuw tramstation Gent-Sint-Pieters nog dit jaar van start!
Om de tramreizigers het nodige comfort te bieden, komt er een gloednieuw en ruim tramstation in het station van Gent Sint-Pieters. Het nieuwe tramstation zal zich diagonaal onder de treinsporen bevinden. Overstappen op openbaar vervoer zal eenvoudiger worden met goed herkenbare halteaanduidingen en informatieborden.
Zodra het tramstation is afgewerkt, verdwijnen de bestaande tramperrons rondom het Koningin Maria-Hendrikaplein. In het stationscomplex komt ook een nieuwe Lijn- en Mobiliteitswinkel.
In 2021 voorziet Vlaanderen bijna 27 miljoen euro aan investeringen.
Stijn De Roo: “Ik ben tevreden dat de werken aan het nieuwe tramstation nog dit jaar starten. Het station Gent-Sint-Pieters zal in de toekomst een nóg belangrijker knooppunt voor openbaar vervoer worden. Het is de miljoeneninvestering waard. Laat ons hopen dat de werken aan dit tramstation minder lang aanslepen dan de werf van het station zelf!”
Kalender
  • In gesprek met Sammy Mahdi - 12 april om 19u30 - Inschrijven kan hier.
  • Kennismaking met schepen Isabelle Heyndrickx - 28 april om 20u - sectie Ledeberg/Gentbrugge
>
>
>
>