Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent november 2020
Beste CD&V'er
Beste lid

Mieke Van Hecke kondigde aan dat ze op de gemeenteraadszitting van 14 december 2020 zal aftreden als schepen van de Stad Gent en ontslag zal nemen als gemeenteraadslid.

Mieke stond klaar voor onze partij en afdeling op een bijzonder moeilijk moment en trad begin 2019 als schepen voor CD&V toe tot het Gentse college, nadat ze ons als Gentse christendemocraten na dertig jaar oppositie opnieuw in de bestuursmeerderheid loodste. Haar aankondiging komt bij weinigen van ons vandaag als een echte verrassing, want van bij aanvang maakte ze duidelijk dat ze vooral een wissel op de toekomst wilde zijn. Haar voornaamste ambities waren de opmaak van het bestuursakkoord, het meerjarenplan en van de beleidsnota Burgerzaken, Begraafplaatsen en Protocol. Elk van die opdrachten werd succesvol afgerond, telkens met een duidelijke christendemocratische stempel. Daar willen we Mieke van harte voor bedanken.

Zoals u ondertussen weet, steunde het afdelingsbestuur de kandidatuur van Isabelle Heyndrickx om het schepenambt over te nemen van Mieke. Isabelle zal op de gemeenteraad van 14 december 2020 de eed afleggen als Schepen.

Onze statuten bepalen dat een uitvoerend mandaat onverenigbaar is met het mandaat als afdelingsvoorzitter. Wij zullen daarom als ondervoorzitters het voorzitterschap van onze afdeling tot aan de reguliere voorzittersverkiezingen volgend jaar ad interim waarnemen.

Het spreekt voor zich dat we Mieke en haar expertise zullen missen, maar bovenal zijn we haar enorm dankbaar voor haar engagement, haar inzet en voor de manier waarop zij de Gentse christendemocratie binnen en buiten het college op de kaart heeft gezet. Het is dankzij haar dat we vandaag met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan. Uiteraard wensen we ook Isabelle alle succes in haar nieuwe functie en kijken ernaar uit om samen met haar verder werk te maken van een christendemocratisch verhaal voor onze stad.
De huidige omstandigheden laten het jammer genoeg (nog) niet toe, maar we kijken er van harte naar uit om het glas te heeffen op Mieke. En haar zo op een gepaste manier te bedanken én te vieren.

Hartelijke groeten

Simon Smagghe en Laura Mahieu
Voorzitters ad-interim CD&V Gent
Speciale novembermaand 
Voor onze Schepen Mieke Van Hecke was het een heel speciale novembermaand. Vooreerst had de coronacrisis ook een stevige impact op de traditioneel drukke allerheiligenperiode op onze Gentse begraafplaatsen. De Groendienst zorgde zoals elk jaar dat alle begraafplaatsen er netjes bijlagen, maar voor de bezoekers was het toch anders dan andere jaren. Met een provinciale mondmaskerplicht en het nationale verbod op samenscholingen was het voor iedereen aanpassen. Maar Mieke ging op 1 november zelf een kijkje nemen op de Westerbegraafplaats en zag dat ondanks alles iedereen toch op een respectvolle manier zijn of haar overledenen kon eren. 
Ten tweede werden ook alle jaarlijkse herdenkingen voor 11 november geannuleerd. Mieke, die als schepen ook bevoegd is voor Protocol, zorgde er toch voor dat aan elk oorlogsmonument bloemen werden neergelegd en de correcte vlaggen werden gehesen. "Een teken van blijvend respect voor al diegenen die zoveel gaven voor onze vrijheden", klonk het. Zelf ging ze bloemen neerleggen aan het monument op het Acht-meiplein. Ook onze raadsleden Stijn en Jef legden bloemen neer in verschillende deelgemeenten.
En om deze maand helemaal speciaal te maken, nam Mieke ook deel aan haar laatste gemeenteraad. Zoals ieder van u nu wel al weet, treedt Mieke in de gemeenteraadszitting van december af als schepen en gemeenteraadslid en zet zo een punt achter haar politieke carrière. Zelf zal ze niet meer deelnemen aan de gemeenteraad van december, Isabelle neemt na haar eedaflegging als schepen onmiddellijk haar plaats in. Mieke neemt wel nog deel aan een laatste commissie Burgerzaken begin december. Ze zal haar nog twee weken keihard inzetten, zoals we dat van haar gewoon zijn!
Kerstmanifest: bouwen aan morgen
Voorzitter Joachim Coens schreef een Kerstmanifest; een tekst waarmee we willen prikkelen en uitdagen. Dit Kerstmanifest vormt de start van een inhoudelijk debat over sociale cohesie, personalisme, solidariteit en duurzaamheid. 
Maak de lancering mee, zaterdag 5 december vanaf 09u30. Dit online event staat open voor zowel leden als niet-leden. Want bouwen aan morgen, dat moeten we in de eerste plaats samen doen.  
Zet mee je schouders onder de toekomst & bouw mee aan de samenleving na corona. Een samenleving waarin mensen meer dan ooit snakken naar de waarden van de christendemocratie!
Vul een lege Gentse maag
De coronacrisis duurt langer dan we allen hadden gedacht en voor veel Gentenaars wordt het steeds moeilijker en moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is een groep mensen die elke dag van deze crisis groeit, een groep mensen die we nu zeker niet mogen loslaten.

Gentenaars zorgen voor elkaar. De laatste weken en maanden ontstonden tal van initiatieven in onze stad die steun bieden aan de meest kwetsbaren. Een mooi voorbeeld is deze warme en broodnodige actie van onze fractievoorzitter Stijn De Roo.
Als CD&V Gent steunen we dit en de vele andere initiatieven graag. Want een kleine inspanning kan voor veel stadsgenoten een heel groot verschil betekenen.
Roger De Letterstraat definitief vastgesteld
Roger De Letter, een iconische inwoner van Oostakker, krijgt zijn verdiende straatnaam. Hij was jarenlang voortrekker van het verenigingsleven in Oostakker en een man met een hart voor de lokale middenstand.
Het was dan ook wel een spannend moment, toen bleek dat een deel van Oostakkerdorp van naam zou veranderen, net door deze nieuwe straat. Dat ging een serieuze impact hebben op Roger zijn geliefde middenstand.
Enkele lokale ondernemers met een zaak op Oostakkerdorp dienden bezwaar in bij het stadbestuur, en spraken ook Jef Van Pee aan. Maar voor de duidelijkheid: geen bezwaar tegen het initiatief om een straat te noemen naar Roger De Letter, maar wel met de vraag om ‘hun Oostakkerdorp’ te behouden en Roger De Letter elders zijn verdiende straat te geven. Het verlies van de herkenbaarheid van Oostakkerdorp en de administratieve rompslomp van een straatnaamverandering lagen moeilijk.
Jef vroeg aan de burgemeester om in overleg te gaan met de inwoners en handelaars in Oostakker. En de burgemeester hield woord. Het deel Oostakkerdorp waar tal van lokale handelaars actief zijn, blijft bestaan, maar krijgt wel een nieuwe huisnummering om de hulpdiensten het werk te vergemakkelijken. En Roger De Letter krijgt zijn verdiende straat langs kerk.
En nu hopen dat we snel opnieuw een Oogststoet en Vlaaiendinsdag kunnen organiseren onder goedkeurend oog van Roger De Letter, in de vorm van zijn gloednieuwe straat.
Nieuw brugje voor de Morganietstraat
Een brugje verbindt het domein van de Broeders van Liefde met de Morganietstraat. Deze brug is echter niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en fietsers. De lokale CD&V-afdeling strijdt al langer voor een hellend vlak in de plaats van een brug met trappen. Dat lijkt er nu te komen. 
Op een schriftelijke vraag, ingediend door Gents CD&V-fractieleider Stijn De Roo antwoordde bevoegd schepen Watteeuw dat er in de meerjarenbegroting 150.000 euro voorzien is voor de aanleg van en brug. De huidige brug, mét trappen, is immers ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers, mensen die slecht te been zijn en fietsers. 
In het kader van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent is er voor deze nieuwe verbinding al een eerste ontwerpoefening gemaakt. De voorkeur van de stad lijkt uit te gaan naar een langgestrekte brug. Die brug zou zorgen voor een nieuwe verbinding tussen de Morganietstraat en het terrein van de Broeders van Liefde. In het ontwerp en de bouw zal er rekening gehouden worden met de toegankelijkheid en het omliggende groen. De dreef met beuken bijvoorbeeld wordt zoveel mogelijk gevrijwaard. 
De stad zit op schema om de omgevingsvergunning in 2021 aan te vragen. De werken zelf zouden aanvatten in 2022. Op kortere termijn is het niet mogelijk om aanpassingen door te voeren. Stijn reageert tevreden: "Onze eigen partijafdeling dringt hier al langere tijd sterk op aan. -Mede dankzij hen komt er nu eindelijk een oplossing en wordt onze stad weer wat toegankelijker voor élke Gentenaar", aldus De Roo. De fractieleider blijft het dossier verder opvolgen.
Armoede stijgt in Corona-tijden
Paul Goossens, lid van het bijzonder comité sociale dienst (BCSD), ziet een evolutie in de sociale dossiers. Mensen die voordien geen beroep moesten doen op het OCMW, vinden nu noodgedwongen wel de weg.
Wie plots zijn job verloor, en dus plots geconfronteerd wordt met een serieuze daling van de inkomsten, krijgt het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen.
Maar ook het aantal leefloners stijgt. Nog nooit was het aantal zo hoog. We spreken in deze Corona-tijd over 5500 personen of gezinnen met recht op leefloon!
Het is misschien een rare uitdrukking, maar “dankzij” Corona komen er meer middelen vrij: via de Stad (10 miljoen euro) en de Vlaamse overheid (1 miljoen euro voor Gent). De maatregelen die in het college en gemeenteraad door onze vertegenwoordigers gestemd worden, ziet Paul in de praktijk verschijnen in de sociale dossiers. Zo wordt een extra toelage van 50 euro voorzien bovenop het leefloon, en een betaalkaart van 30 euro per persoon voor de aankoop van voeding in de lokale winkels. Maar vaak is ook extra financiële hulp nodig. Dit wordt door de maatschappelijk werkers via bijzondere verzoeken aan het BCSD voorgelegd.
Paul houdt voor ons de vinger op de pols.
>
>
>
>