Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief cd&v Gent mei 2022
Beste leden,
Onze burgemeester is terecht trots op de goede samenwerking met het bovenstedelijke niveau. Cd&v werkt al jaren mee aan het opbouwen van Gent, ook toen we nog in oppositie zaten, in het belang van de Gentenaar. Was het niet Hilde Crevits die in 2012 het startschot gaf van de werken om de R4 te vervolledigen? En hebben we onze vier groenpolen en tal van groene speelplaatsen niet te danken aan Joke Schauvlieghe? 
Ook nu laten onze ministers Gent niet los. Vanuit het federale niveau wordt geïnvesteerd in onze veiligheid. Door het nieuwe politiekantoor aan de Groendreef, extra mankracht bij de politie, douane-investeringen in de Haven en het proefproject De Blekerij. Zowel onze Vlaamse als federale vice's (premier en minister-President) beslissen tal van investeringen in grote bedrijven zoals Arcelor Mittal die zorgen voor werkgelegenheid en voor een versterking van onze handelskernen. Maar ook de nieuwe Matadibrug kwam er met steun van Minister Crevits.
We zorgen voor een hecht en warm Gent, met beleid dicht bij de mensen. Minister Van Peteghem keerde het beleid van de afgelopen jaren om en koos er resoluut voor om de dienstverlening opnieuw dicht bij de mensen te brengen. Minister Dalle investeerde fors in jeugdlokalen en jeugdhuizen. Minister Beke zorgde voor 137 extra plaatsen in de kinderopvang en zorgzame buurten. Minister Verlinden investeerde in het project Iedereen Anders, Allemaal Voetbal van de KAA Gent Foundation.
In het stadsbestuur en schepencollege is cd&v actief betrokken bij de uitwerking en implementering van het beleid en drukken we onze stempel op de beslissingen van het college die unaniem genomen worden.
De problemen benoemen en oplossen. Onze partij maakt mee onze stad vanuit alle bestuursniveaus. Daarvoor kan de Gentenaar op cd&v rekenen. De partij van en voor het volk.
Henk Mahieu
Voorzitter cd&v Gent
Oekraïense oorlogsvluchtelingen en de weg naar de hulpverlening
Vinden de Oekraïense oorlogsvluchtelingen de weg naar onze Gentse hulpverlening? Het antwoord is “ja”.
Meer nog: omdat er snel moet geschakeld worden, is er een verkorte proceduren. We spreken hier immers over zo’n 400 aanvragen in de maand mei alleen al.
“De maatschappelijk werkers doen er alles aan om dit uitzonderlijk werk op korte termijn gedaan te krijgen”, meldt Abdil Kara. Deze dossiers moeten niet wachten op een goedkeuring van het BCSD, maar worden nadien wel aan de raadsleden bezorgd ter controle. “Deze mensen hebben niet om een oorlog gevraagd, een verwelkoming met snelle hulp is het minste wat we kunnen doen”, aldus Abdil.
Binnenzwembad Neptunus noodgedwongen uitgesteld
Fractievoorzitter Stijn De Roo vroeg op de gemeenteraad van 23 mei naar een stand van zaken betreffende de ontwikkeling van het binnenzwembad Neptunus in Wondelgem. Schepen Bracke antwoordde dat de Raad van State van oordeel is dat het gelijkheidsbeginsel geschonden zou zijn in de loop van de gunningsprocedure. De oorspronkelijk voorziene opening in 2024 wordt dus niet gehaald. Hierdoor is het ook niet duidelijk wanneer het zwembad er effectief zal komen. De implicaties van deze beslissing en een concreet plan van aanpak worden op dit moment onderzocht. Stijn volgt dit verder op en hoopt binnen enkele weken over meer informatie te beschikken.
cd&v Gent nodigt je uit voor haar Zomerfeest op zondag 3 juli vanaf 11u30 op Landgoed De Campagne in Drongen (Gijzelstraat 12). Samen genieten we van een lekkere barbecue en een namiddag vol animatie voor jong en oud, springkastelen, grime en volksspelen.
Inschrijven kan via zomerfeestgent@gmail.com vóór 25 juni. Deelname aan de barbecue is 20 euro (vlees of vegetarisch). Kinderen onder de 12 jaar eten gratis. Gelieve het aantal volwassenen en kinderen en de keuze voor vlees of vegetarisch bij je inschrijving te vermelden.
Eerste Gentse natuurbegraafplaats kent succes
Al 9 Gentenaars vonden hun laatste rustplaats op de natuurbegraafplaats van Drongen, die eind september vorig jaar opende. Dat is meer dan verwacht. “De cijfers tonen dat er vraag is naar natuurlijke begraafvormen”, zegt schepen Isabelle Heyndrickx.
Op de natuurbegraafplaats in Drongen krijgen overledenen letterlijk een plaats in de natuur. Gedenktekens zijn er niet, maar nabestaanden kunnen wel een vogelhuisje met de naam van de overledene aan een van de 72 kerselaars op de begraafplaats hangen. Urnen en kisten moeten uit natuurlijke materialen bestaan en biologisch afbreekbaar zijn. De natuurbegraafplaats in Drongen is de eerste natuurbegraafplaats in Vlaanderen waar niet alleen assen worden uitgestrooid en urnen worden begraven, maar waar ook lichamen een laatste rustplaats kunnen vinden. Tot nog toe werden in Drongen vier urnen en één lichaam begraven en vonden vier asverstrooiingen plaats. Omdat nog meer interesse verwacht wordt, krijgt Gent in de toekomst een extra natuurbegraafplek in de Vinderhoutse Bossen. Het gaat om een plek buiten de begraafplaatsen. Op die locatie zullen assen kunnen uitgestrooid worden en urnen kunnen worden begraven.
We zien evoluties in hoe mensen begraven wensen te worden”, zegt Isabelle Heyndrickx. “Steeds meer mensen kiezen voor andere gedenkvormen dan het klassieke grondgraf. Om mensen wegwijs te maken in de verschillende opties die bestaan, stellen we folders ter beschikking via begrafenisondernemers en op de website van de Stad Gent.
Meer info over de verschillende gedenkvormen die bestaan in Gent vind je hier.
Oostakkerdorp: mooi, maar nog even wennen met de fiets
Een zonnige zondag, een BBQ van cd&v Oostakker, met vooraf een terrasje om het mooie heringerichte dorp te bekijken. Wat opvalt: het resultaat mag er zijn. Er komen veel positieve reacties. Maar fietsen tegen de rijrichting van de auto’s in, voelt nog wat onwennig. Jef Van Pee bevroeg de bevoegde schepen, want wat we zeker niet willen, zijn ongevallen.
Ook bij de Dienst Mobiliteit waren al enkele vragen binnen gekomen. Deze dienst heeft dan ter plaatse observaties gedaan, en zag ook dat sommige fietsers zich wat onwennig voelden.
De rijbreedte is hier vier meter, net zoals bvb de Volderstraat in de binnenstad”, zegt Jef Van Pee. “En toegegeven, door het tegenverkeer van fietsers, wordt er in smalle straten wel wat voorzichtiger gereden, en zijn er quasi geen ongevallen”.
Het is nu eerder een kwestie van wennen aan de nieuwe toestand. “Wie zich niet comfortabel voelt, kan altijd meerijden in de rijrichting van de auto’s. Dat is misschien een iets langer traject, maar het voordeel is dat je daar naast elkaar kan blijven fietsen. Het voordeel is dat we een Oostakkers gemeenteraadslid hebben. Zo werd de fietsrichting in de Pijphoekstraat op mijn vraag aangepast. Het was te gevaarlijk om in twee richtingen fietsen toe te laten wegens onvoldoende zicht op aankomend verkeer. Ik volg nu de nieuwe situatie op Oostakkerdorp ook in elk geval verder op”, geeft Jef nog mee.
Gentse 65+’ers bestellen bijna 10.000 gele dozen !
De gele doos – die je in de koelkast bewaart en ervoor zorgt dat hulpverleners snel de nodige medische informatie vinden - slaat aan bij de Gentse ouderen. Dat blijkt uit gegevens die fractievoorzitter Stijn De Roo opvroeg bij schepen Coddens. Na een geslaagd proefproject vorig jaar kregen alle 65-plussers uit Gent in maart een brief waarmee ze gratis een gele doos kunnen ophalen. In totaal gingen er tot nu toe 25% van de aangeschreven 65+’ers op dit aanbod in. Uit de eerste cijfers blijkt dat in totaal al minstens 9918 dozen in 25 wijken werden verdeeld. Naast 65+’ers hebben ook chronisch zieken recht op een gele doos. Samenwonenden hebben dan weer recht op één gele doos. De schepen geeft mee dat omwille van het grote succes ondertussen al 5000 dozen werden bijbesteld. Stijn: “De gele dozen zijn een schitterend initiatief. Ze bieden de hulpverleners snel de juiste informatie wat betreft de persoons-, contact- en medische gegevens, bijvoorbeeld wanneer de ouderen in nood zijn. Zo wordt er geen cruciale tijd verspild. Ik ben tevreden dat de stadsbrede uitrol een succes is en hoop dat nóg meer ouderen gebruik maken van dit aanbod."
Zwemmen in open water
Al een tijdje volgt raadslid Jef Van Pee het dossier van het Houtdok op. De laatste stand van zaken is dat er nu gewacht wordt op resultaten van het wateronderzoek (in samenwerking met UGent). Dat er vraag is naar meer open zwemwater blijkt duidelijk uit de vele persberichten rond de Blaarmeersen en het Houtdok.
Jef Van Pee kwam hiervoor tussen in de laatste gemeenteraad. We geven integraal zijn tussenkomst mee:
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de schepen, 
De afgelopen dagen waren zeer warm, iets wat wel vaker voorkomt in de maand mei. 
Wetende dat in een stad de temperaturen vaak nog een beetje hoger kunnen liggen dan op het platteland, is het niet verwonderlijk dat ook tijdens deze maand mensen verkoeling willen zoeken in de Blaarmeersen. Het is dan ook belangrijk dat we ons als stad flexibel opstellen indien Gentenaars graag het zwemseizoen vroeger willen laten starten. Maar we moeten ook rekening houden met andere factoren die het zwemmen in de Blaarmeersen mogelijk moet maken. 
Is het organisatorisch haalbaar om de Blaarmeersen vervroegd te openen? 
Zijn er voldoende redders beschikbaar om zowel op de Blaarmeersen als in de andere zwembaden voldoende toezicht te kunnen houden? 
Is er geen gevaar voor de volksgezondheid? 
Indien we op deze factoren een duidelijk antwoord kunnen bieden, is het voorstel om het zwemseizoen vroeger te laten starten voor onze fractie aanvaardbaar. Ondanks het vervroegen van de start van het zomerseizoen op de Blaarmeersen is er nog steeds een grote vraag naar bijkomende locaties om te zwemmen in openlucht. Zo blijkt ook uit de bootjesbetoging aan het Houtdok. Zo’n honderden Gentenaars eisten via deze actie meer zwemwater in Gent. 
De Gentse cd&v-fractie ijvert al enige tijd om zwemmen mogelijk te maken op deze locatie, we hopen dan ook dat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden. Dit zal ook deels de druk wegnemen op de Blaarmeersen”.
“En ik volg dit uiteraard ook nog verder op”, geeft Jef nog mee.
Er komt een testfase voor aangepaste snelheidsregeling voor snelwegen rond Gent
Nog vóór de zomer wordt een testfase uitgerold voor een aangepaste snelheidsregeling voor de snelwegen rond Gent. De testfase zal zich in eerste instantie focussen op de R4 tussen Oostakker en Merelbeke, de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Merelbeke en het viaduct van de E17. Dat zei minister van Mobiliteit Lydia Peeters in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement naar aanleiding van een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Stijn De Roo.
Stijn zette de snelheidsverlaging naar 90 km/h de afgelopen jaren herhaaldelijk op de agenda in het Vlaams Parlement. De vraag om een algemene snelheidsverlaging in te voeren op de snelwegen rond Gent was dan ook breed gedragen vanuit de gemeentebesturen van Gent, Destelbergen, Merelbeke en Melle. Stijn: "Ik ben tevreden dat de minister - na mijn herhaaldelijk aandringen - inspanningen zal leveren voor de geluids- en milieuhinder in en rond de tweede grootste stad van Vlaanderen. Dit is goed nieuws voor de leefkwaliteit van de inwoners van Gent, Destelbergen, Merelbeke en Melle!"
Ga in dialoog met Sammy Mahdi, kandidaat-voorzitter cd&v
Op zaterdag 18 juni vanaf 9.30u ben je welkom in foyer EMotia, Oudenaardsesteenweg 456, Erpe-Mere. 
De enige kandidaat-voorzitter, Sammy Mahdi neemt je graag mee in zijn visie op de partijwerking, structuur en communicatie. Nadien gaat hij graag in dialoog met de leden over de toekomst van de partij. 
Er zal de mogelijkheid zijn om digitaal te stemmen op het dialoogmoment, breng dus je stembrief en -code mee als je hiervan gebruik wilt maken.
Kalender
18 juni - dialoogmoment Sammy Mahdi in Erpe-Mere
25 juni - familiedag in Plopsaland
3 juli - familiedag cd&v Gent