Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent januari 2022
Beste leden,
2022 is nog maar enkele dagen oud en de feestdagen misschien nog maar net verteerd, maar als CD&V Gent richten we onze pijlen nu al op de toekomst. En dat gaan we samen doen!
Het was onze wens om dit jaar met een fysieke nieuwjaarsreceptie uit de startblokken te schieten, maar de situatie is zoals ze is. Meer dan ooit moeten we volharden in de strijd tegen het coronavirus. En als politieke partij moeten we niet enkel onze verantwoordelijkheid nemen, maar ook het voorbeeld tonen.
Geen fysieke receptie dus, maar het voorbeeld hebben jullie wel degelijk getoond! Onze actie met de aperitiefboxen was een succes! Dankzij jullie enthousiasme konden we als afdeling maar liefst 40 dozen schenken aan mensen in armoede. Een bescheiden daad, maar wel eentje met impact voor enkele tientallen Gentenaars. 
En dat is de weg waar we de komende weken, maanden en jaren verder op willen gaan. CD&V Gent kan het verschil maken, vanuit het stadhuis, en vanuit de afdeling, om onze wijken en deelgemeenten vooruit te helpen. Met grote en kleine daden, maar met één constante: met impact voor elke Gentenaar. 
Daarom nodigen we u allen heel graag uit op onze denkdag op zaterdag 19 februari. Samen steken we de koppen bij elkaar en tekenen we het pad uit dat we willen bewandelen richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. De weg is nog lang, maar de uitdagingen waarmee onze inwoners worden geconfronteerd zijn dan ook talrijk.
Diezelfde dag maken we ook de namen bekend van onze nieuwe afdelingsvoorzitter en voorzitters van onze netwerken. Zij zullen samen met ons allen blijven werken aan een sterke afdeling. Een afdeling die maar liefst 6 verkozenen telt in de nieuwe Nationale Partijraad en straks ook tal van kandidaten zal leveren voor de verkiezing van de Provinciale Partijraad. 
Samen blijven we werken aan een stad waar iedereen mee is!
Wij wensen u van harte een gelukkig en gezond 2022 toe.
Simon Smagghe & Laura Mahieu
Voorzitters CD&V Gent
Bedankt! 
We verkochten meer dan 80 boxen vol met lekkere Gentse producten. Dankzij jullie bestellingen konden we ook meer dan 40 boxen wegschenken.
Zo bezorgden we tijdens deze voor sommige personen eenzame periode toch wat voor extra warmte en verbondenheid.
Wijkmobiliteitswandeling
Onlangs werd het wijkmobiliteitsplan voor Dampoort en Oud-Gentbrugge goedgekeurd op de gemeenteraad. Wil je weten wat het wijkmobiliteitsplan betekent voor jouw buurt?
Vanuit de sectie Sint-Amandsberg organiseren we op zaterdag 15 januari 2022 om 15u een wandeling met fractievoorzitter en Vlaams Parlementslid Stijn De Roo. Tijdens de wandeling vertellen we je wat er vanaf eind 2022 zal wijzigen op de verschillende punten. Er zal natuurlijk ook ruimte te zijn voor vragen.
Speelgoedinzamelactie Vrouw & Maatschappij is groot succes
Vrouw en Maatschappij Gent zamelde de afgelopen weken speelgoed en knuffels in voor het goede doel. De ingezamelde spullen werden bezorgd aan Burgerplicht Gent en worden nadien verdeeld via armoedeorganisaties. Kinderen uit kwetsbare families kunnen zo genieten van een cadeautje voor Sinterklaas en Kerst. De actie was een groot succes want er moest maar liefst vijf keer over en weer gereden worden om al het speelgoed te bezorgen.
Bedankt aan iedereen die meehielp of doneerde voor de actie!
5 eeuwen welzijnszorg in Gent
Een fris-vochtige decembervoormiddag trokken we met 15 CD&V'ers door De Kuip om even stil te staan bij de geschiedenis van vijf eeuwen welzijnszorg in onze stad.  Zeg maar 'hoe evolueerde de armoedewerking'. Coronaveilig in deze nog steeds moeilijke weken.
Anderhalf uur was te kort om het plaatje volledig te maken, maar toch ging iedereen naar huis met een duidelijke beeld van de evolutie welzijnszorg in onze stad. Maar niet voor we als tsjeeven ons zouden 'gewarmd' hebben aan een lekkere koffie of een glaasje wijn in het sympathieke Barrazz in het Hoefslagstraatje aan de Leie. We waren weer overtuigd dat in onze partij élke mens telt. 
Overlijden Jo Decaluwe
Op 1 december overleed Jo Decaluwe. Hij was niet alleen een creatieve duizendpoot met een onmetelijk grote passie voor het theater, hij had ook een groot maatschappelijk engagement. Jo was jarenlang actief als bestuurslid bij CD&V Gent en nam verschillende keren deel aan de verkiezingen. Steeds droeg hij een warme en verbindende christendemocratische visie op de samenleving uit. CD&V Gent wenst de naasten van Jo Decaluwe veel sterkte toe.
De Stad Gent opende een online rouwregister waarin iedereen die dat wenst, een boodschap kan achterlaten.
Budget in evenwicht
Tijdens de gemeenteraad van december werd de begroting voor 2022 voorgesteld. Minderinkomsten, hogere energieprijzen, gevolgen van de inflatie en de coronacrisis hebben een grote impact op de stadsfinanciën. Het was geen evidente oefening, maar het stadsbestuur is erin geslaagd om te komen tot een evenwichtige verdeling van de inspanning door voor het merendeel bij te sturen op de eigen werking (10 miljoen) en door daarnaast ook extra inkomsten te genereren (6,7 miljoen). Wat dat laatste betreft, wordt onder meer werk gemaakt van de optimalisering van de leegstandsbelasting, een strengere aanpak van sluikstorten en een indexering van de parkeertarieven.
Daarnaast blijft het stadsbestuur de komende jaren ook investeren in de stad en haar bewoners, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.  Zo worden extra middelen uitgetrokken voor welzijn en jongeren. De coronacrisis zorgden voor extra uitdagingen op dat vlak, denk maar aan de toegenomen leerachterstand bij sommige kinderen.
Het resultaat is een budget in evenwicht. Het schip blijft zo op koers in woelig water. Op die manier kan ook de komende jaren volop verder worden gebouwd aan onze stad.
Proper Gent
Een van de grootste pijnpunten van onze burgers is de netheid van de buurt.
Gelukkig is ons gemeenteraadslid Jef Van Pee zowat de kampioen van het aankaarten van overwoekering door onkruid, van het laten opruimen van vervuilde straten en pleinen, en van het proberen veiliger maken van gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers. En dat vooral in de deelgemeenten.
Jef was dan ook enthousiast medestander van het project “mag ik je peuken”, waarbij het Gents Milieu Front een telling (en meteen ook een opkuis) deed van peuken. Niet minder dan 43 vrijwilligers gingen op pad naar 62 locaties.
Omdat de Dendermondsesteenweg onder Sint-Amandsberg valt, staat deze deelgemeente op kop van de plaatsen waar meest peuken op straat liggen. Mariakerke blijkt dan weer de properste gemeente.
Het project sloeg wel aan, waardoor er tijdens de campagne merkelijk minder peuken op straat te vinden waren.
Jef Van Pee: “een herhaling van deze actie komt er dan ook aan in het voorjaar van 2022. Fons de peukenrobot zal opnieuw uitrijden, en ik volg zijn acties uiteraard verder op”.
Burenbemiddeling in Gent zit in de lift
Het aantal burenbemiddelingen stijgt in Gent. Dat blijkt uit een vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo aan burgemeester Mathias Declercq. Het gaat vooral over geluidsklachten (50%), lastigvallen (11%) en over bomen en planten (11%). Bemiddelaars kunnen problemen bespreekbaar maken en zoeken mee naar oplossingen. Stijn De Roo: "De cijfers tonen voor mij de blijvende nood van verbinding aan. Bij burenconflicten moeten we proberen eerst te overleggen zonder het probleem te laten escaleren. Goede buren zijn van cruciaal belang en leven in een aangename buurt is dat ook. Bemiddelaars kunnen problemen bespreekbaar maken en zoeken mee naar oplossingen."
Meer dan 1000 huwelijken
Al meer dan 1000 Gentse koppels stapten dit jaar in het huwelijksbootje. Het is van 2019 geleden dat die kaap overschreden werd. Vorig jaar werden heel wat huwelijken uitgesteld of geannuleerd als gevolg van de coronacrisis. Slechts 936 Gentse koppels trouwden in 2020.
Schepen Isabelle Heyndrickx: “Het is een lichtpunt dat we dit jaar weer boven de duizend huwelijken zitten. Corona of niet, de liefde laat zich niet tegenhouden. We hebben er bovendien voor gezorgd dat koppels dit voorjaar buiten konden huwen in de tuin van Hotel d'Hane Steenhuyse. Op die manier konden er, volgens de toen geldende coronamaatregelen, meer vrienden en familie aanwezig zijn. Bijna een kwart van de 1.000 huwelijken die dit jaar al in Gent plaatsvonden, waren buitenhuwelijken. Omwille van het succes, maken we buitenhuwelijken volgend jaar opnieuw mogelijk, dit keer in de tuin van de Sint-Pietersabdij.”
Cinema Rex opnieuw op leegstandsregister
Cinema Rex aan het Sint-Pietersstation staat al vele jaren te verloederen. Toch betaalde de eigenaar sinds 2017 geen belasting op leegstand, zo blijkt na een vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo in de gemeenteraadscommissie. Hij vraag dan ook om op korte termijn het gesprek opnieuw op te starten met de eigenaars. De opname op het leegstandsregister is daar een goede aanleiding toe. Zo kan het iconische gebouw eindelijk in haar volle glorie hersteld worden.
Online meldplatform milieuproblemen haven
Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo pleit voor een online meldpunt voor milieuproblemen binnen de haven. Bewoners kunnen al verschillende jaren terecht op een gratis nummer (0800 92 999), maar een bijkomend online meldpunt zal volgens hem zijn nut bewijzen. Op zijn vraag laat Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir onderzoeken of de Gentse haven nood heeft aan een digitale klachtenplatform.
Wereldlichtjesdag ter nagedachtenis van overleden kinderen
Op 12 december werden overal ter wereld kinderen herdacht die ons te vroeg ontvallen zijn. Ook op de Westerbegraafplaats vond een herdenking plaats. Ouders en naasten konden er lichtjes plaatsen en muzikanten zorgden voor serene muziek. Het was een collectief moment van troost voor iedereen die veel te vroeg afscheid moest nemen.
Schepen Isabelle Heyndrickx: “We geven in Gent op verschillende manieren ruimte om te rouwen en stil te staan bij overleden kinderen en foetusjes. Zo hebben we op de Westerbegraafplaats en de begraafplaats van Zwijnaarde een herdenkingsboom. Ouders kunnen daarin een lintje hangen met de naam van hun kindje. Ook besteden we extra aandacht aan de kinderperken. We zorgen ervoor dat het intieme en warme plekken zijn waar ouders en naasten kunnen stilstaan en troost kunnen vinden.”
Hartverwarmende kerstdagen
Het is hartverwarmend om in de jaarlijkse kerstperiode al die mooie initiatieven te zien om mensen in armoede te helpen.
Zo is er op de radio de actie “een pakje van je hart”, maar ook in Gent moeten we niet onder doen. Met de actie “La Grande Bouffe”, worden er niet minder dan 2500 afhaalmaaltijden verkocht. Bezieler Frederik Sioen organiseert dit ten voordele van het Gentse Solidariteitsfonds.
Paul Goossens: “Ook in het Gentse OCMW zien we de nood aan bijkomende steunmaatregelen. Deze actie is van harte welkom. Beleidsmatig kunnen we dan weer melden dat de wachttijd voor het systeem van de aanvullende financiële hulp (de AFH), na Corona niet meer zal ingevoerd worden. Wie recht heeft op deze steun, zal die onmiddellijk verkrijgen”.
>
>
>
>