Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent februari-maart 2019
Beste Gentenaar,
Beste CD&V’er,

Het Gentse stadsbestuur met onze schepen Mieke Van Hecke is nog maar goed en wel uit de startblokken geschoten en daar loeren de regionale, federale en Europese verkiezingen van 26 mei al om de hoek. We zijn als CD&V Gent bijzonder trots dat onze kersverse fractieleider Stijn De Roo als eerste opvolger de Vlaamse lijst versterkt. Stijn toonde zich samen met raadslid Jef Van Pee al bijzonder actief in de Gentse gemeenteraad met enkele mooie tussenkomsten waar de Gentenaar telkens centraal stond. We wensen Stijn alle succes om ook op de Vlaamse lijst heel mooi te scoren.
Om die verkiezingen optimaal voor te bereiden was er op 9 maart het Provinciaal Congres. CD&V Gent was met meer dan twintig leden aanwezig om in overleg te gaan met leden uit de hele provincie over ons partijprogramma. Tevens werden ook de Federale en Vlaamse modellijsten met overgrote meerderheid goedgekeurd. Onze partij is klaar voor 26 mei en ongetwijfeld zullen er de komende weken nog kandidaten uit Gent op de lijsten verschijnen. Van zodra ook deze namen bekend zijn zullen we u als lid of sympathisant zeker op de hoogte brengen. Als voorzitter wil ik een warme oproep doen om onze kandidaten te steunen in hun campagne. Dit kan door een affiches te hangen, meehelpen bij verzendingen, helpen bussen, plakken...
We hadden het hierboven al over de vlotte start van onze raadsleden Stijn en Jef, maar ook onze schepen Mieke Van Hecke en BCSD-raadslid Paul Goossens zaten niet stil. Mieke heeft in de eerste maanden van deze nieuwe legislatuur al maar liefst 150 koppels getrouwd en is ondertussen druk in de weer om de nakende digitalisering van de Burgerlijke Stand in goede banen te leiden. Paul behartigde ondertussen reeds honderden sociale dossiers in het bijzonder comité sociale dienst, en zorgt zo dat iedereen mee is in onze stad.
Onze mandatarissen zetten zich dagelijks in voor de Gentenaar en ook onze afdeling is volop in beweging. Op 6 februari kwamen we voor de eerste keer samen met het vernieuwde afdelingsbestuur. We verwelkomden met heel veel plezier enkele nieuwe bestuursleden en danken uiteraard iedereen voor het engagement dat zij opnemen. We mochten ook enkele nieuwe leden verwelkomen. Ook hen willen we bedanken voor hun vertrouwen in CD&V Gent. We kijken er naar uit om elk van hen te mogen ontmoeten op een van onze vele activiteiten. Kent u ook iemand die lid wil worden? Geef gerust de contactgegevens door per mail (secretariaat@cdenv.gent) of telefonisch (09 221 45 81).

Met vriendelijke groeten

Isabelle Heyndrickx
Afdelingsvoorzitter CD&V Gent
voorzitter@cdenv.gent
CONGRES
Op 28 februari bogen we ons samen met de regio over de ontwerpteksten van het verkiezingsprogramma. 
Op 9 maart waren we met meer dan 20 Gentse CD&V leden aanwezig op het provinciaal congres om onze stempel te drukken op het programma. Een programma dat inzet op geborgenheid en levenskwaliteit en garanties biedt voor een overheid die dicht bij de mensen staat.
Op 28 april is het nationaal congres in het stadion van Sint-Truiden. Bij deze een warme oproep om deze datum alvast in uw agenda te zetten. 
BEZOEK AAN VZW 'T ZITEMZO
Op 20 februari bracht de werkgroep Solidaire Stad een bezoek aan vzw 't Zitemzo. Deze organisatie staat al ruim dertig jaar ten dienste van jongeren en volwassen. Ze hebben een aabod van vormingen en workshops voor diensten en organisaties. Maar beantwoorden vooral ook op een heel laagdrempelige manier de individuele vragen van onze allerjongsten. 
WERKGROEPEN
Binnenkort gaan we weer van start met de werkgroepen. Deze ondersteunen onze afdeling en onze fractie bij het bepalen van standpunten en het onderzoeken van dossiers. U kunt zich inschrijven voor de werkgroepen Onderwijs, Wonen, Solidaire Stad, Ondernemen en/of Mobiliteit. Laat weten welke werkgroep(en) u wil volgen. Dit kan per mail (secretariaat@cdenv.gent) of telefonisch (09 221 45 81).
BEZOEK STADHUIS
Op zaterdag 23 maart 2019 brengen we samen met onze leden een bezoek aan het stadshuis onder begeleiding van onze schepen. We spreken af om 10u00 op het Veerleplein. Schrijf u vlug in want het aantal plaatsen is beperkt.
Dit doet u telefonisch (09/221 45 81) of per mail (secretariaat@cdenv.gent).
STARTVERGADERING VROUW&MAATSCHAPPIJ GENT
Wilt u zich ook inzetten voor gelijke rechten? Vindt u duurzame combinatie van gezin en arbeid belangrijk? Deelt u de bekommernissen van alle vrouwen en wilt u hierrond in gesprek gaan?
Kom dan zeker af naar onze eerste startvergadering op donderdag 28 maart om 19u00 in de lounge van Hotel Harmony, Kraanlei 37.
Op deze avond willen we op een informele manier iedereen beter leren kennen en al eens nadenken over onze komende activiteiten.
Graag even uw aanwezigheid bevestigen bij onze V&M voorzitter, Steffi De Craemer, steffidecraemer@telenet.be.
GENTSE TSJEVENQUIZ
We leggen ook dit jaar de quizploegen het vuur aan de schenen. Weet u alles van Familie, kan u alle tourwinnaars opsommen of bent u goed in Droedels?
Trommel vrienden, familie, kennissen, buren ... op en stel een ploeg samen van vier personen. Deze quiz vindt plaats op vrijdag 29 maart 2019 om 19u30 (quiz start om 20u) in het parochiaal centrum Sint-Eligius, Sint-Eligiusstraat 36, Ledeberg.
Inschrijven (€10 per ploeg) is verplicht en kan via christophe.vermeulen@gmail.com of michiel.vervloet@gmail.com
PAASONTBIJT
Niets beter en gezelliger om een ontspannen zondag te beginnen dan met een lekker ontbijt! Daarom nodigt sectie Ekkergem-Rooigem-Rabot-Bloemekenswijk u en uw familie uit op haar traditionele paasontbijt op zondag 21 april 2019 van 8u30 tot 12u30 in 't Martinushuis, Ekkergemstraat 82, 9000 gent. Iedereen is welkom. 
Voor wie liever Pasen gezellig thuis viert kunnen er ook ontbijtpakketten aan huis geleverd worden (enkel grondgebied Gent).
Volwassenen betalen 13 euro, kinderen tot en met 12 jaar 7 euro en kinderen tot 2 jaar eten gratis mee. Deze prijzen gelden ook voor de ontbijtpakketten.
Inschrijven kan tot maandag 15 april via Hilde.Dewulf@UGent.be. Inschrijving is pas definitief na betaling op rekening BE58 8908 5401 2279 met mededeling Lenteontbijt + naam + aantal.
BURGERLIJKE STAND GAAT DIGITAAL
Als schepen van Burgerzaken en Ambtenaar van Burgerlijke Stand volgt onze schepen Mieke Van Hecke samen met haar diensten de digitalisering van de Burgerlijke Stand van heel nabij op. De digitale burgerlijke stand gaat op 31 maart 2019 van kracht, maar werd de afgelopen maanden al stevig voorbereid. Op vraag van raadslid Stijn De Roo liet Mieke tijdens de afgelopen gemeenteraad weten dat er de afgelopen maanden maar liefst 1 miljoen akten werden gedigitaliseerd, schitterend werk van onze diensten en een gigantische evolutie voor de burgerlijke stand. Voor de burger die zich in de toekomst aan het loket Burgerzaken zal aanbieden, betekent dit vooral een vlottere dienstverlening. Voor wie na 31 maart in het huwelijksbootje treedt, is de verandering nog net iets tastbaarder. Gezien alle akten digitaal zullen worden opgemaakt en enkel digitaal zullen moeten worden ondertekend door de Ambtenaar van Burgerlijke Stand, Mieke in dit geval, betekent dit dat bij de voltrekking van een huwelijk geen papieren meer moeten worden gebruikt. Het huwelijksboekje verliest zo zijn juridische waarde, maar we willen de ceremonie toch in haar eer bewaren. We denken er daarom aan om in het huwelijksboekje het koppel en eventueel de getuigen een handtekening te laten plaatsen. Zo behoudt het koppel een mooie tastbare herinnering aan hun speciale dag. Over het vernieuwde trouwboekje vernemen jullie binnenkort meer.
VEILIGHEID EN GEBORGENHEID
Jef Van Pee, gemeenteraadslid voor onze fractie, blijft begaan met de veiligheid en geborgenheid van onze bewoners in Oostakker, Sint-Amandsberg, en de kanaaldorpen.
Ongeruste burgers meldden aan Jef dat er overlast was aan de visvijver aan de Drieselstraat. Ons raadslid vroeg daarom aan de burgemeester wat er kon gedaan worden. Die liet weten dat er inderdaad overlast werd vastgesteld door grote groepen die blijkbaar uit Zelzate en Lokeren komen. Bij goed weer komen er nu zichtbare politiepatrouilles, en aan de inwoners wordt gevraagd om de overlast meteen te melden aan de Politie.
“Dit idyllisch plekje in Oostakker is te waardevol om te laten verloederen”, aldus Jef Van Pee. “Ik ben blij dat er maatregelen komen en dat wandelaars, joggers, families, kinderen, van dit prachtige stukje rustige natuur zullen kunnen blijven genieten”.
FIETSAUTOMATEN IN GENT
Om onze stad nog verder uit te bouwen tot fietsstad, besliste het stadsbestuur om in de fietsenparking onder de Sint-Michielsbrug een heuse fietsautomaat te plaatsen. Mensen  kunnen er fietsverlichting, regenponcho’s en reparatiesets op de kop tikken.
Onze kersverse fractieleider Stijn De Roo juicht het project toe en vroeg bevoegd schepen Watteeuw tijdens het vragenuurtje of er nog automaten zouden bijkomen. Stijn stelde onder meer de fietsenparking aan het Sint-Pietersstation voor.
De schepen antwoordde dat er inderdaad plannen waren om het project uit te breiden. Eind 2019 wordt er een automaat te plaatsen aan bibliotheek De Krook. Op een automaat aan het station zal het wat langer wachten zijn, aangezien de Stad hiervoor moet samenzitten met de NMBS. Stijn blijft het thema opvolgen.
EN ER IS MEER (NATUUR)NIEUWS
De visvijver hierboven beschreven, maakt deel uit van de groenpool Oostakker. In totaal zal de groenpool zo’n 200 ha omvatten, waarvan 108ha binnen de contouren van het vliegveld liggen, en de visvijver (in consessie bij de Stad Gent) 35ha bedraagt.
De zone visvijver zal bestaan uit twee waterpartijen: een eerste deel met ondiep water/modder waar kinderen zich kunnen uitleven, en een tweede deel, verbonden met de Westlede, waar nog steeds water zal gebufferd worden.
Daarnaast zal de bestaande boszone uitgebreid worden met open ruimtes en een link met Groenklimaatas nr.1 die doorheen de groenpool zal lopen. In fase 1 zou de padenstructuur al toegankelijk worden. De volledige fase zou klaar zijn tegen 2022.
Jef Van Pee: “Dit ziet er goed uit voor Oostakker, en ik volg dit uiteraard verder op”.
  • Zaterdag 23 maart 2019 - Bezoek Stadhuis
  • Donderdag 28 maart 2019 - V&M Gent - Startvergadering
  • Vrijdag 29 maart 2019 - sectie Gentbrugge/Ledeberg - Gentse Tsjevenquiz
  • Zondag 21 april 2019 - sectie Ekkergem/Rooigem/Brugse Poort/Bloemekenswijk - Paasontbijt
  • Zondag 28 april 2019 - Nationaal Congres
  • Zondag 5 mei 2019 - sectie Oostakker/Mendonk/Desteldonk/Sint-Kruis-Winkel - BBQ
  • Zaterdag 18 mei 2019 - Gezinsdag
>
>
>
>