Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief cd&v Gent januari 2023
Beste leden,
We hebben 2023 met een fijne en sfeervolle nieuwjaarsreceptie ingezet. Het engagement van een ruime ploeg vol jonge mensen zal ons stuwen naar actieve campagnes voor de verkiezingen in 2024. Daarbij streven we in elke verkiezing naar de realisatie van een “dynamisch Gent” waar we voor iedereen een luisterende en aanwezige partner willen zijn door actief te verbinden, samen te bouwen aan een duurzame toekomst vol levenskwaliteit. Lees aandachtig de vorige zin. Elk woord telt!
Cd&v is de partij die het verschil maakt. Vincent Van Peteghem bewijst dat momenteel elke week in de federale regering door rustig vast te houden aan fundamentele en evenwichtige veranderingsvoorstellen die niet alleen onze toekomst en welvaart op de korte maar ook op de middellange en lange termijn zal veilig stellen.
Zo ook zal de Gentse cd&v de partij blijken te zijn die staat voor een frisse, duurzame en toekomstgerichte aanpak van het beleid in onze stad. Wie verandering wil, zal kunnen rekenen op de Gentse christendemocraten, op de Gentse cd&v. Het paars-groene verhaal is uitgewoond en moet dringend worden bijgestuurd. Enkel cd&v is daartoe in staat.
Henk Mahieu
Voorzitter cd&v Gent
Terugblik op een geslaagde nieuwjaarsreceptie van cd&v Gent

Samen met een ploeg vol enthousiaste mensen zijn we klaar om er met cd&v Gent volop voor te blijven gaan in 2023! Daar klonken we op tijdens onze druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie bij firma Christeyns. De volledige fotoreportage kan je hier vinden.

Voorzitter Henk Mahieu was duidelijk in zijn toespraak: “De voorbije vier jaar hebben we hard gewerkt om redelijkheid en gezond verstand in het beleid te brengen. Na veel trekken, sleuren en volhouden hebben we onze deelgemeenten opnieuw op de tafel van het stadsbestuur gekregen.” De volledige speech kan je hier lezen.
De Lijn Gent – Besparingen op de dienstverlening
De Lijn besliste om vanaf januari een tiental bushaltes in Gent niet meer te bedienen. Onder meer in Drongen worden haltes van bus 18 geschrapt en wordt het traject 'rechtgetrokken' via de zeer gevaarlijke Antoon Catriestraat. Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo en fractievoorzitter in de provincieraad Filip Van Laecke kaartten dit aan.
De minister verwijst in haar antwoord op de parlementaire vragen naar de principes van de basisbereikbaarheid, maar gaat niet op de opmerkingen over lijn 18. Bovendien geeft ze aan dat de heraanleg van de Antoon Catriestraat nog niet voor direct is.
Voor ons volstaat dit antwoord niet. We zullen dit dan ook verder opnemen op andere fora. Wij zullen zoeken naar een betere oplossing voor Luchteren”, aldus Stijn en Filip. Fractievoorzitter Stijn De Roo ondervraagt hierover ook de schepen op dinsdag 7 februari op de gemeenteraad. 
Ook de Gentenaar kiest steeds vaker voor alternatieve begraafvormen
Net zoals in heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten kiezen de Gentenaars na het overlijden steeds minder vaak voor het klassieke graf. Volgens cijfers van schepen Isabelle Heyndrickx kiest in Gent zo’n 80 procent voor een crematie en ook alternatieve begraafvormen worden steeds vaker gekozen.

Het idee om het lichaam te laten terugkeren naar de natuur wint volgens de schepen dan ook aan populariteit. Zo werd anderhalf jaar geleden in Drongen een natuurbegraafplaats geopend en komt er over een aantal jaar een natuurbegraafplek in Vinderhoute. In de Vinderhoutse bossen zal er in tegenstelling tot in Drongen geen concessie afgesloten kunnen worden. Er zal daar enkel plaats zijn voor uitstrooiing of afbreekbare urnes.
Gloednieuw Stadskantoor biedt Gentenaars optimale dienstverlening
Sinds vrijdag 3 februari kunnen de Gentenaars voor hun dienstverlening terecht in het gloednieuwe Stadskantoor aan de Zuid. Met de versmelting van het EGW-gebouw en het AC Zuid komen nu alle loketten en dienstverlening samen onder één dak. Een stuk eenvoudiger voor zowel het personeel als de Gentenaar.

De Zuid wordt zo nog meer dan ooit het administratieve hart van onze stad. “In dit Stadskantoor zullen we onze moderne dienstverlening in volle kracht en efficiëntie kunnen aanbieden aan de burger”, vertelde onze schepen Isabelle Heyndrickx tijdens de inhuldiging van het gebouw. “De aangepaste loketten zijn open en zeer toegankelijk. Het wordt een aangename omgeving voor jong en oud.” Ook de filialen in de deelgemeenten blijven uiteraard bestaan.
Eindelijk opnieuw een jeugdbeweging in de kanaaldorpen
Chirojeugd Vlaanderen zou tegen de zomer van 2023 zijn werking kunnen opstarten op een domein in de Lichterveldestraat in Desteldonk. Dat blijkt uit informatie die ons raadslid Jef Van Pee opvroeg tijdens de gemeenteraadscommissie van 24 januari 2023. Er zouden containers komen die fungeren als lokalen. Vanuit de stad zullen ook middelen voorzien worden voor een jeugdopbouwwerker om de Chiro mee te helpen opstarten. Het terrein is eigendom van North Sea Port, waarmee momenteel gesprekken lopen. Eens die horde genomen is, staat niets meer in de weg  van een nieuwe jeugdwerking.
Jef Van Pee: “Ik draag de Chiro van Desteldonk een warm hart toe. We kijken dan ook allemaal uit naar de start van hun werking in Desteldonk”.
Plannen Koophandelsplein aangepast
Bij de heraanleg van het Koophandelsplein dreigden de terrassen te verdwijnen. Onze fractievoorzitter Stijn De Roo zette dit dossier enkele maanden geleden op de agenda van de gemeenteraad en drong aan om de plannen aan te passen.
Dat gebeurt nu! De voorziene ondergrondse fietsenstalling maakt plaats voor een gezellig plein met plaats voor de horeca. De fietsenstalling komt in het Groot Vleeshuis. 
We zijn tevreden dat de plannen werden aangepast en we zo ruimte creëren om te ondernemen! Meer info via deze link.
Debat over studentenhuisvesting op de gemeenteraad
Gent heeft steeds méér studenten, maar het aantal koten groeit niet even snel mee. In november gingen we met de Gentse gemeenteraadscommissie op verplaatsing - een primeur. We luisterden naar de visie van studenten, projectontwikkelaars, buurtbewoners, universiteiten, hogescholen, enz. 
Met hun insteken achter de hand hielden we op 19 januari een debat in de raad. Fractievoorzitter Stijn De Roo benadrukte de nood aan een duidelijke visie over het aantal koten dat we willen op termijn en over de diversiteit van het aanbod. De volledige tussenkomst van Stijn kan je hier lezen.
Stijging energiesteun laat zien hoe de energie-armoede toeneemt
Het Gentse OCMW ziet het aantal dossiers waarin een energieschuld ten laste werd genomen, verdrievoudigen.
Waar er in 2021 nog 65 dossiers waren, is dat in 2022 opgelopen tot 201.
Federaal minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux liet in de pers noteren dat van de 57 miljoen euro energiesteun, er in 2022 zo’n 37 miljoen opgenomen werd door de OCMW’s. Dat is 64% van het totale bedrag.
In Gent is er beter gebruik van gemaakt. Daar is 86% van het toegekende bedrag gebruikt om de energie-armoede tegen te gaan. In concrete eurocijfers gaat het hier over 917.000 euro aan energiesteun.
Abdil Kara: “Dit duidt toch op een hoge nood in Gent, en waar we via het OCMW dan ook een tandje gaan bijsteken qua communicatie. Kent u iemand die het moeilijk heeft om de energiefacturen te betalen? Toon dan zeker de weg naar het Gentse OCMW. Wacht niet tot het water aan de lippen staat”.
Zoektocht naar een herbestemming voor Sint-Martinuskerk van Baarle-Drongen nog steeds aan de gang.
Eerder was al bekend dat de Stichting Kurt Defrancq als enige een concreet voorstel indiende: bouw van een zorghuis voor kunstenaars op leeftijd.
Ons raadslid Jef Van Pee vroeg op de gemeenteraad een stand van zaken: Er is blijkbaar meer ruimte nodig om het project te realiseren dan kerk alleen. Daarom zijn er onderhandelingen opgestart tussen de Stad en de Kerkfabriek over een ruil tussen de pastorie van Baarle en een perceel van de Chiro enerzijds, en de pastorie Drongen anderzijds.
Jef Van Pee: “Ik volg dit zeker verder op en hoop dat op die plek er ook extra ontmoetingsfuncties kunnen komen voor gans Drongen-Baarle”.
Reactie op de nieuwe toekomstplannen voor het Groot Vleeshuis

Met het stadsbestuur hebben we middelen vrijgemaakt voor de hoogdringende restauratie van het Groot Vleeshuis. Bijkomend werd beslist om het pand in eerste instantie een invulling te geven als fietsenparking. En dat doet nogal wat stof opwaaien. We hebben dan ook veel begrip voor de eerste emotionele reacties.
Met cd&v hebben we erop aangedrongen dat de invulling als fietsparking op een zeer kwaliteitsvolle manier gebeurt, met publiek sanitair, lockers voor wie fietskledij of bagage wil kunnen opbergen en camerabewaking. Op die manier wordt het Groot Vleeshuis opnieuw een uithangbord voor onze stad, voor fietsers én nieuwsgierige bezoekers.
Onze volledige reactie kan je lezen via deze link.
Kalender
Noteer nu al de datum van ons NAZOMERFEEST dat zal doorgaan op zaterdag 2 september 2023 op tot schitterende “zomerse” lokatie waar de ganse familie van 16u tot 20u kan genieten van een dessertenbuffet, allerlei activiteiten en een barbecue.
  • 28 februari - provinciaal congres
  • 25 maart - nationaal congres