Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent december 2019
Beste Gentenaar,
Beste CD&V’er,
2019 loopt ten einde. Voor ons was dit het eerste jaar dat we als CD&V, na 30 jaar oppositie, weer deel uitmaakten van de meerderheid.  Onze schepen en raadsleden hebben hard gewerkt het voorbije jaar. De digitalisering van de burgerlijke stand, een gloednieuw voetbalcomplex voor FC Sint-Kruis-Winkel en meer groene en veilige speelzones in de deelgemeentes. Het is slechts een greep uit het gevoerde beleid. En ook in 2020 werken we verder aan een warm en sociaal Gent.
Op 6 december werd Joachim Coens door de CD&V-leden verkozen als Nationaal voorzitter. Er wacht hem een belangrijke opdracht om CD&V terug op de kaart te zetten. We zijn alvast benieuwd wat hij in petto heeft voor de steden. Ook hier liggen een aantal belangrijke uitdagingen. #samenvooroplossingen.
We starten 2020 met een knal. Op 11 januari ben je van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Meer infor vind je vooraan deze nieuwsbrief. En het voorjaar belooft alvast een drukke periode te worden met tal van activiteiten georganiseerd door onze secties en geledingen.
Veel leesplezier,

Isabelle Heyndrickx
Afdelingsvoorzitter CD&V Gent
voorzitter@cdenv.gent
NIEUWJAARSRECEPTIE
Kom samen met onze schepen, onze mandatarissen en bestuursleden het glas heffen op een jaar vol uitdagingen, kansen en nieuwe ontmoetingen. Breng gerust ook familie, vrienden en buren mee. Iedereen is welkom!
We verwelkomen je graag op zaterdag 11 januari vanaf 16u in hotel Den Briel, Abraham Voortmanstraat 2, 9000 Gent.
Dit jaar mogen we niemand minder dan voormalig voorzitter, federaal én Vlaams Minister Jo Vandeurzen ontvangen als gastspreker.
Inschrijven via www.njr.cdenv.gent of per mail aan secretariaat@cdenv.gent of telefonisch op
09/221 45 81.
De nationale nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag 25 januari in 't Bau-Huis, Sint-Niklaas.
JOACHIM COENS VERKOZEN ALS VOORZITTER
Sinds 6 december mag Joachim Coens zich voorzitter noemen van onze partij. Met 53 procent van de 22.782 geldig uitgebrachte stemmen haalde hij het van Sammy Mahdi. We danken Sammy voor het engagement dat hij opgenomen heeft en wensen hem veel succes. Als JONGCD&V-voorzitter hebben we je nodig om de jongeren aan te spreken en te enthousiasmeren voor politiek. Ook aan Joachim Coens, veel succes. De uitdagingen zijn groot: meer dialoog, meer betrokkenheid en vernieuwing zodat we kunnen groeien als partij en het vertrouwen in CD&V kunnen herstellen.
BUURT BEZORGD OVER PAUL DE SMET DE NAEYER PARK
De ontharding van het de Smet de Naeyer park zorgt voor veel bezorgdheden bij de buurt. De sectie Stationsbuurt volgt dit dossier al enkele maanden van heel nabij op door met de buurt te praten en luisteren. De sectie deelt de bezorgdheden rond o.a. de gewijzigde verkeerscirculatie, maar staat achter het onthardingsproject omdat ze ervan overtuigd is dat het een positieve invloed zal hebben op de buurt.  Vanuit de sectie nemen we de vragen van de buurt dan ook ten harte en is het onze bedoeling om de buurt voldoende te informeren over dit project. Ook fractieleider Stijn De Roo volgt het dossier verder op. Hij heeft ondertussen al een aantal schriftelijke vragen ingediend. Communicatie en overleg met de buurt is voor ons heel belangrijk.
VERTROUWEN IN ELKAAR,
VERTROUWEN IN DE TOEKOMST!
Door regen en wind gedreven - van de Wetstraat naar de Dorpsstraat - kwam Vincent Van Peteghem op 18 november aan in het Sint-Baafshuis. Zowat veertig senioren uit de regio Gent wachtten hem op, bij een hartig stuk taart. Bij zijn aankomst kreeg hij een warm applaus, voor zijn mooie score in de voorzittersverkiezing en ook voor het vele voorbereidende werk dat resulteerde in zijn uitgebreide evaluatierapport.
Haarfijn legde hij uit hoe dit alles tot stand was gekomen, in dialoog met zeer vele mensen.
Ook ging hij in op de debatten met de zeven kandidaten die in elke provincie plaats hadden en heel wat leden mobiliseerden. Na zijn uiteenzetting kwamen er nog veel vragen uit de zaal, waarop hij uitgebreid inging. Als dank voor dit boeiende en warmhartige debat schonken we Vincent een fles ‘Waes Wit’ 2018, een excellente wijn uit Zwijnaarde, dicht bij zijn Zevergem.
MEERJARENPLAN 2020 - 2025 OOST-VLAANDEREN
Begin december debatteerde de provincieraad over het meerjarenplan 2020-2025. Voor CD&V is dit een goed plan omdat het ambitieus én realistisch is. Zo worden er de komende zes jaren voor meer dan 274 miljoen euro investeringen gedaan en stijgt de exploitatiekost slechts met 14 miljoen. Een bewijs dat deze ploeg een ambitieus beleid kan voeren mits beheersing van de uitgaven. CD&V uitte tijdens de debatten wel de bezorgdheid om de schuldgraad goed in het oog te houden, aangezien er voor 140 miljoen nieuwe leningen worden aangegaan. We merkten ook op dat deze ploeg op het einde van de rit amper 700.000 euro zal overhouden, waar men zelf van de vorige deputatie 98 miljoen euro heeft geërfd.
BOWLING NIGHT
Een samenwerking tussen JONGCD&V, Jong VLD en JONG
N-va resulteerde in de organisatie van een bowling night. Ben je jong (van geest)? Oefen je move en trek die bowlingschoenen maar aan en zak op zondag 15 december om 14u af naar de Overpoort Bowl. 
POLITIEKE ACADEMIE

De Politieke Academie is een inhoudelijk vormingstraject van onze studiedienst Ceder voor christendemocraten met het politiek talent en de ambitie om een actieve rol te spelen voor of achter de schermen van de nationale en internationale politiek. Mensen die morgen verantwoordelijkheid willen nemen.
Het is een intensief programma met doorgedreven inhoudelijke vormingen en bezoeken. Daarnaast scherpen we ook enkele politiek relevante vaardigheden aan. Dit alles door interessante en gezaghebbende sprekers die je niet elke dag persoonlijk ontmoet.
Stuur een mailtje naar secretariaat@cdenv.gent voor meer informatie.
VACATURE FRACTIEMEDEWERKER CD&V GENT
De CD&V-fractie van de gemeenteraad van Gent heeft een vacature voor een fractiemedewerker. Klik hier voor de vacature.
Ken je in jouw netwerk iemand die hiervoor in aanmerking komt? Aarzel dan niet om de vacature door te sturen. We vragen om het CV en de motivatiebrief uiterlijk op 15 december in te sturen naar stijn.deroo@stad.gent.
BELEIDSNOTA'S
Schepen Mieke Van Hecke en haar kabinet zijn momenteel volop in de weer met het schrijven van de beleidsnota’s voor de beleidsdomeinen Burgerzaken, Begraafplaatsen en Protocol. De nota’s worden geschreven met het onderhandelde bestuursakkoord en meerjarenplan in het achterhoofd en zullen uiteraard verschillende eigen klemtonen bevatten, zoals we die naar voren hebben geschoven in ons verkiezingsprogramma. Zo gaan we voor onze Dienst Burgerzaken voor dienstverlening op maat, die maximaal online is en dicht bij de Gentenaar. Op die manier zorgen we ervoor dat de iedereen zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening, ook in onze deelgemeenten. Voor deze en andere beleidsnota’s volgt er ook een officieel participatietraject van de Stad Gent. We houden jullie uiteraard tijdig op de hoogte wanneer jullie de nota’s kunnen inkijken en Mieke en het kabinet opmerkingen kunnen bezorgen.
1175 HUWELIJKEN EN 375 JUBILEA
Het jaar nadert zijn einde en dus kan Mieke Van Hecke ook stilaan de balans opmaken van een jaar officiële plechtigheden als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. En die teller oogt indrukwekkend. Met maar liefst 1175 huwelijken en 375 jubilea maakte ze zo’n 3000 Gentenaars gelukkig. De maand december is trouwens een uitzonderlijke maand voor de eeuwelingen in onze Stad. Deze maand worden maar liefst 11 Gentenaars samen 1.122 jaar oud. Allen werden en worden ze in de bloemetjes gezet door Mieke.
GOEDE OPVOLGING WERKEN VAN GROOT BELANG
Zo weinig mogelijk hinder bij werken, een punt dat opgevolgd wordt door Jef Van Pee, gemeenteraadslid voor onze partij. Hij kwam in de commissie Mobiliteit tussen in het belang van de bewoners van de Nevejansstraat (Oostakker). Hun straat dreigde volledig afgesloten te worden door de rioleringswerken in de Eekhoutdriesstraat. Niet alleen voor de bewoners heel lastig, maar ook voor een kindercrèche en een lokale handelaar die daar gevestigd zijn. Door de tussenkomst van Jef werden tijdelijk metalen platen aangebracht, zodat de straat toegankelijk bleef. Een duidelijke communicatie is van groot belang, zeker bij ingrijpende werken. Ons raadslid kreeg ook bevestiging dat de nutsmaatschappijen betrokken worden bij de werfvergaderingen, om korter op de bal te kunnen spelen.
HAVENRONDVAART VOOR PERSONEN IN EEN ROLSTOEL
North Sea Port biedt al sinds november 2011 gratis rondvaarten aan op zaterdag  en al veel langer tijdens de Gentse Feesten. Sinds begin van dit jaar steken passagiers tijdens de rondvaart de landsgrenzen over en varen ze helemaal tot aan Terneuzen en terug. In totaal leren zo jaarlijks meer dan 5.000 Gentenaars de haven kennen. Maar zowel de Stad Gent als North Sea Port willen nog meer Gentenaars kunnen bereiken. De huidige rondvaarten zijn niet of heel moeilijk toegankelijk voor mensen in een rolstoel, zijnde mensen met een fysieke beperking of ouderen. Jef Van Pee gemeenteraadslid  CD&V vroeg in de raad van juni aan havenschepen Sofie Bracke naar een oplossing. In oktober polste Jef naar een stand van zaken van haar zoekwerk.  De oplossing werd geboden door de inzet van het schip ‘Denick’, dit is perfect toegankelijk voor deze doelgroep. Op zaterdag 23 november was er een eerste rondvaart, hij viel sterk in de smaak bij de 45 deelnemers. Jef concludeerde na de rondvaart dat dit voor herhaling vatbaar is.  Daan Schalck, CEO van de haven liet weten dat er volgend jaar plannen zijn om deze rondvaart maandelijks te organiseren.
RESULTAAT TESTEN GPS LOKFIETSEN
De GPS lokfiets wordt ingezet door de Gentse politie om fietsdieven beter te kunnen opsporen. De fietsen worden uitgezet op fietsdiefstalgevoelige plaatsen. Als de lokfiets gestolen wordt, kan de politie de dieven makkelijk volgen door het GPS-systeem van de fiets. De fietsen waren deze zomer even buiten strijd wegens technische problemen maar zouden opnieuw getest worden deze herfst. Fractieleider Stijn De Roo vroeg burgemeester De Clercq naar de resultaten van deze testen. De burgemeester bevestigde dat de fietsen ondertussen opnieuw worden ingezet om fietsdieven op te sporen. De testen hebben tot positieve resultaten hebben geleid. Twee lokfietsen werden vier dagen lang ingezet. In die tijdspanne werden ze in totaal zes keer gestolen. Vijfmaal werden de dieven gevonden. “De GPS-lokfiets zal een integraal deel blijven uitmaken van onze politionele aanpak voor fietsdiefstal”. Fractieleider De Roo reageerde positief.
VERDER WERKEN AAN ARMOEDEBESTRIJDING
Paul Goossens, lid Bijzonder Comité Sociale Dienst voor onze partij, buigt zich wekelijks over alle sociale dossiers die aan het OCMW worden voorgelegd. De inspanningen die het OCMW - via de maatschappelijk werkers en alle sociale diensten - levert, zijn enorm. “We zijn dan ook heel tevreden met de extra middelen die voorzien worden in de strijd tegen armoede”, meldt Paul. “Zo worden het huidig budget (434 miljoen) opgetrokken met 25 miljoen extra”. De strijd tegen armoede voeren we gelukkig niet alleen. Nog meer zal ingezet worden op de samenwerking met het middenveld en hun organisaties. 200.000 euro wordt uitgetrokken om hen hierin verder te ondersteunen. Serieuze bedragen allemaal, maar we geven de strijd tegen armoede nooit op. Twee accenten volgt Paul van nabij op: het uitbreiden van het aantal betaalbare woningen, en de toeleiding naar een betaalde job via het maatgericht activeringscentrum.
  • Zondag 15 december 2020 - JONGCD&V i.s.m Jong VLD en Jong N-VA - om 14u - Bowling Night, Overpoort Bowl, Gent.
  • Zaterdag 11 januari 2020 - om 16u - Nieuwjaarsreceptie in hotel Den Briel, Abraham Voortmanstraat 2, 9000 Gent.
  • Zaterdag 25 januari 2020 - Nationale nieuwjaarsreceptie in 't Bau-Huis, Sint-Niklaas.
  • Zaterdag 14 maart 2020 - Sectie Ekkergem, Rooigem, Brugse Poort en Bloemekenswijk - Tsjeven Quiz
  • Zondag 22 maart 2020 - V&M Gent - Lentewandeling Van Eyck
  • Zondag 3 mei 2020 - Sectie Stationsbuurt - Ontbijt en bezoek aan Floraliën
  • Zondag 3 mei 2020 - Sectie Oostakker en Kanaaldorpen - BBQ
  • Zaterdag 10 mei 2020 - Sectie Ekkergem, Rooigem, Brugse Poort en Bloemekenswijk - Ontbijt
>
>
>
>