Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent november 2021
Beste leden,
September en oktober zijn traditioneel drukke, maar vooral bijzonder boeiende politieke maanden. Het is dan dat op alle politieke niveaus een blik op de toekomst wordt gericht. Zowel in onze mooie stad, als op het Vlaamse en Federale niveau werd er de afgelopen weken hard aan begrotingen gewerkt. Telkens drukte CD&V binnen die budgetbesprekingen haar stempel en tekende zo het pad mee uit dat we de komende maanden en jaren samen zullen bewandelen.
Samen, want de politiek geeft dan wel de richting aan, voor onze partij zal het altijd belangrijk blijven dat iedereen ook mee is. Dat geldt niet in het minst voor de klimaattop COP26 die op dit moment plaatsheeft in het Schotse Glasgow. We kijken allen hoopvol uit naar de broodnodige beslissingen die de toekomst van onze planeet, voor onze kinderen en kleinkinderen zullen verzekeren en versterken.
En dat is ook de uitdaging waar we vandaag als lokale afdeling voor staan. We richten onze blik op de toekomst en willen schrijven aan een verhaal voor elke Gentenaar. Op zaterdag 20 november 2021 verzamelen we daarom als afdeling om de koppen bij elkaar te steken en samen aan dat verhaal te schrijven en terug te blikken op de eerste helft van deze legislatuur. Het spreekt voor zich dat we elk van u daar bijzonder graag voor willen uitnodigen.
En ook onze nationale partij bouwt aan een nieuw verhaal en zal dat doen in onze stad! Op zaterdag 11 december 2021 ontvangen we heel graag onze nationale voorzitter en een heleboel leden uit alle uithoeken van het land op het vernieuwingscongres van CD&V. Een congres waar we de kans krijgen om samen de inhoudelijke koers van onze partij te bepalen. Uw Gentse stem kan daarbij niet ontbreken.
De komende periode zal onze partij ook haar partijorganen opnieuw samenstellen. Wil u uw engagement versterken binnen de afdeling of op het bovenlokale niveau? Dat juichen wij met veel enthousiasme toe. Meer informatie over de timing en hoe u zich kandidaat kan stellen vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Wij hopen alvast op al deze momenten te kunnen rekenen op een sterk Gents engagement.
Zo bouwen we samen verder aan morgen!
Hartelijke groeten,
Simon Smagghe & Laura Mahieu
Voorzitters CD&V Gent
Schoon volk bij kaas- en wijnavond sectie Stationsbuurt
Buurthuis het Hoeveke in de Patijntjestraat is een unieke locatie voor zo’n eetfestijn: een warm interieur met houten balken . Een 54-tal leden en sympathisanten trad binnen en begaf zich naar de kleurrijk versierde oranje tafels.
Algemeen voorzitter Joachim Coens verraste ons met zijn komst. Bij zijn eerste aanblik van de zaal dacht hij wellicht aan een ‘Oranje Trefpunt’, op lokaal niveau. Samen met schepen Isabelle en fractievoorzitter Stijn deed hij de ronde van de veertien tafels voor een rechtstreeks contact met de mensen. Dan kwam het moment van de eerste tafelrede van onze schepen. Zij schetste een beeld van de werkzaamheden in het stadsbestuur. Daarna hield Joachim Coens een enthousiasmerende speech over ‘nabijheid’, dicht bij de mensen staan, geloven en vertrouwen in wat mensen zelf kunnen en in wat ze doen voor hun dierbaren en de buurt waar ze leven en wonen. Hij wist dan ook het initiatief voor deze gezellige samenkomst van Stationsbuurt ten zeerste te waarderen.
Gent ten tijde van de Bourgondiërs en Van Eyck
Wat storm of regen kon ons niet deren, die donderdagnamiddag van 21 oktober 2021. Met 24 senioren trokken we door de kuip van Gent, start Gravensteen. Gids Catheline bracht ons met haar verhaal direct in de vijftiende eeuw. Filips de Goede, hertog van Bourgondië, heerste toen over de rijkste gebieden van West-Europa, o.m. over de Lage Landen en dus Gent.
De stad was rijk door de handel en industrie van laken en linnen en was de  dichtstbevolkte stad van de Nederlanden. Mede door de bloeiende economie was het Bourgondisch Hof befaamd om zijn rijkdom en de extravagante uitgaven die het deed aan kleding, stoffen en kunstvoorwerpen. Jan Van Eyck - die in 1432 het Lam Gods voltooide -  was hofschilder bij Filips de Goede. Uit een aantal schilderijen - in Brugge gemaakt en daar aanwezig - blijkt die kleurvolle en rijke kledij.
Tot slot gingen wij naar ’t Vosken waar wij ons als voorbeeldige Bourgondiërs te goed deden aan alcoholrijke dranken.
Lokale bestuursverkiezingen

Begin 2022 gaan we over tot de driejaarlijkse vernieuwing van de lokale partijraad. Deze vernieuwing is van groot belang: het is immers de volgende partijraad die de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zal voorbereiden en in goede banen zal leiden.
Naast de afdelingsvoorzitters worden ook de lokale voorzitters van de erkende netwerken (JONGCD&V, Vrouw & Maatschappij, CD&V-senioren) (her)verkozen.
Bij dezen dus een warme oproep aan alle leden met ambitie om zich kandidaat te stellen!
Praktische informatie over het verloop van de verkiezingen volgt later nog.
Mandatarissen op bezoek in de kanaaldorpen

Op initiatief van gemeenteraadslid Jef Van Pee en de sectie Oostakker en Kanaaldorpen, brachten enkele van onze mandatarissen een bezoek aan de kanaaldorpen. Schepen Isabelle Heyndrickx, gemeenteraadslid Stijn De Roo en voorzitter Simon Smagghe namen deel aan het bezoek, dat halthield in Oude Bareel, Oostakker, Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. Van maatwerkbedrijf De Kromme Boom in Oostakker tot een nieuwe ontmoetingsplek in de kerk van Sint-Kruis-Winkel, onze mandatarissen maakten kennis met heel wat schitterende initiatieven.
Gemeenteraadslid Jef Van Pee: “We vinden het belangrijk dat al onze mandatarissen een goed zicht hebben op de specifieke problemen en uitdagingen van de kanaaldorpen, maar ook op de fantastische initiatieven die er opborrelen. Zo kunnen zij bij beslissingen ook beter rekening houden met de noden hier.”
Bekijk hier de foto’s van het bezoek.
‘Dagen van troost’ en een nieuwe natuurbegraafplaats
Onze schepen Isabelle Heyndrickx zorgt ervoor dat er heel wat gebeurt op de Gentse begraafplaatsen. In november vonden verschillende troostmomenten plaats. Daarnaast werd in Drongen een gloednieuwe natuurbegraafplaats ingehuldigd.
Het is stilaan een traditie in Gent: in de periode rond Allerheiligen en Allerzielen worden op de begraafplaatsen ingetogen troostmomenten georganiseerd, waarop wordt stilgestaan bij rouwen en verlies. Na een onderbreking tijdens de coronacrisis werd dit jaar de draad terug opgepikt. Op maar liefst 14 begraafplaatsen werden troostmomenten georganiseerd. Zo vond op de Westerbegraafplaats bij zonsopgang een muzikaal eerbeton aan de overledenen plaats. Elders konden mensen onder meer aanschuiven aan een koffietafel, waar ze hun verhaal kwijt konden over een dierbare overledene. “Met deze 'Dagen van troost' willen we een hart onder de riem kunnen steken van iedereen die de afgelopen tijd afscheid moest nemen van een dierbare”, aldus schepen Heyndrickx.
Gent kreeg er ook een nieuw stukje begraafplaats bij. In Drongen werd in oktober een natuurbegraafplaats geopend. Overledenen rusten er in een prachtige, groene omgeving. Gedenktekens zijn er niet, maar nabestaanden kunnen wel een vogelhuisje met de naam van de overledene ophangen. 72 kerselaars geven de begraafplaats elk seizoen een andere aanblik. “Met deze eerste Gentse natuurbegraafplaats spelen we in op de toegenomen vraag naar meer natuurlijke begraafvormen”, zegt schepen Heyndrickx. “Uniek is dat het de eerste natuurbegraafplaats is in Vlaanderen waar naast assen en urnen ook lichamen kunnen begraven worden.”
Havenrondvaarten opnieuw toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Sinds 9 oktober worden er opnieuw gratis rondvaarten in de Gentse haven georganiseerd. Wie van Gent naar Terneuzen wil varen, kan één zaterdag per maand aan de Rigakaai om 13h30 aan boord gaan van het schip Denick 2 en komt om 16h in Terneuzen aan. Meer info: www.northseaport.com/bezoekdehaven.
Bij aankomst brengt een bus de passagiers terug naar de opstapplaats. Bij elke rondvaart is ook een gids aan boord.
Nu de tochten terug doorgaan en het belangrijk is dat íedereen hieraan kan deelnemen, vroeg Jef Van Pee gemeenteraadslid CD&V de bevoegde schepen of de rondvaarten ook opnieuw rolstoeltoegankelijk zullen zijn. Het schip is direct toegankelijk voor rolstoelgebruikers en voor mensen die moeilijk te been zijn, en biedt plaats aan 200 passagiers.
“Ik ben blij om te horen dat iedereen terug kan genieten van de gidsbeurten in onze prachtige haven!” aldus Van Pee. “Ik vind toegankelijkheid voor personen in een rolstoel en voor mensen die moeilijk te been zijn, ontzettend belangrijk. Daarom blijf ik dit ook in de toekomst verder opvolgen”, geeft Jef nog mee.
Besparingsronde niet op kap van de zwaksten
De gezondheid en het mentaal welzijn van de Gentenaar blijft een grote bekommernis.
Nu Rodeneuzendag er opnieuw aankomt (op 26 november), wil Paul Goossens een lans breken voor mensen die het psychisch en sociaal moeilijk hebben.
“Ik ben dan ook tevreden dat de besparingsronde en de budgetpuzzel niet ten koste van de zwaksten moest gebeuren” zegt Paul.
De psychologen en gezondheidsgidsen die het OCMW voorziet, worden verder ingezet in de Gentse wijken en worden nog versterkt.
“Naast problemen rond armoede, mogen we het psychisch en sociaal welbevinden van onze medemens niet uit het oog verliezen”, aldus ons BCSD-lid. “Vergeet onze belofte niet dat we nooit meer een Jordy wilden meemaken (Jordy stierf 5 jaar geleden alleen en verlaten in een tentje op de Blaarmeersen)”. Met het behoud en versterking van de psychologen en gezondheidsgidsen in de wijken, maken we daar werk van”.
Op 26 november doen we met zijn allen onze rodeneuzensjaal aan. Ja toch?
PFOS in zwemwater Gent?
PFAS zijn chemische stoffen die niet van nature voorkomen in het milieu. Eenmaal ze daar terecht komen, blijven ze lang in het water en de grond achter ('forever chemicals'), en kunnen ze gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Stijn De Roo zetelt in de parlementaire onderzoekscommissie en volgt de situatie voor Gent op.
De stad onderzocht de aanwezigheid van PFAS in het water van de Blaarmeersen en het Houtdok. De conclusies waren dat PFAS geen aanleiding vormen om niet in het water te zwemmen. Het Houtdok is momenteel nog geen zwemwater, maar met CD&V Gent ijveren we daar wel voor.
Stijn is tevreden dat het stadsbestuur onderzoek uitvoert bij bedrijven die met PFOS/PFAS werk(t)en en bij terreinen waar weet is van historische vervuiling met PFOS/PFAS. 
Veer tijdens onderbreking brug Mendonk
In 2022 wordt de Spanjeveerbrug vervangen door een betonnen exemplaar. Er zal een aantal maanden geen brug zijn over de Moervaart tussen Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. 
Op aandringen van Stijn en Jef in het Vlaams parlement en de gemeenteraad werd gezocht naar de beste manier voor een tijdelijke verbinding tussen beide oevers. De minister koos voor een veer met een kostprijs van 250.000 euro. 
Een veer blijkt een betere keuze dan een tijdelijke brug, die technisch moeilijk te monteren is. Vooral fietsers zullen gebruik maken van de overgang, waardoor een veerdienst als comfortabeler wordt beschouwd dan een tijdelijke brug met trappen en fietsgeulen. Een veer is ook ca. 100.000 euro goedkoper.
We dringen er op aan dat de dienstregeling van het veer aansluit bij de verwachtingen van de omwonenden.
Stad zonder verplichte sluitdag

De Stad Gent gaat voor een erkenning als 'toeristisch centrum', waardoor handelszaken in het centrum en de deelgemeenten geen verplichte sluitingsdag meer hebben.
Dat geeft hen méér flexibiliteit, bijvoorbeeld om te openen bij evenementen, onverwacht mooi weer, enz…
Met CD&V Gent zagen we het draagvlak voor de erkenning toenemen en zullen we ervoor zorgen dat we niet evolueren naar een 24/7-economie. Daarom dienden we in de gemeenteraad een raadsbesluit in vanuit de meerderheid om dit te verankeren.
We volgen verder op dat er aandacht is voor een goede work-life-balance en werkbaar werk, dat het aantal toeristische shops in onze stad niet verder stijgt en dat werknemers en werkgevers met elkaar in dialoog blijven gaan.
>
>
>
>