Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Isabelle Heyndrickx volgt Mieke Van Hecke op
Beste lid van CD&V Gent,
Woensdagavond kondigde Mieke Van Hecke ons tijdens een digitale bijzondere bestuursvergadering formeel aan dat ze op de gemeenteraadszitting van 14 december 2020 zal aftreden als schepen van de Stad Gent en ontslag zal nemen als gemeenteraadslid.
Mieke stond klaar voor onze partij en afdeling op een bijzonder moeilijk moment en trad begin 2019 als schepen voor CD&V toe tot het Gentse college, nadat ze ons als Gentse christendemocraten na dertig jaar oppositie opnieuw in de bestuursmeerderheid loodste. Haar aankondiging komt bij weinigen van ons vandaag als een echte verrassing, want van bij aanvang maakte ze duidelijk dat ze vooral een wissel op de toekomst wilde zijn. Haar voornaamste ambities waren de opmaak van het bestuursakkoord, het meerjarenplan en van de beleidsnota Burgerzaken, Begraafplaatsen en Protocol. Elk van die opdrachten werd succesvol afgerond, telkens met een duidelijke christendemocratische stempel. Daar willen we Mieke van harte voor bedanken.
Het bestuur van CD&V Gent ging woensdag dan ook over tot de aanduiding van een opvolger voor Mieke als schepen binnen het Gentse college. Die keuze ging, zoals het decreet lokaal bestuur voorschrijft, tussen diegenen die na het aftreden van Mieke deel zullen uitmaken van onze gemeenteraadsfractie.
Onze raadsleden Stijn De Roo en Jef Van Pee zagen af van een kandidatuur en schaarden zich samen met het voltallige aanwezige afdelingsbestuur met volle steun achter de kandidatuur van Isabelle Heyndrickx, die als eerste opvolger in december de zetel van Mieke als gemeenteraadslid overneemt. Zij zal dus ook het schepenmandaat opnemen en zal vanaf 14 december de functie bekleden van schepen van Burgerzaken, Begraafplaatsen en Protocol en ambtenaar van burgerlijke stand. We kennen Isabelle uiteraard al jaren als geëngageerd lid van onze partij en als gedreven voorzitter van onze Gentse afdeling.
Onze statuten bepalen dat een uitvoerend mandaat onverenigbaar is met het mandaat als afdelingsvoorzitter. Het voorzitterschap van onze afdeling zal daarom tot aan de reguliere voorzittersverkiezingen volgend jaar ad interim worden waargenomen door ondervoorzitters Simon Smagghe en Laura Mahieu.
Het spreekt voor zich dat we Mieke en haar expertise zullen missen, maar bovenal zijn we haar enorm dankbaar voor haar engagement, haar inzet en voor de manier waarop zij de Gentse christendemocratie binnen en buiten het college op de kaart heeft gezet. Het is dankzij haar dat we vandaag met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.
De huidige omstandigheden laten het jammer genoeg (nog) niet toe, maar we kijken er van harte naar uit om Mieke op een later moment samen te bedanken en te vieren. 
Dit is vanzelfsprekend een belangrijke stap in de geschiedenis, maar nog meer in de toekomst van onze Gentse CD&V-afdeling. Een toekomst waar u als lid een belangrijk deel van zal uitmaken. We wensen Isabelle alle succes in haar nieuwe functie en kijken ernaar uit om samen met haar verder werk te maken van een christendemocratisch verhaal voor onze stad.
Hartelijke groeten,
Simon Smagghe en Laura Mahieu
>
>
>
>