Vrouw & Maatschappij

Vrouw & Maatschappij is de politieke vrouwenbeweging van CD&V. Zij nemen standpunten in over de positie van vrouwen in de samenleving. Vertalen wat vrouwen denken en willen naar politieke eisen. Zij bouwen aan een nieuw sociaal contract tussen vrouwen en mannen.