Stijn De Roo

Fractieleider Gemeenteraad, Vlaams volksvertegenwoordiger , Gemeenteraadslid, Bestuurslid

  • Geboortedatum:

    6 november 1988

Stijn is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Stijn is ingenieur van opleiding en ging met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Stijn is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent. Bij de Vlaamse verkiezingen haalde hij als eerste opvolger bijna 7.000 voorkeursstemmen in de kieskring Oost-Vlaanderen. Hij wil zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

Stijn is in het Vlaams Parlement vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de onderzoekscommissie PFAS-PFOS. Hij is plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie en in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.

Er komt een directe toegangsweg voor voor de buurtbewoners van parking Getouw in de Bloemekenswijk. Fractievoorzitter Stijn De…

Lees meer

Trefpunt vzw en Flowgent richtten tijdens de Gentse Feesten van 2022 een fysiek meldpunt op. Aan het meldpunt werden…

Lees meer

Een groot aantal van de georganiseerde wijkwandelingen voor ouders die willen kennismaken met de buurtscholen voor volgend…

Lees meer

Vlaanderen werkt aan een toekomstvisie voor het viaduct van Gentbrugge. De zoektocht naar de beste oplossing zal naar schatting…

Lees meer

Er is de voorbije jaren -terecht- heel wat aandacht gegaan naar de Gentse fietsinfrastructuur, maar rond de…

Lees meer

De voorbije dagen is de hetze rond het Vleeshuis jullie wellicht niet ontgaan. We hebben met het stadsbestuur middelen…

Lees meer

Onze stadsdiensten en IVAGO zijn dagelijks in de weer om onze stad proper te maken en te houden. Ze werken zowel preventief als…

Lees meer

Bij de heraanleg van het Koophandelsplein dreigden de terrassen te verdwijnen. Ik drong bij de schepen aan om de plannen aan te…

Lees meer

De stad Gent plaatst regelmatig nieuwe openbare fietsenstallingen. Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde al meermaals vragen aan…

Lees meer

Gisterenavond stond de budgetbespreking op de agenda van de gemeenteraad. Hieronder kan je de integrale tussenkomst lezen die…

Lees meer

Samen met onze fractievoorzitter en Vlaams Parlementslid Stijn De Roo blikken we terug op een geslaagd Oranje Trefpunt in…

Lees meer

Onze leefwereld is in volle transitie. Technologie en innovatie omringen ons en bieden oplossingen voor onze dagelijkse…

Lees meer

“Op ’t gemak? Altijd en overal.”  Met die slogan deelde de Gentse afdeling van Vrouw & Maatschappij op donderdag 17 november…

Lees meer

Het sportcomplex Jan Yoens in de Bloemekeswijk krijgt een opwaardering. Op korte termijn onderzoekt de stad of de cafetaria…

Lees meer

Met cd&v Gent bezochten we Foodsavers. Via het project krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om ervaring op…

Lees meer

In buurthuis het Hoeveke in Gent stond zaterdagavond onze traditionele kaas- en wijnavond op het programma. Bedankt aan alle…

Lees meer

Cd&v Gent heeft kennisgenomen van de concrete plannen van Open VLD en Vooruit om twee jaar voor de verkiezingen te kiezen voor…

Lees meer

Op de gemeenteraad van 26 september werd het nieuwe reglement voor de subsidiëring van stadskermissen goedgekeurd. Onze fractie…

Lees meer

Op maandag 5 september vond een extra gemeenteraad plaats. Er vond een debat plaats over de wijziging in het meerjarenplan en…

Lees meer

Zwerfvuil is geen exclusief probleem van het vasteland: ook in onze Gentse waterlopen is het nog te talrijk aanwezig. Om deze…

Lees meer

De goedkeuring van het wijkmobiliteitsplan voor Zwijnaarde is een feit ! Deze beslissing is het begin van een traject. We zijn…

Lees meer

In februari wordt de ontwerpstudie voor de nieuwe Spanjeveerbrug tussen Mendonk en Sint-Kruis-Winkel afgerond. Er zijn nu meer…

Lees meer

De mogelijkheid hebben om te sporten in de buurt van jouw woonplaats is voor heel wat Gentenaars belangrijk. Onze stad zette de…

Lees meer

Net als vorig jaar kon elke Gentenaar het integrale nieuwjaarsconcert van de stad Gent herbekijken op zondag 23 januari via de…

Lees meer

Op de gemeenteraad van 24 januari werd de opdrachtbrief van de Korpschef van Politiezone Gent vastgesteld. Fractieleider Stijn…

Lees meer

Sinds 1 augustus 2018 hebben 917 Gentenaars een voornaamswijziging aangevraagd in de stad Gent. Daarvan werden in totaal slechts…

Lees meer

De functie van buurtinspecteur is een knelpuntberoep. Ondanks intensieve inspanningen naar rekrutering vanuit de Politiezone…

Lees meer

Op vrijdag 1 april 2011, ondertekende de stad Gent een samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn,…

Lees meer

De Dries van Wondelgem schittert deze kerstperiode dankzij de Gentse draken met bijhorende kerstverlichting. Vele inwoners van…

Lees meer

Op de gemeenteraad van 20 december werd de budgetopmaak voor 2022 goedgekeurd. Lees hieronder de integrale tussenkomst van…

Lees meer

Cinema Rex aan het Sint-Pietersstation staat te verloederen. Toch betaalde de eigenaar de afgelopen jaren geen belasting op…

Lees meer

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers van intrafamiliaal geweld niet door de mazen van het net glippen, moeten situaties van…

Lees meer

Op de gemeenteraad van 22 november werd de definitieve vastelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Technologiepark…

Lees meer

Op de gemeenteraad van 22 november werd het wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge goedgekeurd. Lees hieronder (of…

Lees meer

Op de gemeenteraad van maandag 22 november kwam fractieleider Stijn De Roo tussen op de interpellatie over de aanpak van…

Lees meer

Wie een rijbewijs in bankkaartmodel heeft, zal binnenkort door de federale overheid worden verwittigd dat de geldigheidsduur van…

Lees meer

Op de gemeenteraad van maandag 25 oktober kwam fractievoorzitter Stijn De Roo tussen bij het voorstel tot raadsbesluit omtrent…

Lees meer

Een heel aantal buurtbewoners hebben mij de afgelopen weken aangesproken over het braakliggend terrein waar het voormalige…

Lees meer

Er staat een grote fietsschoonmaak op de planning op het Koningin Maria Hendrikaplein - voor het Sint-Pietersstation. Alle…

Lees meer

Wie vandaag IVAGO zag passeren, had de kans Vlaams parlementslid en onze fractievoorzitter in de gemeenteraad Stijn De Roo aan…

Lees meer

Wonderwoud, gelegen op het Oud Vliegveld bij Oostakker en Lochristi, wordt één van de vijf groenpolen van Gent. Vanaf 2023 wordt…

Lees meer

Het Parkbos Gent-De Pinte-Sint-Martens-Latem is een van de Gentse groenpolen waarin Vlaanderen investeert. Vlaams…

Lees meer

Isabelle Heyndrickx wordt in opvolging van Mieke Van Hecke voorgedragen als schepen van de Stad Gent voor CD&V. Dat heeft het…

Lees meer

Fractieleider Stijn De Roo heeft een topweek achter de rug. Niet alleen werd hij beëdigd als Vlaams parlementslid als opvolger…

Lees meer

Een goed openbaar vervoer, dat willen we allemaal. Ons openbaar vervoer draagt bij aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de…

Lees meer

De Nederlandse supermarkt JUMBO wil een vestiging openen in Gent. Als consument moéten we haast tevreden zijn: onze portemonnee…

Lees meer

Op 10 oktober verstuurde Adem_Ruimte - een samenwerkingsverband van een tiental Gentse bewonersgroepen, actiegroepen en…

Lees meer

Voor bepaalde overtredingen op Gents grondgebied (o.a. overtredingen op de knips en het autovrije gebied in Gent) was de…

Lees meer

Stijn De Roo, fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad, was enigszins verontrust bij het zien van de politiecijfers op vlak…

Lees meer

Om onze stad nog verder uit te bouwen tot fietsstad, besliste het stadsbestuur om in de fietsenparking onder de…

Lees meer

Als fractie heeft CD&V altijd achter de principes van het circulatieplan gestaan. "Doorgaand verkeer uit de binnenstad weren is…

Lees meer