Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief cd&v Gent oktober 2022
Beste leden,

We starten een nieuw werkjaar 2022-2023 dat cruciaal wordt voor de volgende jaren. Niet enkel de geopolitiek en sociaal-economische toestand baart zorgen. De problemen waar we als samenleving mee te kampen krijgen hebben vanzelfsprekend ook een impact op het stedelijk beleid. De begroting staat zwaar onder druk. Meer en meer Gentenaars hebben problemen om rond te komen en doen beroep op allerlei hulp en sociale voorzieningen. Goed degelijk en voorzichtig bestuur is meer dan nodig. De populistische balonnetjes - helaas bij vele partijen terug te vinden vandaag - en eendagsvliegen waar de media van smullen brengen geen soelaas. Cd&V denkt in de eerste plaats aan de mensen en hun terechte vragen.

Onze schepen, Isabelle Heyndrickx, heeft het maximum gedaan om, ondanks de noodzakelijke besparingsronde, ons principe van nabije dienstverlening te vrijwaren.

Op Vlaams niveau zette cd&v zich in voor de koppeling van de kinderbijslag (het zgn. groeipakket) aan de gezondheidsindex. N-VA en Open VLD vonden dat niet nodig en dreigden ons af met een blokkering en een crisis op het ogenblik dat de bevolking al weken lang om beslissingen vraagt. We kozen voor het minste kwaad en bonden in maar zullen die eis blijven herhalen. Steeds weer tot ze ingewilligd wordt. De burger zal appreciëren dat we tot het uiterste gegaan zijn. We geven niet op.

Ook voor de stelplaats Wissenhage zette de partij, o.l.v. onze fractieleider en Vlaams parlementair, Stijn De Roo,  zich in. De aangepaste plannen werden door de N-VA minister van Omgeving geweigerd. Wordt dus vervolgd. We geven niet op.  

Ook een kort verslagje over de start van de verkiezingscampagne die door de Speakers Corner begin september op gang werd getrokken is op zijn plaats in deze Nieuwsbrief. Binnen de partij trekken we de voorbereidingen van de verkiezingen op gang. We willen participeren in en wegen op een beleid dat een “dynamisch” Gent beoogt waar we samen zullen bouwen aan een duurzame toekomst vol levenskwaliteit. 

Henk Mahieu
Voorzitter cd&v Gent
Nabije dienstverlening blijft gegarandeerd
Onze stadsbegroting gaat door zwaar weer. De hoge inflatie en de sterk gestegen prijzen van energie en bouwmaterialen zorgen ervoor dat er moest worden ingegrepen om de budgetten in evenwicht te houden. Ook de werking van de dienst Burgerzaken hebben we kritisch onder de loep genomen om te zien hoe het beter en efficiënter kan. Vanaf 2023 wordt het mobiel dienstencentrum stopgezet. Dat betekent echter geenszins dat we het uitgangspunt van nabije dienstverlening loslaten. De Gentenaars zullen ook in de toekomst in hun eigen wijken en deelgemeenten terechtkunnen voor hun contacten met dienst Burgerzaken. Ook wie aan de rand van de stad woont.
Huwelijken in de Sint-Pietersabdij
Na de vele positieve reacties op de ‘corona-huwelijken’ in de tuin van Hotel d'Hane Steenhuyse besliste schepen Isabelle Heyndrickx om de buitenhuwelijken permanent aan te bieden als trouwmogelijkheid. Sedert dit jaar is het daardoor mogelijk om te huwen in de tuin van de Sint-Pietersabdij. Die optie wordt duidelijk gesmaakt door de Gentenaars. In de afgelopen zomermaanden hadden er maar liefst 123 buitenhuwelijken plaats. Eén daarvan was extra bijzonder: het VTM-programma Blind getrouwd koos deze feeërieke plek als locatie voor het huwelijk van Dziubi & Brecht. Isabelle mocht de twee mannen, die elkaar voor het eerst zagen op het moment van hun huwelijk, verbinden in de echt. Ook volgend jaar kunnen koppels trouwen in de tuin van de Sint-Pietersabdij, van mei tot eind september.
Gratis kraanwater op elk Oost-Vlaams evenement
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen keurde in haar septemberzitting unaniem het voorstel van alle fractieleiders goed dat op elk evenement georganiseerd door het provinciebestuur er gratis kraanwater wordt verstrekt, tenzij er argumenten zijn (juridisch, contractueel en situationeel) waardoor dit niet mogelijk is. Na de afgelopen warme/hete zomer bleek hier een grote noodzaak.
Fractievoorzitter Filip Van Laecke is zeer verheugd dat zowel kinderen, jongeren, deelnemers aan een Oost-Vlaams evenement zich gratis kunnen verfrissen, zeker ook bij warme weersomstandigheden. Hierbij geeft ons provinciebestuur het mooie voorbeeld aan anderen om bij feesten en festivals ook de gezondheid van de medewerkers en deelnemers hoog in het vaandel te dragen.
Nieuw subsidiereglement voor stadskermissen goedgekeurd op de gemeenteraad!
Deze week werd het nieuwe reglement voor de subsidiëring van de stadskermissen goedgekeurd door de gemeenteraad. Fractievoorzitter Stijn De Roo kwam hierop tussen namens onze partij.
Cd&v Gent hecht groot belang aan de stadskermissen en de belangrijke plaats die zij innemen in het sociale leven van onze deelgemeenten. Zo blijft dankzij onze partij ‘traditie’ bij de jury-beoordeling gelden als criterium. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat de stadsdiensten organisatoren proactief ondersteunen bij het opmaken van hun dossier.
Lees hier de volledige tussenkomst van Stijn.
Vergunning voor stelplaats Wissenhage geweigerd

Het al dan niet vergunnen van de stelplaats Wissenhage in Wondelgem was de laatste weken vaak in de actualiteit. Het is een dossier waar fractievoorzitter Stijn De Roo zich de laatste maanden zowel op Vlaams als lokaal niveau hard voor inzette. Hij ondervroeg op regelmatige basis de bevoegd schepen, alsook de minister.
Uit informatie die Stijn deze zomer opvroeg bij minister Peeters, bleek dat De Lijn de vergunningsaanvraag voor de stelplaats Wissenhage zou aanpassen en er een nieuw openbaar onderzoek zou komen. Die plannen zouden méér rekening houden met de buffering en de ontharding van de site. Begin september kwam echter het nieuws dat Vlaams minister van Omgeving de aanvraag van De Lijn voor een stelplaats op de locatie Wissenhage weigerde. “Nochtans is de nood aan een stelplaats in Gent zeer hoog”, aldus Stijn.
Steun aan voedselbanken
Naar aanleiding van meldingen in de pers dat de toevoer van voedingswaren aan de voedselbanken sterk zou verminderen, interpelleerde Jef Van Pee de bevoegde schepen in de commissie Welzijn.
Blijkt dat, naar aanleiding van de problemen bij Makro, er inderdaad een speler dreigt weg te vallen. Maar dat zou opgevangen worden door overschotten van nieuwe kleinere zaken.
Wat wel opvalt, is dat naar aanleiding van de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne, er tijdelijk meer gebruikers werden geteld, maar na een paar maanden was dat opnieuw verminderd tot het vorig niveau.
In tegenstelling tot extra aanvragen financiële hulp voor energiekosten (zie ook tekst van Abdil), is er geen extra stijging bij de gebruikers van de voedselbanken tijdens deze energiecrisis.
“De aanvoer via kleinere voedingshandel zal de verminderde toevoer niet volledig oplossen”, meldt Jef Van Pee, “maar ik volg dit verder op en doe een oproep aan voedingszaken om zich aan te melden als schenker van voedingsoverschotten”.
Deze winter meer sfeervolle kerstverlichting in deelgemeenten
Vorige winter klonk er kritiek in enkele Gentse deelgemeenten over de povere eindejaarsverlichting in hun handelskernen. Daarom moet het dit jaar beter. Dat kaartte fractievoorzitter Stijn De Roo al meermaals aan op de gemeenteraad.
Dankzij aandringen van onze partij wordt het aanbod kerstverlichting in de deelgemeenten nu ook grondig versterkt. Zo werd er gekozen om de sober verlichte natuurbomen te vervangen door sfeervol verlichte 3D kerstbomen. Het gaat in de deelgemeentes over 9 3D bomen met een diameter van 3 meter en 5 meter hoog. Daarnaast komen er ook opwaarderingen in Zwijnaarde, Oostakker, Drongen, Gentbrugge en Sint-Amandsberg.
Tot slot, besloot de stad – gezien de huidige energiecrisis-  de eindejaarsverlichting enkel nog te laten branden van 16u tot middernacht. “Een belangrijk signaal en een keuze vóór verlichting, maar ook voor soberheid tijdens deze crisis”, aldus Stijn.
Speakers Corner
Op vrijdag 9 september organiseerde Speakers Corner een debat over “De toekomst van Gent: tot eind 2024 en daarna?” in de gemeenteraadszaal van het stadhuis. Schepen Isabelle Heyndrickx nam deel voor cd&v Gent.
Centraal in het pleidooi van Isabelle stond de bezorgdheid dat Gent meer en meer een stad wordt met twee gezichten. Er is een groter wordende groep Gentenaars die moeilijk mee kan. Die geen betaalbare woning vinden in de wijk waar ze opgegroeid zijn, die weinig mobiel zijn, die geen job vinden, die in armoede leven, die hun weg niet vinden in een stad die snel verandert.
CD&V Gent wil beleid voeren voor alle Gentenaars, om van Gent een stad te maken waar iedereen mee is. Niet door als stadsbestuur alles zelf te doen, maar door anderen te ondersteunen. Want het zijn vooral de Gentenaars zelf die met hun inzet en enthousiasme onze Stad tot leven brengen.
Hoe we dat willen doen en welke principes centraal staan in onze visie op de stad, lees je in de tussenkomst van Isabelle.
Lees hier onze tussenkomst.
Bekijk hier het volledige debat.