Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief cd&v Gent maart 2023
Beste leden,
het stikstofdossier beheerst deze dagen de politieke actualiteit. Onze partij heeft meer dan voldoende en goede argumenten om te blijven ijveren voor een duurzame regeling die juridisch degelijk in elkaar zit. Dat is in ieders belang en geen electorale belangenverdediging zoals Vooruit ons verwijt. NVA (lees vooral minister Demir) houdt halsstarrig het been stijf op voor ons essentiële punten. We staan open voor verdere onderhandelingen en verdedigen hier niet enkel de landbouwbelangen. Cd&v verdedigt hier essentiële elementen van haar visie op de bredere samenleving.
De diverse Gentse dossiers die we in deze nieuwsbrief aankaarten tonen aan dat we inzetten op een nabije en degelijke dienstverlening voor alle Gentenaars en hun verenigingen. Op de meest diverse terreinen nemen onze mandatarissen initiatieven en reiken ze oplossingen. Dat gaat van de uitbouw en organisatie van de dienstverlening in het gloednieuwe stadskantoor tot de ondersteuning van verenigingen in Sint-Kruis-Winkel en meldpunten op de Gentse feesten, de organisatie van begrafenissen, schoolwandelingen, mobiliteitsdossiers, politieke participatie bij gemeenteraadszittingen en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Veel leesgenot.
Henk Mahieu
Voorzitter cd&v Gent
Wat kan je lezen in deze nieuwsbrief
 • Opnieuw meldpunt op de Gentse Feesten!
 • Nooddorp verwelkomt in april de eerste Oekraïense vluchtelingen
 • Het belang van gezondheid voor iedereen
 • Goed nieuws voor de verenigingen in Sint-Kruis-Winkel
 • Toekomst viaduct Gentbrugge: 3,5 miljoen euro naar verkenning en onderzoek
 • Populaire Gentse schoolwandelingen quasi volzet
 • Stijn De Roo gastheer op “te gast in de gemeenteraad”
 • Schepen Heyndrickx huldigt gloednieuw stadskantoor in: “Nieuw hoofdstuk in dienstverlening”
 • Stad en OCMW regelen iedere week gemiddeld twee begrafenissen
 • Kalender
Opnieuw meldpunt op de Gentse Feesten!
Het meldpunt dat tijdens de vorige editie van de Gentse Feesten voor het eerst aanwezig was, zal ook dit jaar opnieuw worden ingericht. Dat bleek uit vragen van fractievoorzitter Stijn De Roo op de gemeenteraad. 
Stijn: “Grensoverschrijdend gedrag tolereren we niet in deze stad. Het is dan ook goed nieuws dat er opnieuw een fysiek meldpunt komt tijdens de volgende editie van de Gentse Feesten. Het vormt een essentieel onderdeel in de totaalaanpak van grensoverschrijdend gedrag.
Op de foto: ondervoorzitter Simon Smagghe (die vorig jaar meewerkte bij het meldpunt) geeft toelichting aan minister Annelies Verlinden en Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo over de werking van het meldpunt grensoverschrijdend gedrag tijdens de Gentse Feesten in 2022.
Meer info via deze link.
Nooddorp verwelkomt in april de eerste Oekraïense vluchtelingen
Het nooddorp in de Eikstraat krijgt stilaan zijn definitieve vorm. Jef Van Pee volgt voor ons de zaken op de voet op. Tijdens de laatste gemeenteraad informeerde hij over het luik mobiliteit. Sommige Oekraïense gezinnen zijn immers met de auto gevlucht.
Zij zullen kunnen parkeren in de Eikstraat, parallel naast de brug. Vrachtwagens schuiven wat op, iets hoger op de brug. De Mobiliteitsdienst houdt alles netjes in de gaten. 
Een veilig wandel-fietspad, zal aan de achterzijde van het terrein lopen, tussen de Kromme Boom en de Gentstraat. De gracht is daar al geruimd, vervuilde grond is afgevoerd, verlichting ligt klaar, en de afwerking van het pad is voorzien in de week van 6 maart.
Ik blijf dit van dichtbij opvolgen”, meldt Jef Van Pee, “ook wat de verdere inschrijving in scholen betreft voor de kinderen en de begeleiding van de ouders naar werk en ontspanning toe”.
Het belang van gezondheid voor iedereen
Als we ernstig ziek zijn, dan gaan we naar de dokter. Heel gemakkelijk gezegd voor velen onder ons. Maar in een maatschappij waar 1 mens op 5 het risico loopt om in armoede terecht te komen, zijn we blij dat er Wijkgezondheidscentra bestaan.
De Gentse Wijkgezondheidscentra zijn reeds jaren een belangrijke partner in het kader van gezondheidsbevordering in onze stad. Ze zorgen in de verschillende Gentse wijken om een aantal prioritaire doelgroepen te bereiken met hun multidisciplinair zorgaanbod. De bedoeling is vooral dat mensen een bezoek aan de dokter niet zouden uitstellen omwille van financiële redenen.
Er zijn in onze stad ondertussen 11 Wijkgezondheidscentra: WGC Botermarkt, WGC Brugse Poort, WGC De Kaai, WGC De Punt, WGC De Sleep, WGC Nieuw Gent, WGC Rabot, WGC Watersportbaan, WGC Sint-Amandsberg, WGC Malpertuus en WGC ’t Vlot.
BCSD-raadslid Abdil Kara: “In sociale dossiers, waar cliënten nog niet vertrouwd zijn met een wijkgezondheidscentrum, verwijzen we snel door zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is”.
Goed nieuws voor de verenigingen in Sint-Kruis-Winkel
Zoals beloofd volgde gemeenteraadslid Jef Van Pee dit dossier van dichtbij op. En met resultaat!
Er zijn op dit moment 3️ pistes die naast elkaar lopen: Een aantal initiatieven zijn al verhuisd naar het Open Huis of zijn hiermee bezig. Voor verenigingen die veel opslag of materiaal nodig hebben worden 2 mogelijkheden bekeken:
 • Intensiever gebruik van de kerk voor buurtgerichte invulling.
 • Ruimtelijke ontwikkeling van de site rond het Zusters Jozefietenklooster via Astor vzw.
Initiatieven die momenteel nog niet kunnen herhuisvest worden, kunnen in het dorpspunt blijven zolang de verkoopsprocedure dit toe laat. Hierna zoekt Astor vzw een tijdelijke oplossing in hun gebouwen
Ik blijf dit verder opvolgen!”, meldt Jef.
Toekomst viaduct Gentbrugge: 3,5 miljoen euro naar verkenning en onderzoek
Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo vroeg bij de minister van Mobiliteit en Openbare Werken meer informatie op over de toekomstplannen van het viaduct Gentbrugge.
Hieruit blijkt dat Vlaanderen werkt aan een toekomstvisie voor het viaduct. De zoektocht naar de beste oplossing zal naar schatting 3,5 miljoen euro kosten. Het einde van het onderzoek is voorzien in september 2025.
Stijn reageert: “We moeten nog wat geduld oefenen vooraleer we weten wat de toekomst voor het viaduct van Gentbrugge brengt. In de tussentijd is het van groot belang om de buurt, de actiegroepen en de gemeentebesturen te blijven betrekken. Enkel zo kan een gedragen oplossing uit de bus komen.” 
Meer info via deze link.
Populaire Gentse schoolwandelingen quasi volzet
Een groot aantal van de georganiseerde wijkwandelingen voor ouders die willen kennismaken met de buurtscholen voor volgend schooljaar zijn volzet. Dat liet voorzitter van Vrouw & Maatschappij Xanthippe Van de Genachte weten.
Vervolgens kaartte fractievoorzitter Stijn De Roo dit aan bij de schepen. Het Onderwijscentrum Gent is nu op zoek naar oplossingen voor ouders die zich inschrijven op de wachtlijst. 
Stijn: “We moeten iedereen de kans bieden om deel te nemen. Ik hoop dat er snel oplossingen komen. Het is wel noodzakelijk dat ouders zich bij een volzette wandeling inschrijven op de wachtlijst. Op die manier krijgen de diensten het beste zicht op de vraag die leeft."
Meer info via deze link.
Stijn De Roo gastheer op “te gast in de gemeenteraad”
Op maandag 27 februari ging fractievoorzitter Stijn De Roo in gesprek met Gentenaars die 'te gast' waren op de Gentse gemeenteraad. Het was fijn om enkele ervaringen te mogen delen!
Gentaars kunnen steeds een gemeenteraad(scommissie) bijwonen, maar voor wie zich inschrijft voor het maandelijkse "te gast in de gemeenteraad" is een uitgebreider programma voorzien.
Deelnemers gaan in gesprek met de raadsleden, wonen de gemeenteraadszitting bij en krijgen een rondleiding door het stadhuis van de Gentse Gidsen. Deelnemen is gratis, je kan je inschrijven via deze link.
Schepen Heyndrickx huldigt gloednieuw stadskantoor in: “Nieuw hoofdstuk in dienstverlening”
Sinds begin februari kunnen alle Gentenaars terecht in het gloednieuwe stadskantoor aan de Zuid. De dienstverlening voor de burgers is samengebracht op de gelijkvloerse verdieping van het vernieuwde gebouw. Er zullen uiteindelijk 1.450 medewerkers aan de slag gaan. “De Zuid wordt zo nog meer dan ooit het administratieve hart van onze stad”, verduidelijkte de bevoegde cd&v-schepen voor burgerzaken Isabelle Heyndrickx bij de inhuldiging van het gebouw.
Veel stadsdiensten en stadsloketten waren verspreid over onze stad. Dit was niet praktisch voor de burgers, maar ook niet voor onze medewerkers. Met de versmelting van het EGW-gebouw en het AC Zuid krijgen we nu al onze dienstverlening en loketten onder een dak”, vertelde Isabelle in het gezelschap van onder meer burgemeester Mathias De Clercq.
Onze 41 loketten in het stadskantoor zijn voor veel burgers het meest herkenbare element van de dienst burgerzaken. Zeker sinds de coronacrisis zagen we zeer sterk het toenemende belang van digitalisering bij onze diensten. Toch tellen we jaarlijks nog steeds zo’n 300.000 fysieke contacten tussen de burgers en onze medewerkers.
Zowel de loketten als de backoffices van de Dienst Burgerzaken hebben een nieuwe plek gekregen in het stadskantoor. De loketten en kantoren van de dienst zijn zo samengebracht op een vlot toegankelijke site. 
Tegen dit najaar worden de voormalige bibliotheek en het stadskantoor nog verbonden met een passerelle. Maar de delen waar de Gentenaar terechtkan, zijn helemaal af. Centraal in het gebouw staat de onthaalbalie van Gentinfo voor algemene vragen. Verder zijn er verschillende snelbalies om bijvoorbeeld een reispas aan te vragen, naast enkele ‘doe-het-zelfbalies’. Wie dat wenst wijzigt daar bijvoorbeeld zelf zijn adres, of vraagt een uittreksel uit het strafregister aan. Onder het kantoor is ook nog plaats voor een kleine duizend fietsen.
Stad en OCMW regelen iedere week gemiddeld twee begrafenissen
De stad Gent en het OCMW staan samen in voor gemiddeld twee uitvaarten per week waarbij de overledene geen nabestaanden heeft of er onvoldoende fondsen zijn. "Iedereen verdient een waardig afscheid”, vertelt schepen Isabelle Heyndrickx.
Uit de cijfers blijkt dat er in Gent gemiddeld twee keer per week iemand sterft waarvoor niemand een afscheid wil of kan regelen. “Vroeger sprak men over ‘armenbegrafenissen’, maar deze term is niet meer aan de orde”, gaat Isabelle verder. Zo zijn stadsbegrafenissen er niet enkel voor mensen met onvoldoende financiële middelen, maar ook voor mensen die geen nabestaanden hebben.
Wanneer de overledene cliënt was bij het OCMW of in een woonzorgcentrum van het OCMW woonde, neemt het OCMW de begrafenis op zich. Anders is het dus aan de dienst burgerzaken. “Iedereen heeft altijd recht op een waardig afscheid. Het is als stad onze taak en onze plicht om zorg te blijven dragen voor onze Gentenaars. Soms zijn er wel nabestaanden, maar kunnen zij niet instaan voor de kosten en ook dan zal de stad of het OCMW deze taak op zich nemen.
In 2022 organiseerde de stad 73 uitvaarten, het OCMW nam er 47 op zich. Het aantal begrafenissen dat door de stad geregeld wordt, blijft redelijk stabiel. In 2018 ging het om 80 begrafenissen geregeld door de stad, in 2019 om 93, in 2020 waren het er 84 en in 2021 88.
Kalender
Noteer nu al de datum van ons NAZOMERFEEST dat zal doorgaan op zaterdag 2 september 2023 op een schitterende “zomerse” lokatie waar de ganse familie van 16u tot 20u kan genieten van een dessertenbuffet, allerlei activiteiten en een barbecue.
 • 25 maart - nationaal congres 'Respect'
 • 7 mei - barbecue sectie Oostakker