Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Gent oktober 2020
Beste CD&V'er
Beste lid

We zijn vandaag exact zeven maand na de eerste ingrijpende coronamaatregelen van 13 maart. Niemand die toen ook maar had verwacht dat het virus vandaag nog zo hard om zich zou heen slaan. De 'coronaproof'-samenleving vindt dan ook steeds meer ingang in onze stad. Her en der zien we hoe organisatoren keihard hun best doen om ons toch de nodige portie cultuur te bezorgen op een veilige manier, maar ook hoe horeca-uitbaters liters ontsmettingsproduct erdoor jagen om ons toch maar te kunnen ontvangen in hun zaak. Maar toch blijven de coronacijfers dag na dag stijgen en dat baart iedereen zorgen.
Samen hebben we dan ook slechts één doel: het virus klein krijgen. Niet enkel om onze geliefden en onszelf te beschermen, de mensen in de zorg te sparen, maar ook om die vele organisatoren en horeca-uitbaters hun ding te kunnen laten doen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt dan kunnen we dit virus de baas. Hou je daarom zo veel mogelijk aan de maatregelen. Beperk je bubbel, houd fysieke afstand, was regelmatig de handen en draag je mondmasker op drukke plaatsen. Merk je dat er personen zijn in jouw omgeving die deze maatregelen nog niet 100% mee hebben, hou je niet in om hen te informeren. 
Maar een gezondheidscrisis als deze vraagt uiteraard ook een doortastende politieke aanpak. Het is daarom uitstekend nieuws dat we eindelijk een volwaardige regering hebben. Ik heb het volste vertrouwen in onze drie nieuwe ministers om ons door deze crisis én de periode nadien te leiden. Veel succes gewenst aan Vicepremier en Minister van Financiën Vincent Van Peteghem, Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Staatssecretaris van Asiel & Migratie Sammy Mahdi. Maar ook hier in Gent werkt het stadsbestuur met onze Schepen Mieke Van Hecke hard aan de aanpak van deze crisis. Dit met oog voor de Gentse economie, de meest kwetsbaren in onze samenleving en het middenveld.  
Ik sluit hier af met toch een positieve noot in deze speciale tijden. Vanaf nu zetelt onze Gentse fractievoorzitter Stijn De Roo ook in het Vlaams Parlement (zie artikeltje hieronder), als opvolger van Vincent. Hij zal ook daar onze Gentse belangen stevig verdedigen, net zoals hij samen met schepen Mieke Van Hecke en raadsleden Jef Van Pee en Paul Goossens (BCSD) ook doet hier in Gent. Samen bouwen we aan morgen! 

Met vriendelijke groeten

Isabelle Heyndrickx
voorzitter CD&V Gent
Kersvers papa & parlementslid
Fractieleider Stijn De Roo heeft een mooie week achter de rug. Niet alleen legde hij de eed af als Vlaams parlementslid als opvolger van Vincent Van Peteghem, die vorige week werd beëdigd als minister van Financiën. Hij werd ook voor de tweede keer papa van een zoontje, Lander. Zijn echtgenote Romy De Vidts en het kindje stellen het goed. Mama en zoon vergezelden Stijn afgelopen woensdag bij zijn eedaflegging als Vlaams parlementslid. We wensen Stijn veel succes in zijn rol als vader én parlementslid! Stijn blijft ook onze fractievoorzitter in de gemeenteraad.
Beleidsnota Burgerzaken, Begraafplaatsen en Protocol
De Gentse gemeenteraad keurde afgelopen maand de beleidsnota Burgerzaken, Begraafplaatsen en Protocol goed, dat is de beleidsnota van onze Schepen Mieke Van Hecke.
“Onze stad groeit elke dag. Sinds het begin van deze eeuw is die groei zelfs niet gestopt. Dat zorgt voor meer leven en diversiteit in onze stad, maar uiteraard ook voor tal van grotere en nieuwe uitdagingen”, zegt Mieke.
Voor de Dienst Burgerzaken is de uitdaging dan ook duidelijk: de meer dan 261.000 Gentenaars snelle, persoonlijke en correcte dienstverlening aanbieden, ook in onze wijken en deelgemeenten. “Die uitdaging is groot, maar biedt ook voldoening. Wie aan het loket of online de Dienst Burgerzaken bezoekt, doet dat vaak voor belangrijke fases in het leven: een geboorteaangifte, een huwelijk regelen, documenten opvragen voor een sollicitatiegesprek of de start van een nieuw leven in onze stad. Het is dan ook een voorrecht om als Schepen die dienstverlening mee vorm te geven”, zegt Mieke
In onze steeds groeiende stad hebben we ook oog voor het verleden. Onze begraafplaatsen liggen de schepen dan ook nauw aan het hart. “Het is dan ook mijn grootste zorg dat het goed verzorgde, serene rustplekken blijven in onze stad. We investeren stevig in toegankelijkheid van onze begraafplaatsen en laten ze vergroenen met respect voor de overledenen en hun nabestaanden. Het huidige maaibeheer levert niet overal het verwachte resultaat op en wordt daarom geëvalueerd.”
In de Beleidsnota wordt ook de Dienst Protocol voorgesteld. “De Dienst Protocol is een mooi voorbeeld van hoe getalenteerde mensen onze Stad een stralend gezicht geven. Ze delen jaarlijks meer dan 1500 gelukkige en/of ingetogen momenten met de Gentenaars. Is het nu tijdens een huwelijk, huldiging of een officiële herdenking, het is mijn grootste overtuiging dat we met klasse en stijl het verschil kunnen maken als Gent”, zegt Mieke.
Lees de volledige beleidsnota hier.
Plan nieuw tram- en busnet Gent: sneller en efficiënter, maar aandacht voor ouderen is nodig
Het seniorenbestuur van 17 september besprak het plan van de vervoerregioraad Gent dat eind 2021 in werking moet treden. De doelstellingen voor het openbaar vervoer van De Lijn in de regio Gent zijn nobel: het vervoer efficiënter maken, snellere en meer betrouwbare verbindingen tot stand brengen en dat moet leiden tot meer aanbod en meer reizigers.

Om dat te bewerkstelligen - met een gelijk budget - moeten echter enkele haltes van buslijnen opgeofferd worden. Daarvan zijn ook kwetsbare ouderen het slachtoffer. Want zij verliezen de nabijheid van een bus en worden minder mobiel. Twee voorbeelden.

- Een reeks bushaltes van lijn 6 in Sint-Amandsberg wordt afgeschaft. Daar bevindt zich het sociaal wooncomplex Scheldeoord - met 454 appartementen - waarin een paar honderd kwetsbare ouderen wonen. Dat heeft een negatieve impact op hun leven. Recent verdween daar al een nabije bank en postkantoor, eind 2021 verliezen ze nu ook hun bus.

- De lus van bus 17 en 18 met drie haltes in de nabijheid van de Lousbergskaai verdwijnt.
Heden rijdt die bus nog elk uur door de Lousbergskaai en stopt aan de deur van De Horizon, een lokaal dienstencentrum van het OCMW. Heel wat ouderen die daar in de nabijheid wonen of met de bus naar het buurtcentrum komen zullen minder mobiel worden.
‘Zich naar wens, veilig en comfortabel van punt tot punt kunnen begeven is een basisbehoefte. Ook van ouderen. Het is ook een recht.’ Dat zegt de Gentse Ouderenraad.
Het is nu aan de stad en aan de Vlaamse regering om dat in de praktijk om te zetten.
Ook het stadsbestuur gaf deze bezorgdheden door aan De Lijn in haar officieel antwoord. Het is hoopvol afwachten welke aanpassingen De Lijn nog zal doorvoeren. “In tussentijd kunnen we als Stad zeker en vast nadenken over manieren om eventuele hiaten op te vangen. Denk maar aan de eventuele inzet van shuttlebussen en het actief promoten van initiatieven zoals het aangepast rolstoelvervoer, het vrijwilligersvervoer en de taxicheque”, zei onze fractievoorzitter nog tijdens de gemeenteraad.
Groenbeheer van onze Gentse begraafplaatsen wordt geëvalueerd
Vele Gentenaars zijn begaan met het groenbeheer op de Gentse begraafplaatsen. De intentie van het stadsbestuur is om met respect voor de natuur groene stilteplekken te creëren. Maar op enkele begraafplaatsen laat de uitvoering van dit beheer soms te wensen over. Bezoekers en nabestaanden verwachten een beheer met respect voor de begraafplaatsen en de overleden. In de aanloop naar Allerheiligen en Allerzielen heeft Dirk Uyttendaele, met als voorbeeld de begraafplaats van Desteldonk, het probleem aangekaart bij onze schepen Mieke Van Hecke. De lokale CD&V-sectie ondersteunt dit ten volle. De schepen is het eens dat de uitvoering van het maaibeheer soms niet het gewenste resultaat oplevert en bevestigt dat het maaibeheer van de Groendienst op dit moment wordt geëvalueerd (zie stukje over beleidsnota Schepen Van Hecke). Alle Gentse begraafplaatsen krijgen in aanloop van 1 november trouwens traditioneel een grondige onderhoudsbeurt.
Roekeloze brommerkoeriers
Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad kaartte CD&V-fractieleider Stijn De Roo het roekeloze rijgedrag van brommerkoeriers. Burgemeester Mathias De Clercq erkende het probleem en beloofde een prioritaire behandeling van het probleem.
Tijdens de lockdown bestelden een pak Gentenaars eten aan huis. Vanwege de drukte zagen we ook opnieuw steeds vaker brommerkoeriers opduiken in onze stad. Deze nemen het helaas niet altijd nauw met de verkeersregels. “Er bereiken ons veel klachten over gevaarlijk rijgedrag waarbij onder andere op fietspaden en voetpaden wordt gereden of in straten met verboden rijrichting.”. Stijn vroeg dan ook aan de burgemeester om over te gaan tot actie en aan te vangen met het opmaken van een plan van aanpak.
Burgemeester De Clercq erkende de problematiek en beloofde dat de politie strenger gaat controleren. Hij zei eveneens dat hij “als burgemeester er nauw zou op toezien dat er binnen Gent meer dan ooit prioriteit wordt gemaakt van de aanpak van roekeloos en asociaal rijdgedrag Enkele dagen na de tussenkomst was er reeds een grote controleactie op het Sint-Pietersplein. Daar werden onmiddellijk tal van overtreders gevat. Fractieleider De Roo blijft de problematiek opvolgen.
Openbare Toiletten
Het zoeken naar een proper en toegankelijk toilet kan soms wat tijd kosten in Gent. Fractieleider Stijn De Roo vroeg bevoegd schepen Annelies Storms om tekst en uitleg naar het gebrek van proper en toegankelijk sanitair.
Aanleiding voor de vraag was het tussentijdse rapport van de ombudsvrouw dat midden juli  2020 verscheen. Veel klachten die binnenkomen bij de ombudsdienst gaan over het gebrek aan proper en toegankelijk sanitair. Fractieleider De Roo kaartte het probleem aan bij schepen Storms.
In totaal telt Gent 188 toiletunits waarvan 118 in Gent-Centrum en 70 in de deelgemeenten. Ruim de helft bevindt zich in stedelijke gebouwen of gebouwen met een stedelijk of provinciaal karakter zoals dienstencentra, gebouwen van het OCMW, zwembaden, musea of sporthallen. Hierdoor hangt de beschikbaarheid van de toiletten af van de openingsuren van de diensten.
Om het probleem aan te pakken verklaarde schepen Storms dat er op dit moment een grootschalig onderzoek gedaan wordt naar de spreiding van veilig, proper en toegankelijk openbaar sanitair op het Gentse grondgebied. De resultaten van dit onderzoek zullen dit najaar bekendgemaakt worden. Bovendien verhoogde de schepen het budget voor het onderhoud van het bestaande publiek sanitair naar 790.000 euro per jaar. 
“Als partij hopen we dat de resultaten van de lopende studie zorgen voor mooi verzorgde en toegankelijke openbare toiletten in onze stad en haar deelgemeenten. Zeker tijdens warme zomers zoals dit jaar gaan Gentenaars graag verkoelen, spelen en ontspannen op groene plekjes in onze stad. Op dergelijke populaire locaties is verzorgd sanitair een noodzaak,” aldus Stijn.
Nieuw hulpstuk IVAGO
Dit najaar krijgen de groenwerkers van Ivago een nieuw hulpmiddel. Een klein scheppertje zou het opruimen van gevallen bladeren. Als het een succes is, zal de plastic bladerenschepper verdeeld worden onder de Gentenaars. Het proefproject komt er op aansturen van ons gemeenteraadslid Jef Van Pee.
Het is niet voor elke Gentenaar evident om bladeren te ruimen. Zeker oudere en minder mobiele mensen kunnen hier problemen mee hebben. De Stad plaatste lange tijd bladkorven, maar die leegmaken bleek te veel moeite en tijd te kosten. Sindsdien worden zakken gebruikt om gevallen bladeren in te verzamelen. “Maar ook dat is soms moeilijk. De zakken blijven niet voldoende open om makkelijk de bladeren te kunnen deponeren.” Om dit probleem te verhelpen stelde gemeenteraadslid Jef Van Pee een plastic ‘bladerenschepper’ voor. Er werd een model uitgekozen dat nu getest wordt door een handvol Gentenaars.
Indien het scheppertje aanslaat al het hulpmiddel volgend jaar breder verdeeld worden onder de Gentenaars. Schepen Bram Van Braeckevelt gaf aan dat Ivago op dit moment potentiële leveranciers, garanties naar leveraantallen en levertijd bekijkt. Gemeenteraadslid Van Pee reageerde tevreden in de gemeenteraad. “Dit is zeker goed nieuws voor oudere en minder mobiele Gentenaars.”
Waterkwaliteit Houtdok
Na de hete zomer werd nogmaals duidelijk dat Gentenaars snakken naar meer plaatsen waar er kan gezwommen worden in open water. Gemeenteraadslid Jef Van Pee vroeg bevoegd schepen Watteeuw naar de mogelijkheid om van het Houtdok officieel een openbare zwemplaats te maken.
Ondanks een geldend zwemverbod was het Houtdok afgelopen zomer één van de geliefde maar illegale zwemplaatsen voor Gentenaars. Jef drong dit jaar al meermaals aan bij de schepen om het dok te openen voor zwemmers, maar de waterkwaliteit bleek steeds te slecht en de bodem zou te veel vervuild zijn. Nu klonk het antwoord van de schepen op Jefs vraag toch al wat meer hoopvol. Het stadsbestuur zou er alsnog trachten een open zwemzone in te richten, mits ze hiervoor steun vinden bij de Vlaamse overheid. Zij beheren namelijk het water.
Schepen Watteeuw gaf aan dat op vraag van de stad wordt de kwaliteit van het zwemwater elke twee weken gemeten door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek. Ook start de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM een onderzoek naar de historisch vervuilde bodem van het dok.
De plannen om van het Houtdok een jachthaven te maken gaan vooralsnog door. De Vlaamse overheid begon reeds met de voorbereidingen. “Maar,” klonk het bij schepen Watteeuw, “Het is zeker mogelijk om een zwemzone te combineren met een jachthaven”. Jef blijft het dossier ook in de toekomst verder opvolgen.
>
>
>
>