Ekkergem-Rooigem-Brugse Poort-Bloemekenswijk

>> PROPERE BUURT
Als betrokken bewoners geloven we dat een leefbare en warme buurt ook een propere buurt moet zijn. We willen de strijd tegen zwerfvuil en sluikafval opvoeren:

  • We organiseren doelgerichte sensibiliseringsacties (o.m. naar nieuwe inwoners, studenten) en campagnes via scholen, jeugdbewegingen, buurtcomités enzovoort.
  • We stimuleren de Gentenaars om zelf de handen uit de mouwen te steken met ondersteuning van de Stad en Ivago.
  • We voeren ‘slimme vuilnisbakken’ in en herzien met Ivago de ophaalfrequenties waar nodig.
  • We voorzien gratis huisvuilzakken en ophaalbeurten voor wie het financieel moeilijk heeft.
  • We verhogen het aantal camera’s dat kan worden ingezet om sluikstorters te bestraffen. We zetten ook extra personeel in om de daders op te sporen.

>> BEREIKBARE BUURT
We hebben als bewoners recht op een leefbare buurt, maar evenzeer op een bruisende en levendige buurt die verbonden is met de binnenstad. De knips op het Griendeplein en de Bargiebrug hebben negatieve gevolgen voor de dynamiek in de Brugse Poort en de Rabotwijk en voor de lokale middenstand. CD&V wil die knips ongedaan maken om het isolement van deze buurten te doorbreken. We willen samen met de inwoners én handelaars een nieuw mobiliteitsplan opmaken om de leefbaarheid én de bereikbaarheid in de toekomst te garanderen.

>> TOEGANKELIJKE BUURT
In een aangename buurt moet iedereen zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen:

  • We verbreden onze voetpaden waar nodig. We maken straten en voetpaden obstakelvrij zodat ze ook toegankelijk zijn met een rolwagen of kinderwagen.
  • We zorgen op zo veel mogelijk plaatsen voor comfortabele fietspaden.
  • We zorgen ook voor voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen.