Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent mei 2021
“We geloven niet in polarisatie, maar in de waarde van overleg”

Beste leden,

“We geloven niet in polarisatie, maar in de waarde van overleg”. Het is een zin is die we vanuit onze Gentse afdeling graag willen toevoegen aan de vernieuwde partijstatuten. Op het provinciaal statutencongres werd het alvast met een overgrote meerderheid richting het nationaal congres gestemd.

Niet onlogisch, want wie vandaag de nieuwssites en sociale media leest, kan er niet omheen: polarisering zit wijdverspreid in de maatschappij. Het is op sociale media makkelijker om ongenuanceerde en negatieve kritiek te geven op elkaar dan om positief, constructief en respectvol met elkaar om te gaan. Velen vergeten dat ook daar woorden een grote impact hebben. Het succes van extreme partijen en de steunbetuigingen aan een voortvluchtige geradicaliseerde militair zijn daar een heel zichtbare uiting van.

En toch…vele mensen toonden het afgelopen jaar dat het ook anders kon. Geëngageerde burgers maakten op verschillende vlakken het verschil. Niet op sociale media of in krantenkoppen, maar in de eigen buurt, stad of gemeente. Buren die voor elkaar boodschappen deden, jongeren die een handje gingen meehelpen in onze woonzorgcentra en  jeugd- en middenveldorganisaties die zichzelf bleven heruitvinden en online bleven verbinden. Op een moment dat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten, dat mensen zich eenzaam voelden, zou niemand een stap verder gekomen zijn door polarisatie.

Wij zijn absoluut overtuigd van de waarde van verbondenheid en overleg. Enkel zo kunnen we een antwoord bieden op de boosheid en eenzaamheid die velen voelen.  Het is belangrijk dat wij dat als christendemocraten blijven omarmen, door in dialoog te gaan of door een actieve rol opnemen in onze buurt of vereniging. Zo tonen we elke dag opnieuw dat we samen meer bereiken dan alleen.

Simon Smagghe en Laura Mahieu
Voorzitters CD&V Gent
Raveel 100! Online  voordracht over zijn leven en werk
Kunsthistorica Kim Decatelle nam op 27 mei een tiental senioren mee in de wereld  van kunstenaar Roger Raveel. Vertrekkend vanuit één schilderij ‘De schepping van de vrouw’ uit 1996, ging zij dieper in op het hele oeuvre van Raveel.
Roger Raveel was een kunstenaar die erg begaan was met het milieu en er ook iets concreet voor deed. Zo organiseerde hij in zijn geboortedorp Machelen aan de Leie in 1971 een protestactie tegen de plannen van het gemeentebestuur om een oude Leie-arm aan de kerk te dempen. Hij bouwde een vlot met een schilderij daarop en samen met vele bootjes maakte hij een tocht van Machelen naar Afsnee. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het behoud van die prachtige Leie-arm.
Al 74 Gentse koppels trouwden in openlucht
Sinds 8 mei kan je in Gent in openlucht huwen, in de tuin van het Hotel d'Hane Steenhuyse in de Veldstraat. Bijna alle koppels die de afgelopen weken trouwden, kozen voor zo een huwelijk in openlucht.
Het is schepen Isabelle Heyndrickx die buitenhuwelijken in Gent mogelijk maakte: “We zien veel enthousiasme voor de buitenhuwelijken. Daar mogen volgens de coronamaatregelen vijftig mensen bij aanwezig zijn, terwijl dat bij huwelijken binnen maar om vijftien personen gaat. Koppels zijn heel blij dat ze meer familieleden en vrienden kunnen uitnodigen. Bovendien is de tuin van het Hotel d'Hane Steenhuyse een prachtige locatie om te trouwen.”
De tuin kan zo georganiseerd worden dat huwelijksceremonies er op een coronaveilige manier kunnen plaatsvinden. Er werd ook voor gezorgd dat het weer geen roet in het eten kan gooien. De huwelijken gaan door op het grasveld als het droog is. Als het regent wordt uitgeweken naar een open tent ernaast.
Buiten huwen bestaat zowel voor kosteloze huwelijken als voor praalhuwelijken – tegen hetzelfde tarief als een praalhuwelijk in het stadhuis.
Stijn De Roo loopt stage bij IVAGO
Wie vandaag IVAGO zag passeren, had de kans Vlaams parlementslid en onze fractievoorzitter in de gemeenteraad Stijn De Roo aan het werk te zien. In een iets andere outfit dan gewoonlijk weliswaar. Hij ging vandaag namelijk mee op pad met de huisvuilophaling.
“Een atypische outfit voor een atypische werkdag, dat klopt,” lacht Stijn. “Ik zetel vanuit de stad Gent in de Raad van Bestuur van IVAGO, waardoor ik de werking, strategie en de financiering van de intercommunale goed ken. Ik wou die ervaring graag aanvullen met de dagdagelijkse praktijk. Van dichtbij zien hoe de medewerkers van IVAGO werken en actief een dag meedraaien, was enorm boeiend.
Na de daklozentelling: actie!
Het stadsbestuur en het OCMW nemen één maand nadat de ontstellende cijfers over dakloosheid bekend waren, opnieuw het voortouw om oplossingen te bieden. Dat is heel duidelijk  voor Paul Goossens. Dit keer is het specifiek gericht op groepen die in de daklozentelling sterk naar voor kwamen: langdurig daklozen, dakloze jongeren, en dakloze mensen zonder wettig verblijf.
“Ik ben dan ook blij dat het OCMW het voormalig hostel in de Blekerijstraat koopt, om daar de nodige opvang (mét begeleiding) te voorzien. We zijn als stad Gent al heel lang een voorbeeld voor wat het opvangen van daklozen betreft. In die mate zelfs dat we hierin een aantrekkingspool geworden zijn. Maar ook hiervoor worden de nodige stappen gezet. In de commissie OWP kon Jef Van Pee al van schepen Coddens vernemen dat er contacten zijn met zowel het VVSG als het CAW om in de grote regio rond Gent gelijkaardige initiatieven op te zetten. We kijken hier uiteraard verder naar uit”, aldus Paul.
Rap op Stap-kantoren klaar om uit de startblokken te schieten
De Rap-op-Stap-kantoren, die vakantiemogelijkheden bieden aan mensen met een beperkt inkomen, schakelen vanaf 10 mei een tandje bij. Dat antwoordde schepen Van Braeckevelt (Groen) op een vraag van Jef Van Pee (CD&V) in de Gentse gemeenteraad. Hoewel de werking tijdens Corona gewoon werd verder gezet, waren er heel wat minder boekingen. Logisch,aangezien er minder mogelijkheden waren qua overnachtingen, de sluiting van verschillende attracties, en het beperkte aanbod. Dit bovenop een gesloten horeca.
Sinds januari kan er opnieuw (telefonisch) geboekt worden. 21 boekingen zijn sindsdien gereserveerd, goed voor zo’n 42 personen. Om de werking vanaf de Corona-versoepelingen op 10 mei een extra duwtje in de rug te geven, komt er een info-folder vanuit de verschillende kantoren (en komt er ook een Facebookpagina. Ook op de website van Visit Gent zal de info te vinden zijn. Jef Van Pee kijkt hier tevreden naar: “Er komt opnieuw perspectief voor mensen die anders minder kansen hebben om van de vakantie te genieten. Iedereen wil immers zijn gewone leven weer hervatten zijn vrije tijd op een ontspannende manier invullen. Mensen met een beperkt inkomen hebben ook het recht op een uitlaatklep”.
>
>
>
>