Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent november 2019
Beste Gentenaar,
Beste CD&V’er,
Dat het een boeiend najaar wordt voor onze partij is nu al zeker. Zeven kandidaat-voorzitters staken hun nek uit om de komende jaren onze partij te verbinden en sterker te maken. De stemperiode loopt nog volop en ten laatste op 6 december weten we wie de taak de komende jaren op zich zal nemen. Neem zeker de tijd om hen te leren kennen en vergeet niet dat er ook nieuwe provinciale voorzitters en voorzitters voor onze geledingen gekozen worden. Het is u die als lid het laatste woord heeft.

Ondertussen werken we in Gent uiteraard naarstig verder. Zo werd het meerjarenplan 2020–2025 voor onze Stad voorgesteld. Onze Schepen drukte met overtuiging onze stempel op het plan. We zijn dan ook heel tevreden dat het beleid in Gent de komende vijf jaar christendemocratische gekleurd zal zijn.
Ook onze raadsleden in de gemeenteraad, provincieraad en het BCSD zaten niet stil. Verschillende vragen, beleidsvoorstellen en tussenkomsten, telkens met de Gentenaar centraal, haalden ook de lokale pers. U leest er in deze nieuwsbrief meer over.
En ook als partij zijn we volop in beweging. Onze geledingen en secties draaien op volle toeren. Ook dit kan je in deze nieuwsbrief lezen.
Om af te sluiten kijken we al even naar 2020. Noteer alvast met stip in uw agenda: 11 januari 2020 om 16 uur zijn jullie allen welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie, ditmaal in Hotel Den Briel.
Veel leesplezier,

Isabelle Heyndrickx
Afdelingsvoorzitter CD&V Gent
voorzitter@cdenv.gent
VEURNE, HISTORIEK VAN EEN STAD, LAND- EN TUINBOUW OP HET PLATTELAND
Een bus vol benieuwde senioren trok op 24 september naar Veurne, in de Westhoek. Op de plaats waar alles begon - een cirkelvormige nederzetting in 877 van 180 m diameter, genaamd Furnu - bracht stadsgids Brigitte de geschiedenis van Veurne tot leven. Na een heerlijke maaltijd in Brasserie Excelsior ging de tocht - na een blitzbezoek aan Lo-Reninge - diep het platteland in tot bij Rabarberhoeve ‘Het Warandehof’ in Gijverinkhove.  Hier huist een gezinsbedrijf dat diverse groenten teelt, maar zich specialiseerde in rabarber en afgeleide producten: confituur, appel-rabarbersap, roomijs, pralines Barbelien, gebak, paté, witbier Barbertje en zelfs wijn. Het gebak en de drank werden gretig gedegusteerd. En de hoevewinkel bijna leeggekocht.
TOETREDINGSCONGRES VLAAMSE REGERING
Op 1 oktober gaven de CD&V-leden, waaronder ook 12 Gentenaars, na een aantal pittige tussenkomsten hun goedkeuring over het regeerakkoord.
Het Vlaams Regeerakkoord is een verhaal op mensenmaat met een duidelijke ‘oranje draad’. Een verhaal waar elke Vlaming beter van wordt. Een verhaal van investeren in de samenleving, in samenwerking en innovatie, in bescherming. Een verhaal dat elke Vlaming kansen geeft om boven zichzelf uit te stijgen maar ook de verantwoordelijkheid om die kansen te grijpen.
Onze ministers die hun verantwoordelijkheid zullen opnemen in de Vlaamse regering zijn: Hilde Crevits (vice-ministerpresident, Werk, Economie, Innovatie, Sociale Economie en Landbouw), Wouter Beke (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) & Benjamin Dalle (Brussel, Jeugd en Media).
Nathalie Muylle vervangt Wouter Beke als federaal minister van Werk, Economie en Consumenten.
KAAS- EN WIJNAVOND SECTIE STATIONSBUURT
Op 5 oktober organiseerde de sectie Stationsbuurt haar eerste kaas- en wijnavond. De ideale gelegnheid om alle leden van de sectie persoonlijk aan te spreken bij een thuisbezoek. Het werd een mooie opkomst. Ellen Druyts bracht hulde aan de vorige sectievoorzitter Luc Derudder, met een bruisend geschenk. Ook Herman Vandensteen werd met een gelijkaardig cadeau bedacht, bij zijn afscheid als secretaris van de sectie.
Een nieuwe traditie is die avond geboren. Zaterdag 3 oktober 2020 volgt een tweede eetfestijn.
Noteer alvast ook in uw agenda: zondag 3 mei 2020, dan organiseert sectie Stationsbuurt een uitgebreid ontbijt, met aansluitend een bezoek aan de Floraliën in het Citadelpark.
SENIORENDORP PAPEGAAIWIJK: EEN MODERN ‘BEGIJNHOF’ MIDDEN IN DE STAD
Onder het motto ‘Ken je stad’ trok een groep senioren op 10 oktober naar de plaats waar ooit het rustoord Sint-Jozef van de ‘Zusterkes der Armen’ stond, tussen de Maagdestraat en de Brandstraat. Het werd in 2007 gesloten. Het sterk verouderde gebouw werd later afgebroken. Op het terrein  van 1 hectare verrees een dorp met 30 ruime assistentiewoningen in een oase van rust. De oude bomen werden bewaard en de kapel werd gerenoveerd en verbouwd, met o.m. een onthaal, een restaurant met bar en een fitnesszaaltje. Na een uiteenzetting van de verantwoordelijke over het concept, de dienstverlening, de wachtlijst, de prijs en de link met de Refuge werden twee woningen bezocht. Alle flats zijn gelegen rond de gemeenschappelijke ontmoetingsplaatsen aan het centrale dorpsplein. Daar kan men elkaar ontmoeten aan de petanquebaan, in de fitness of op een zonneterras.
VOORZITTERSVERKIEZING
Op maandag 4 november kon je als lid kennismaken met onze twee Oostvlaamse kandidaat-voorzitters. Op woensdag 6 november was er het grote debat met de zeven kandidaten. Ook de provinciale kandidaten kwamen aan bod. 
Een overzicht van alle kandidaten en meer informatie vind je hier.
Heb je problemen om te stemmen? Op woensdag 13 november van 9u30-11u30 is er een medewerker aanwezig op het secretariaat (Koning Albertlaan 214, Gent) die je graag verder helpt. Neem zeker ook je stemkaart mee!
MEERJARENPLAN MET ORANJE ACCENTEN
Onze Schepen Mieke Van Hecke heeft samen met haar collega’s van het Gentse Stadsbestuur het meerjarenplan 2020-2025 voor onze Stad voorgesteld. Tijdens die onderhandelingen, die constructief verliepen, hebben we als CD&V Gent ook met overtuiging onze accenten op tafel gelegd. Lees er hier meer over.
1000 HUWELIJKEN VOOR MIEKE VAN HECKE
Op haar eerste dag als Schepen stonden onmiddellijk 8 huwelijken en 2 jubilea op de agenda van Mieke. Tien maanden later stond de teller op 1.000 huwelijken en meer dan 300 jubilea. “Ik geniet van de gelukkige gezichten, leuke gesprekken en verrassende levensverhalen. Maar zeker ook een woord van dank aan de mensen van Dienst Burgerzaken en Dienst Protocol, die elke viering tot in de puntjes voorbereiden én begeleiden”, klinkt het bij de Schepen. Meer info over de 1000 huwelijken in onze Stad? Dat leest u hier.
ONLINE REGISTREREN ALS ORGAANDONOR
Op zaterdag 12 oktober 2019 was het de Europese Dag voor Orgaandonatie en Transplantatie. Een moment om de noodzaak van orgaandonatie onder de aandacht te brengen, en ook voor de Stad Gent was het een moment om na te denken over de rol die ze daarin kan spelen. Onze Schepen maakte het daarom mogelijk dat Gentenaars zich vanaf die dag ook online kunnen registreren als orgaandonor. Een groot succes, want op een maand tijd registreerden zich ongeveer evenveel mensen als de tien maanden voordien samen. Lees hier het persbericht.
WESTERBEGRAAFPLAATS
De komende jaren blijven we onze 17 Gentse begraafplaatsen met de grootste zorg beheren. Daarom haalde onze Schepen tijdens de budgetonderhandelingen geld binnen om het erfgoed op de Westerbegraafplaats in eer te herstellen. Niet enkel uit respect voor de overledenen, hun families en de erfgoedwaarde, maar evenzeer omdat een goed verzorgde begraafplaats troost kan bieden voor álle bezoekers en nabestaanden. Ook De Gentenaar had aandacht voor het restauratieplan. Dat artikel lees je hier. Enkele dagen later was onze Schepen aanwezig op diezelfde Westerbegraafplaats voor de herdenking van alle oorlogsslachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog (foto).
WINTERNACHTOPVANG WORDT HERSCHIKT
Met de komende winterperiode voor de deur werd een oplossing gevonden voor de extra nachtopvang die in deze periode voorzien is.
De locatie aan het Baudelohof is niet meer ter beschikking omdat daar tijdelijk een school gehuisvest is. Daarom wordt opvang voorzien in het Prinsenhof. De aanmelding blijft zoals vroeger via het gratis nummer 0800 62 227.
De gezinsopvang tijdens de winter zal nu voorzien worden in 4 leegstaande sociale woningen. Dit zal aan het betrokken gezin met de kinderen een beter en veiliger gevoel geven. “Het gebruik van de woning is strikt tijdelijk, in afwachting van verdere renovatiemiddelen door de huisvestingsmaatschappij”, meldt Jef Van Pee, gemeenteraadslid. “In een ideale wereld zou nachtopvang en winteropvang niet nodig moeten zijn, maar zolang het wel vereist is, heb ik enorm respect voor alle betrokken diensten die hierrond samenwerken”.
Binnen het BCSD (bijzonder comité sociale dienst), volgt Paul Goossens de praktische kant van deze opvang op.
“We gaan uit van de 4 B’s BBBB: bed, bad, brood, en begeleiding”, zegt Paul. “Vaak is dat laatste het moeilijkste, want niet iedereen staat hiervoor open, maar we mikken op het winnen van vertrouwen om uiteindelijk een hulpverlening te kunnen opstarten.”
HAVENRONDVAART VOOR PERSONEN IN EEN ROLSTOEL
North Sea Port biedt al sinds november 2011 gratis rondvaarten aan op zaterdag  en al veel langer tijdens de Gentse Feesten. Sinds begin van dit jaar steken passagiers tijdens de rondvaart de landsgrenzen over en varen ze helemaal tot aan Terneuzen en terug. In totaal leren zo jaarlijks meer dan 5.000 Gentenaars de haven kennen. Maar zowel de Stad Gent als North Sea Port willen nog meer Gentenaars kunnen bereiken.
De huidige rondvaarten zijn niet of heel moeilijk toegankelijk voor mensen in een rolstoel, zijnde mensen met een fysieke beperking of ouderen. CD&V-raadslid Jef Van Pee vroeg Havenschepen Sofie Bracke in de gemeenteraad voor een oplossing en die is er nu.
Het schip ‘Denick’ is perfect toegankelijk en zal op zaterdag 23 november een rondvaart doen van 14 uur tot 16 uur met start en einde aan de Rigakaai in Gent. Er is plaats voor 75 personen in een rolstoel en een 50-tal begeleiders.

Inschrijven kan tot en met 21 november via www.northseaport.com/rondvaart-23nov
E17-VIADUCT
Op 10 oktober verstuurde Ademruimte - een samenwerkingsverband van een tiental Gentse bewonersgroepen, actiegroepen en verenigingen - een open brief aan de Vlaamse regering met de vraag om de geplande studie naar de toekomst van het E17-viaduct uit te breiden naar een masterplan voor alle snelwegen op Gents grondgebied.
CD&V Gent verleent bij monde van fractieleider Stijn De Roo met veel overtuiging haar steun aan deze vraag. Lees hier meer.
GROENE STRATEN EN WOONWIJKEN
Het aantal straatbomen in de stad Gent en de deelgemeenten is in de afgelopen zes jaar toegenomen. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van CD&V-gemeenteraadslid Stijn De Roo aan Schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker. "Dat is goed, maar kan nog beter", zegt Stijn De Roo. "CD&V wil de straten in onze woonwijken verder vergroenen met de aanplanting van bijkomende straatbomen met geschikte boomsoorten die niet te groot worden en weinig opruimwerk vragen door bloesem-, vruchten- of bladval." Lees meer in dit persartikel.
  • Vrijdag 22 november 2019 - om 19u30 - sectie Gentbrugge/Ledeberg - 'Zeg je mening' in POC Sint Eligius, Gentbrugge
  • Zaterdag 11 januari 2020 - om 16u - Nieuwjaarsreceptie in hotel Den Briel, Abraham Voortmanstraat 2, 9000 Gent.
>
>
>
>