Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent februari 2022
Beste leden,
Met het vooruitzicht dat de coronabarometer binnenkort oranje kleurt, weten we als christendemocraten beter dan wie ook dat dit hoopvol nieuws betekent. Het verplichte sluitingsuur voor onze favoriete cafés en restaurants verdwijnt, de Ghelamco Arena mag opnieuw vollopen en wie ontmoeting wil organiseren zal dat met een pak minder kopzorgen kunnen doen. 
De organisatoren van de Gentse Feesten denken al luidop aan een elfde dag, maar we moeten helemaal niet wachten tot dan om de afgelopen twee jaar van ons af te schudden. Een aperitief op het pleintje om de hoek, een barbecue met de buren of een spaghettislag van de jeugdbeweging. 
De heropleving van onze stad zal starten in de buurten en de wijken, daar zijn we als CD&V Gent van overtuigd.
En met die rotsvaste overtuiging gaan we als CD&V Gent ook richting de lente. Verandering en heropleving beginnen van onderuit.
Heel binnenkort krijgen jullie de kans om nieuwe voorzitters te kiezen voor onze afdeling, de jongeren, de senioren én Vrouw en Maatschappij. 
Jullie blazen straks een nieuwe wind door onze afdeling en we wensen alle kandidaten alvast heel veel succes!
En zo komen we stilaan tot onze laatste woorden als afscheidnemend voorzittersduo.
We vinden het een ongelooflijke eer om jullie voorzitters te mogen zijn, en willen jullie dan ook hartelijk danken voor het vertrouwen. 
Hopelijk snel tot ergens in jullie buurt!
Simon & Laura
Denkdag - 12 maart
Wegens de geldende coronamaatregelen waren wij genoodzaakt de geplande denkdag op 19 februari te annuleren.
Uitstel is bij deze geen afstel. Hou dus zeker en vast zaterdag 12 maart vrij in jullie agenda.
CD&V vernieuwt
De hernieuwingsoperatie van CD&V loopt bijna ten einde. Tot en met zaterdag 26 februari (12u) kan je nog stemmen voor jouw lokale voorzitter. Je ontving hiervoor de nodige informatie per post én per mail.
Jouw kandidaten:
Voorzitter: Henk Mahieu
JONGCD&V voorzitter: Lucas Hock
Voorzitter V&M: Xanthippe Van De Genachte
Voorzitter CD&V-senioren: Johan Van Hulle
Overlijden Luc Speeckaert
Op 20 februari overleed Luc Speeckaert. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en familie. We zullen hem herinneren als een toegewijd CD&V-lid en bestuurslid. Maar vooral als een warm persoon met een vleugje typische Gentse humor.
Plannen groenpool 'Wonderwoud' worden dan toch niet on hold gezet
Uit recente vragen van Stijn De Roo in het Vlaams Parlement en Jef Van Pee in de gemeenteraad blijkt dat de inrichtingswerken van het groengebied starten in 2023. De aanleg van groenpool ‘Wonderwoud’ zal gefaseerd verlopen. De totale raming voor de inrichting van de groenpool bedroeg bij aanvang van de ontwerpopdracht 10 miljoen euro of per arm (4 in totaal) 2,5 miljoen euro. Fractievoorzitter Stijn De Roo en gemeenteraadslid Jef Van Pee: “We zijn tevreden dat de plannen gerealiseerd worden zoals oorspronkelijk voorzien. De groenpool biedt namelijk een belangrijke meerwaarde voor alle Gentenaars.”
Veilig fietsparkeren in Gent
Steeds meer bezoekers aan de Gentse binnenstad zijn bereid om hun verplaatsing met de fiets uit te voeren. Ook in onze deelgemeenten groeit de fietsbereidheid. Tegelijkertijd zijn fietsendieven opnieuw zeer actief in onze stad. In 2021 waren er ca. 2.500 fietsdiefstallen bekend bij de Gentse politie. Fractievoorzitter Stijn De Roo kaartte de nood aan veilige fietsparkeerplaatsen aan in de gemeenteraad. Uit het antwoord van de schepen blijkt dat De Fietsambassade zal inzetten op bewaakte fietsparkings bij grote evenementen (vb. Gentse Feesten) en permanente fietsparkings in het centrum met toezicht zal onderzoeken en testen.
Startschot voor miljoeneninvestering van Vlaanderen in Gentse mobiliteit
Vlaanderen investeert fors in belangrijke verkeersknelpunten in Gent. Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de 4.200.000 euro investeringen die voorzien zijn in het geïntegreerd investeringsprogramma 2022 van het Agentschap Wegen en Verkeer. De minister deelde mee dat voor de studie betreffende Gent-Dampoort en de vertramming van lijnen 4 en 7 een studiebudget van 17 miljoen euro is voorzien. Het bestek voor deze studie is momenteel in opmaak en zou nog in 2021 gepubliceerd zijn. Volgens de planning wordt in maart 2022 voor de studie een consortium aangesteld. Hiermee wordt alvast het startschot gegeven voor deze miljoeneninvestering in onze stad!
Subsidie OVAM voor asbestophaling aan huis
Gent beschikt tot op vandaag niet over een zogenaamde "asbestzak" die thuis wordt opgehaald door een gespecialiseerde firma. IVAGO diende in 2021 wel een voorstel tot subsidiëring in bij OVAM voor een proefproject. Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover opnieuw vragen tijdens de gemeenteraadscommissie mobiliteit. De schepen bevestigde dat een afvalophaling door IVAGO in de steigers staat. Vanaf dit najaar zal je als renoverende Gentenaar dus je asbestafval kunnen laten ophalen door de vuilnisdienst. Fractievoorzitter Stijn De Roo: “Gent was een blinde vlek op de Oost-Vlaamse kaart om asbest thuis te laten ophalen. Ik hoop dat dit proefproject snel in de praktijk van start gaat voor de veiligheid van onze inwoners en de medewerkers van IVAGO.”
Nieuwe Mendonkbrug – wat we nu al weten
Op vraag van Jef Van Pee antwoordde de bevoegde schepen dat de nieuwe brug geen beperking qua tonnage meer zal hebben. Maar dat betekent niet dat er vrachtverkeer zal mogen passeren. Dit blijft verboden, met uitzondering van de nieuwe grote ambulances en brandweerwagens. Het autoverkeer zal er geregeld worden met verkeerslichten. Fietsers en voetgangers blijven veilig doorgang krijgen zonder op de verkeerslichten te moeten wachten.
“Een en ander moet nog verder worden onderzocht (bvb hoe de handhaving daar kan gebeuren), maar ik volg het verder op”, meldt Jef.
Steun bij hoge energieprijzen
Behalve de federale overheid, is ook het Gentse OCMW bereid om mensen te ondersteunen die betalingsproblemen hebben voor hun energiefacturen.
Er komt een nieuwe werkwijze, waarbij het OCMW de afrekening van elektriciteit en/of gas ten laste neemt, en betaalt aan de energieleverancier, waarna de aanvrager het bedrag kan terugbetalen aan het OCMW. Naargelang het sociaal onderzoek wordt een deel (tot maximum de helft) van het bedrag ten laste genomen door het OCMW.
Paul Goossens is tevreden dat zo snel kan ingespeeld worden op deze stijging van de energieprijzen. “Hier gaat de steun echt terecht komen bij wie het nodig heeft”, aldus Paul.
Bijzondere huwelijksdag – 22/02/2022
Een datum die achterstevoren hetzelfde leest als van voor naar achter, zoveel zijn er niet. Voor wie houdt van wat symboliek is het een mooie dag om te trouwen. Schepen van burgerzaken Isabelle Heyndrickx zorgde er daarom speciaal voor dat acht koppels in het huwelijksbootje konden stappen op dinsdag 22 februari 2022.
Isabelle Heyndrickx: “Normaal gezien zijn er enkel huwelijken op woensdag, vrijdag en zaterdag, maar omwille van de bijzondere datum hebben we een uitzondering gemaakt. Het begon met een vraag van één koppel en daarna volgde nog meer interesse in de bijzondere huwelijksdatum.”
Wie 22 februari gemist heeft en graag wil trouwen op een datum die omgekeerd hetzelfde leest als van voor naar achter, moet nog even geduld hebben. Acht jaar om precies te zijn, want de volgende keer dat een dergelijke bijzondere datum voorkomt is pas op 3 februari 2030.
Ouders worden voortaan verwittigd bij aflopen kids-ID
Gentse ouders worden vanaf dit jaar per brief op de hoogte gebracht wanneer de kids-ID van hun kind gaat vervallen. Jaarlijks zullen tussen de 6.000 en 8.000 herinneringsbrieven worden verstuurd.
Schepen van burgerzaken Isabelle Heyndrickx: “Veel ouders gaan pas kort voor hun vertrek na of de kids-ID nog geldig is en dat leidt soms tot vervelende en stresserende situaties. Door ouders per brief op de hoogte te brengen wanneer een kids-ID gaat vervallen, willen we dat vermijden. Bovendien gaan we drukte bij de loketten tegen op momenten dat veel mensen op reis vertrekken.”
Een kids-ID heb je nodig als je met je kinderen jonger dan 12 jaar naar het buitenland reist. De kaart is drie jaar geldig. In 2021 werden 7.822 Kids-ID’s uitgereikt in Gent.
Meer Gentenaars in 2021

De Gentse bevolking groeide opnieuw in 2021. Na een krimp met 202 inwoners in 2020, kwamen er vorig jaar 1.140 inwoners bij. Opvallend is dat het aantal geboortes aanzienlijk steeg. In 2021 werden in Gent 3.247 kinderen geboren, 200 meer dan het jaar voordien. Blijkbaar ging ook in Gent de coronacrisis gepaard met een toename van het aantal geboortes.
Schepen van burgerzaken Isabelle Heyndrickx: “Na een uitzonderlijke daling van de Gentse bevolking in 2020, zien we dat het aantal Gentenaars opnieuw toeneemt in 2021. Er was opnieuw meer immigratie, meer kinderen werden geboren en er waren minder sterftegevallen.”
>
>
>
>