Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent juni 2019
Beste Gentenaar,
Beste CD&V’er,

De voorbije maanden stonden in het teken van de bovenlokale verkiezingen. 29.249 maal bedankt voor jouw steun aan onze Gentse kandidaten. Simon Smagghe, Eda Öztürk, Stijn De Roo, Brigitte Van Schoote, Kim Decatelle en Jan Briers bedankt voor jullie engagement en inzet! Bedankt aan alle vrijwilligers die hun steentje bijgedragen hebben aan deze campagne. Proficiat Jan Briers als kamerlid.

Helaas heeft zondag 26 mei niet gebracht wat we gehoopt hadden. De Vlaming heeft gekozen voor extremen. Het is nog koffiedik kijken wat de toekomst brengt. Zowel voor het vormen van de Vlaamse als federale regering lopen de gesprekken en moet CD&V zich bescheiden opstellen.

De werkgroep Evaluatie Verkiezingen zal een diepgaande en kritische analyse maken van de ontgoochelende verkiezingsuitslag en zal op zoek gaan naar breed gedragen oplossingen die onze partij in de toekomst zullen vormgeven.

Meer dan ooit moeten we onze lokale kracht tonen. We moeten tonen dat CD&V er nog altijd toe doet. Iets wat onze schepen en raadsleden dagdagelijks doen. En ook onze secties en geledingen zitten niet stil. Hierover lees je meer in deze nieuwsbrief.

Ook in de afdeling hebben we nog een aantal boeiende activiteiten op het programma staan voor dit najaar. Hou dus zeker onze kalender in de gaten.

Laten we deze zomer gebruiken om tot rust te komen en te genieten van de kleine dingen.

Veel leesplezier,


Isabelle Heyndrickx
Afdelingsvoorzitter CD&V Gent
voorzitter@cdenv.gent
BARBECUE

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de sectie Oostakker – Desteldonk – Mendonk - St. Kruis-Winkel, op zondag 5 mei een barbecue in het OCO te Oostakker.
160 deelnemers schoven aan tafel voor een gezellige en aangename namiddag met speeches van Joke Schauvliege en Pieter De Crem. Een goed verzorgde maaltijd, een fijne sfeer en toffe gesprekken met verschillende kandidaten voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, meer moest dat niet zijn!
GEZONDHEIDSZORG IN EUROPEES PERSPECTIEF
Maandagnamiddag 13 mei schetste Cindy Franssen de uitdagingen waar de EU voor staat, vooral op het vlak van de volksgezondheid en de andere sociale rechten waarvoor zij zich zal inzetten. Eén van haar speerpunten is het realiseren van een Europees masterplan tegen kanker, dat een pakket  maatregelen bevat om data te onderzoeken en kennis te combineren. De bedoeling is om kanker zo vroeg mogelijk op te sporen en de beste behandeling te voorzien voor een maximale genezing.
Daarna volgde een gezellig samenzijn met Cindy in de ‘Salle de Bonheur’ van het wzc Ter Rive, waar een 45-tal senioren zich tegoed kon doen aan lekkere taart met koffie, aangeboden door de directie. 
INFORMELE DISCUSSIE OVER KLIMAAT
Peter Van Kemseke - 3de plaats op de Europese lijst - kwam op 17 mei in de Clemenspoort spreken over zijn voornaamste zorg: de klimaatproblematiek. Als diplomaat bij de EU heeft hij daarover al veel ervaring opgedaan, vooral als adviseur van gewezen Europees president Herman Van Rompuy. Economisch is klimaat enorm belangrijk. Er zijn kosten door klimaatverandering wegens de vele schade die ze overal ter wereld aanricht. Positief zijn echter de opportuniteiten die het klimaat biedt: een mondiale groene markt. Daarom is nieuwe technologie nodig. De EU zal vooral hier op inzetten.
GEZINSDAG
Op 18 mei vond de nationale gezinsdag in Plopsaland De Panne plaats. Dé CD&V-dag voor gezinnen en waar zowel ouders als kinderen konden genieten van quality-time. Naast Bumba, Maya, Rox en de vele andere Studio 100 creaties konden ook onze lokale en nationale toppers niet ontbreken. 
RONDE VAN HILDE

Op 24 & 25 mei deed Hilde Crevits haar Ronde van Vlaanderen. In blitztempo bezocht zij, met in haar kielzog tal van andere kandidaten en sportievelingen, al fietsende de 5 provincies.
Op 25 mei stopte de fietscaravaan even in Gent. De supporters stonden klaar op het Sint-Baafs om het CD&V-peloton luidkeels toe te juichen. Na de stop in Gent vertrokken ze richting Aalter. Ook een aantal Gentse CD&V'ers waaronder Stijn De Roo en Simon Smagghe fietsten mee.
SOLDEN!
Op woensdag 12 juni bracht Paul Goossens, BCSD-raadslid en schoolmeester zijn stuk 'Solden'. Ruim vijftig toeschouwers vernamen er zijn leerrijke doch ietwat merkwaardige lessen over de mensheid (m/v/x) en haar relationeel gedrag in tijden van 'solden'. Naar Zwijnaardse gewoonte diende nadien de gegeven leerstof nog te worden besproken en doorgespoeld met menig 'Zwijntjesbier'. 
DE KROOK: EEN BIB VOOR DE 21STE EEUW
Begeleid door een Gentse gids - Lut - bezocht een 20-tal senioren op vrijdag 14 juni deze architecturale parel van Gent. In 90 minuten kwamen we alle wetenswaardigheden over heden en verleden te weten. De site heet sinds 2012 de ‘Krook’, voorheen ‘Waalse Krook’, verwijzend naar de bocht (krook, kreuk) die de Schelde daar maakt. ‘Waals’ herinnert aan de talrijke Waalse schippers die steenkool aanvoerden vanuit Henegouwen en die gevaarlijke plek voor hun schepen aan de ‘krook’ zeer goed kenden. Als goede Bourgondiërs laafden wij ons daarna in ’t Krookcafé aan de lekkere bieren.
EEN TERUGBLIK OP 20 JAAR PAUL GOOSSENS: KIERKIERWERE
Wist je dat Paul ondertussen al twintig jaar als acteur op de planken staat? Om dit te vieren kan je hem deze zomer aan het werk zien in zijn stuk 'Kierkierwere'. Dit bevat naar eigen zeggen "het minst slechte" van de voorbije 20 jaar. 
We hebben met CD&V Gent 15 tickets gereserveerd voor de voorstelling van zaterdag 20 juli om 20u in het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 118. Wil je meegaan?
Kostprijs is 9 euro. Geef een seintje aan Hans, hans.baetsle@stad.gent
Wie er te laat bij is, of op een andere datum wenst te gaan, kan nog reserveren via Uitbureau. Klik hier voor meer informatie. 
20 JAAR S.M.A.K: DE COLLECTIE
Hedendaagse kunst is niet vanzelfsprekend, het is niet altijd esthetisch zoals je het graag wil, maar het gaat meestal wel door merg en been. Het raakt. Hedendaagse kunst wil vooral maatschappij- en/of kunstkritisch zijn.
Voor wie dit graag eens wil zien/horen/beleven, organiseert CD&V Gent een rondleiding in het S.M.A.K. Dit onder deskundige begeleiding van bestuurslid Kim Decatelle. Deze vindt plaats op zondag 25 augustus om 11u30. De rondleiding duurt een ongeveer een uurtje en is gratis voor wie in Gent woont. Kom jij ook? Geef een seintje aan Suma, secretariaat@cdenv.gent
HISTORIEK MET EEN SMAKELIJK TINTJE
Op dinsdag 24 september organiseren de CD&V-senioren van Gent een busreis naar Veurne & Lo-Reninge. Voor 55 euro (afhankelijk van het aantal deelnemers) geniet je van een boeiende dag vol cultuur, eten en fijne gesprekken.
Benieuwd naar het volledige programma? Klik hier
Heb je interesse? Laat voor 30 juni weten met hoeveel personen je wenst deel te nemen. Dit kan door een mailtje te sturen naar onze seniorenvoorzitter Johan, johan.van.hulle@gmail.com. Begin juli brengen we je op de hoogte van de exacte prijs en betaalwijze. 
STAD GENT ZET IN OP GROENE BEGRAAFPLAATSEN
Het Gentse stadsbestuur maakt al enige tijd de bewuste keuze om van de Gentse begraafplaatsen begraafparken te maken. Plekken die in de eerste plaats een rustplaats zullen zijn voor de overledenen, maar ook groene rustpunten kunnen worden voor de nabestaanden en alle inwoners van de stad.
Net zoals in vele Gentse tuinen, groeit ook het groen op de Gentse begraafplaatsen weeldig door het warme en vochtige weer van de afgelopen weken. De maanden juni en juli zijn dan ook steeds een piekperiode wat groei en bloei en dus ook onderhoud betreft. Kruiden kunnen dan sneller pluizen vormen na de bloei, wat een slordig beeld geeft. De begraafplaatsen krijgen dan ook prioriteit op andere groenzones.
Het nieuwe beleid van de Stad werpt zijn vruchten af. De laatste jaren zorgen onder andere biggenkruid, madeliefjes en klaprozen voor een kleurrijker beeld, en door deze planten te laten bloeien en in zaad te laten komen, vormen ze een rijke voedselbron voor vogels, wilde bijen en allerlei andere kleine beestjes. Zo vormen de begraafplaatsen bijzondere natuurgebieden in de stad.

"Onze begraafplaatsen zijn plekken van sereniteit, herinnering en symboliek. Maar ook plekken waar het tijdens warme zomerdagen koeler is en waar je rust kan vinden in onze stad. Daarom maken we de omslag van klassieke begraafplaatsen naar begraafparken. De medewerkers van de Groendienst doen hun uiterste best om onze begraafplaatsen mooi te onderhouden ondanks vaak heel wisselende weersomstandigheden", aldus Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken.
LEZ: OOK VOOR BUITENLANDSE CHAUFFEURS
Voor bepaalde overtredingen op Gents grondgebied (o.a. overtredingen op de knips en het autovrije gebied in Gent) was de uitwisseling van gegevens van houders van buitenlandse nummerplaten een tijd lang niet geregeld. 
Voor de Lage Emissie Zone (LEZ) moeten ook voertuigen met buitenlandse nummerplaat voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en zich eerst registreren. Bij het niet navolgen van deze regel zou de uitwisseling van gegevens van houders van buitenlandse nummerplaten een probleem kunnen zijn, gelet op het feit dat deze overtredingen niet tot het lijstje van de Europese richtlijn van 2015 behoren en nagenoeg uitsluitend digitaal worden vastgesteld.
Daarom vroeg Stijn De Roo, fractieleider voor CD&V in de Gentse gemeenteraad, of de Stad al maatregelen nam voor de gegevensuitwisseling bij inbreuken. “Het kan niet dat buitenlandse bestuurders de dans ontspringen, terwijl iedereen die hier geregistreerd is, wel een boete kan krijgen”.
Bevoegd schepen Tine Heyse antwoordt dat buitenlandse chauffeurs uiteraard ook aan de voorwaarden van de LEZ moeten voldoen. Een goede handhaving is daarbij cruciaal. Er zijn internationale akkoorden om buitenlandse chauffeurs te beboeten. Voor landen waarmee geen internationaal akkoord gesloten werd, zijn er samenwerkingsakkoorden met deurwaarders. En uiteraard is ook altijd een politionele actie op het terrein zelf ook mogelijk.
HAVENRONDVAARTEN NU OOK VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS TOEGANKELIJK
Op vraag van Jef Van Pee (gemeenteraadslid CD&V) zullen de succesvolle havenrondvaarten nu ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk gemaakt worden.
De tochten met de boot “Jacob Van Artevelde” blijken bijzonder in trek, maar de boot is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen. Omdat het heel jammer is dat de haven voor deze mensen op die manier niet te bezoeken is, polste CD&V-gemeenteraadslid Jef Van Pee naar een manier om dit toch mogelijk te maken.
Schepen Sofie Bracke, bevoegd voor de haven, meldt dat de havenrondvaart binnenkort ook voor rolstoelgebruikers zal kunnen gebeuren. Dit dankzij een gehuurd schip met de nodige voorzieningen. Jef Van Pee bedankte de schepen, en vroeg om zeker de nodige communicatie te verzorgen naar de verschillende betrokken organisaties wanneer zij, hun leden en de Gentenaars zich kunnen inschrijven voor de boottocht.
AANDACHT VOOR DE MENSEN MET MINDER KANSEN
Paul Goossens, lid BCSD, ervaart dezelfde hiaten in de sociale werking als zijn voorgangster Chantal Sysmans. Hij stelt dan opnieuw de suggestie voor om schulden bij de eigen organisatie niet te laten oplopen. Het gaat hier om schulden bij bijvoorbeeld de Bibliotheek, Stadsdiensten, het OCMW zelf. Het kan niet de bedoeling zijn om via aanmaningen en deurwaarders extra kosten aan te rekenen bij cliënten die op dat vlak heel zwak staan en eerder extra begeleiding nodig hebben. Paul stelt dan ook voor om deze schulden te herleiden naar het oorspronkelijke bedrag, zonder kosten.
“Aandacht voor de mensen met minder kansen in onze maatschappij: het blijft een werkpunt dat nooit aan de aandacht mag ontsnappen”, aldus ons BCSD-lid.
 
  • Zaterdag 20 juli 2019 - Kierkierwere - voorstelling Paul Goossens, Sint-Barbaracollege, Gent.
  • Zondag 25 augustus 2019 - 20 jaar S.M.AK. - rondleiding door Kim Decatelle.
  • Dinsdag 24 september 2019 - Senioren CD&V Gent - 'Historiek met een smakelijk tintje' - busreis naar Veurne. Vertrek om 9u op het Mathildeplein (achterkant Station), Gent.
  • Zaterdag 5 oktober 2019 - sectie Sint-Pieters-Station/Kristus-Koning - Kaas- & wijnavond in de KLIM, Sint-Pietersaalststraat, Gent.
>
>
>
>