CD&V Senioren

Zestigplussers willen actief betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren. Een toenemend aantal 60-plussers gaven te kennen dat zij zich inschrijven in de doelstellingen van onze beweging. De seniorenwerking schept kansen om actief burgerschap dagelijks in praktijk te brengen. Door te zeggen en te tonen dat ze rekenen op behoorlijk bestuur op alle beleidsniveaus. Door te lage pensioenen en armoede aan te klagen. Door mee te werken aan een hartelijke leefomgeving. Daarom zijn de CD&V-senioren aanwezig op alle niveaus van de partijwerking en op alle beleidsniveaus.