Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent juni 2020
Beste CD&V'er
Beste lid

Op de laatste dag van mei vierden we Pinksteren, een feestdag die meer dan ooit in het teken stond van inspiratie en hoop voor een betere toekomst. Het geloof dat een betere wereld mogelijk is. Een boodschap die in deze bizarre tijden zeker en vast zijn waarde niet verloren heeft. Want we maken ons met z’n allen klaar voor iets wat toch hard lijkt op een nieuwe wereld.

De maand mei voelde dan ook aan als ontwaken uit een winterslaap. Tal van winkels heropenden onder strikte voorwaarden, onze kinderen kunnen in veel gevallen opnieuw naar school en het leven valt langzamaan terug in de plooi. En vandaag maken verschillende horecazaken zich ook in onze stad klaar voor een heropstart. Deze pandemie is de eerste in deze nieuwe tijden, alles voelt dan ook weinig vertrouwd aan.

Onze ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen en andere mandatarissen hebben getracht ons door deze crisis te loodsen. Het stadsbestuur met Mieke heeft een relanceplan klaar dat zowel economisch als sociaal te hulp schiet en onze Vlaamse ministers gaven deze week de sport-, cultuur- en jeugdsector in onze stad nog een stevige duw in de rug met maar liefst 3.522.258 euro. Het is echter moeilijk om voor iedereen goed te doen, dat voelen onze federale ministers ook in de Nationale Veiligheidsraad. Ieder van ons heeft namelijk andere prioriteiten. Een bedrijfsleider heeft andere zorgen dan thuiswerkende ouders. Een gezin met eigen tuin heeft minder nood aan toegang tot een speelplein dan een gezin in een appartement.

Maar we zien licht aan het einde van de tunnel. Vanaf 8 juni volgt dankzij de Nationale Veiligheidsraad een nieuwe reeks versoepelingen. Laten we volhouden en ons blijven houden aan de gouden regels. Voldoende afstand houden, een mondmasker dragen waar nodig en regelmatig onze handen wassen. En dan gaan we samen een warme zomer vol verbondenheid tegemoet. Want ook al bleven velen contact houden via de digitale weg, het gemis van de fysieke verbondenheid was groot. Laten we nooit vergeten hoe belangrijk die verbondenheid is, ook na Corona.

Met vriendelijke groeten

Isabelle Heyndrickx
voorzitter CD&V Gent
Een plan voor onze Gentse wijken
Fractievoorzitter Stijn De Roo pleitte in de gemeenteraad van mei, naar aanleiding van het debat over de Brugse Poort, voor een duidelijk plan voor de leefbaarheid in ál onze Gentse wijken.
Een plan waar bewoners en buurtorganisaties voldoende steun en middelen krijgen om hun belangrijke rol te spelen. Een plan dat zuurstof geeft aan mensen met goede bedoelingen en grenzen stelt aan zij die onze wijken verzuren. Grenzen die bewaakt worden door onze Gentse politie. Je leest de tussenkomst hier.
Ook onze ondervoorzitter Simon Smagghe mengde zich als buurtbewoner van de Rabotwijk in het debat over de veiligheid en leefbaarheid van onze Gentse wijken. Zijn open brief aan het stadsbestuur lees je hier.
Steunmaatregelen Corona
Corona heeft ons leven de afgelopen maanden stevig beïnvloed. Het stadbestuur heeft reeds bij het begin van de strenge maatregelen beslist om wie het hardst getroffen wordt te ondersteunen. De Stad Gent voorziet een stevig budget om de impact van de coronacrisis op te vangen. Niet enkel om de lokale economie te steunen, maar evenzeer om sociaal kwetsbaren en het sociale middenveld bij te staan, want ook zij worden ongemeen hard getroffen. Enkele belangrijke sociale maatregelen zijn de uitbreiding van de aanvullende financiële steun als aanvulling op een leefloon naar alle Gentenaars met een inkomen onder de armoedegrens, extra steun voor daklozenopvang en bijstand voor initiatieven die voedsel- en spullenhulp voorzien. Ook belangrijk is dat alle verenigingen en organisaties die gehuisvest zijn in een gebouw van de Stad Gent, SoGent en Farys kwijtschelding krijgen van huur voor elke maand dat de federale coronamaatregelen gelden. Het gaat hierbij om sport- en jeugdverenigingen, culturele organisaties, sociale organisaties, en verenigingen van etnisch-culturele minderheden.
Lancering wijkbudget: een belangrijk CD&V-speerpunt!
Een speerpunt in ons verkiezingsprogramma was om oog te hebben voor alle Gentse wijken en deelgemeenten, en dus niet enkel te focussen op de historische binnenstad. Een belangrijk voorstel was om de inwoners van de verschillende wijken en deelgemeenten meer inspraak te bieden in de inrichting van hun buurt aan de hand van wijkportefeuilles. Daarom zijn we heel tevreden dat vorige week het wijkbudget werd gelanceerd. Het stadsbestuur verdeelt 6,25 miljoen euro onder de 25 Gentse wijken. Wat met dat geld gebeurt, beslissen de buurtbewoners samen met hun wijkregisseur. Hoe de inspraak van de inwoners wordt georganiseerd, zal verschillen van wijk per wijk om een zo correct mogelijke vertegenwoordiging te garanderen. Elke wijk krijgt haar deel, want Gent is meer dan de Kuip alleen!
Meer info over de verdeling van het budget en de timing leest u hier.
75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog
Samen met de Dienst Protocol hadden we tal van activiteiten gepland om 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog in de kijker te plaatsen. Maar ook daar stak Corona helaas een stokje voor. Toch wouden we dit uiteraard niet zomaar laten passeren. Met dank aan onze belleman, het 8 Mei Komitee en de Dienst Protocol werd er toch een serene herdenking georganiseerd aan het monument op het 8-meiplein. Burgemeester Mathias De Clercq legde bloemen neer in naam van het stadsbestuur en alle Gentenaars. U leest er hier meer over.
Trouwen in tijden van Corona
We mochten onlangs dankzij nieuwe richtlijnen van de nationale veiligheidsraad opnieuw meer mensen toelaten op onze huwelijksceremonies. De trouwkapel is voor 30 mensen te klein om social distancing te garanderen. Daarom wijken we de komende weken uit naar de grotere Pacificatiezaal. Heel veel dank aan het personeel van de Dienst Protocol om dit alles in goede banen te leiden. Ook nu gaan we voor persoonlijke huwelijken met stijl. En ook Mieke is na een periode van veilige afzondering in de zwaarste weken van de crisis opnieuw van de partij. Hoe dit alles in zijn werk gaat, leest u in artikels van Het Laatste Nieuws en De Gentenaar.
Efficiënter naar het recyclagepark
Niet alleen in Coronatijden is een bezoek aan het recyclagepark best zo kort en efficiënt mogelijk. Daarom vroeg ons gemeenteraadslid Jef Van Pee aan schepen Van Braeckevelt om aan de ingang van het park een plan te hangen waar de opstelling van de verschillende containers te zien is. Bij een volgend bezoek kan de burger dan in functie van deze opstelling zijn auto of aanhangwagen laden. (wat eerst moet afgeladen worden, laatst in de koffer).
Zelfs bij een eerste bezoek is dit handig. Jef vroeg dan ook om dit plan ter info op de websites van de Stad en van Ivago te zetten. De schepen vond dit een schitterend idee, maar wacht nog even op de uitvoering tot de algemene herinrichting van de parken 2021-2022. Jef volgt dit uiteraard verder op.
Eeuwige rust in stijl
Op de gemeenteraad verschijnen de eerste contracten tussen de Stad Gent en de burger voor een hergebruik van grafkelders. Jef Van Pee vroeg aan onze eigenste schepen Mieke Van Hecke om meer info.
Burgers kunnen een bestaand graf, dat uniek en waardevol is, maar waarin geen historisch belangrijke figuur begraven ligt, overnemen als laatste rustplaats. De nieuwe concessie hierop start vanaf de begrafenis. Aanvragen gebeuren via de Groendienst, en kan via formulier dat beschikbaar is bij deze dienst en bij de Dienst Burgerzaken. Na verschillende stappen en adviezen kan dan een overeenkomst opgemaakt worden. 
Extra info vind je hier.
Financiële hulp in Corona-tijden
Paul Goossens, lid BCSD (bijzonder comité sociale dienst) bemerkte een stijging van het aantal hulpvragen sinds de maand maart, de maand waarin diverse Corona-maatregelen ingevoerd werden. Onder andere de verplichte technische werkloosheid bracht een golf van nieuwe aanvragen teweeg.
Een aanpassing van de aanvullende financiële hulp (AFH) was dus noodzakelijk. De wachttijd van 6 maanden werd opgeschort. Men zit nu in de problemen, dus graag nu een oplossing. En de toekenningsvoorwaarde (leefloon genieten of een inkomensvervangende tegemoetkoming) werd versoepeld. Vanaf nu geldt voor iedereen de hoogte van het inkomen, en niet meer de bron van dit inkomen om recht te hebben op de AFH. Voorlopig is deze versoepeling tot eind 2020, waarna er een evaluatie volgt. “Wat ons betreft is deze aanpassing opnieuw een stap in de goede richting, waarbij deze financiële hulp effectief terecht komt bij wie het nodig heeft”, aldus Paul.
Openbaar vervoer
Onze CD&V fractie ziet in het huidig plan een consensus binnen de vervoerregioraad binnen de contouren
van een gelijk budget. Maar het huidige vervoerplan is onvoldoende om te kunnen spreken over een goed
uitgebouwd openbaar vervoer in Gent. Het aanbod gaat er voor enkele delen van onze stad op vooruit, maar dit gaat ten koste van andere wijken en deelgemeenten. Fractieleider Stijn De Roo denk dat het duidelijk is dat enkel een hoger budget kan leiden tot volwaardige alternatieven en een goed uitgebouwd vervoer op maat.
Binnen de bestaande budgetneutraliteit en de basisbereikbaarheid, bleek dit het hoogst haalbare. In haar
advies heeft het college gesproken over een "startpunt en geen eindpunt".
Laat dit voorlopige plan dan ook een startpunt zijn om met inwoners te gaan spreken, oplossingen te bedenken voor waar de dienstverlening van De Lijn vermindert en gezamenlijk te ijveren voor méér middelen voor ons openbaar vervoer.
Lees hier de volledige tussenkomst.
>
>
>
>