Gent-Zuid

>> ZORGEN VOOR ELKAAR
Onze zorg voor jongeren, senioren en al wie zorg behoeft moet verder gaan dan gebouwen en diensten. Het zijn de mensen die hier het verschil maken. Daarom gaan we voor meer actieve en professionele ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen, zo nemen we in onze deelgemeenten de weg vooruit. Ook voor cultuurbeleving is dat van groot belang. Ontmoetingsplaatsen zijn het kloppend hart van een lokale samenleving. We moeten er dus voor zorgen dat die regelmatig open zijn.

>> RESPECTEER ELKAAR EN ONZE OMGEVING
Een buurt waar iedereen elkaar en de omgeving respecteert, maakt dat het goed wonen en leven is. Daarom zeggen wij stop tegen sluipverkeer, zwerfvuil en luchtvervuiling. Hou onze groene zones toegankelijk, stop met het volbouwen van de open ruimte en verkopen van het cultuurhistorisch patrimonium. Zo houden we onze deelgemeenten leefbaar.

>> VEILIG IN EIGEN BUURT
Breng de wijkagent(e) terug in de straat. Dat is iemand die door iedereen gekend en aanspreekbaar is en toezicht houdt op de openbare orde. Netwerken van buurtbewoners en middenstanders zijn partners in onze zorg voor een veilige en nette buurt.

>> VERKEERSVEILIGHEID
Verkeersveilige wegen, ook in de deelgemeenten, moeten de kwetsbare weggebruikers beschermen. Met goed onderhouden afgescheiden fiets- en voetpaden brengen we meer mensen op de fiets en op straat. De stad Gent moet met De Lijn overeenkomsten sluiten voor een betere dienstverlening en broodnodige investeringen. Iedere deelgemeente moet het stadscentrum en station vlot kunnen bereiken, ook ’s avonds laat en in het weekend.

>> INSPRAAK GEVEN IS MEER DAN INFORMEREN
Mensen laten participeren is meer dan hen informeren over wat al werd beslist. Iedere bewoner moet de kans hebben om mee te praten over zaken die er toe doen in onze deelgemeenten. Denk maar aan de inrichting van de straat, het park of het pleintje om de hoek maar ook de aanleg van fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen, zone 30 of verkeersremmers. Telkens moeten de bewoners via overlegplatforms worden geraadpleegd. En daar mag het niet stoppen. Het bestuur moet ook echt rekening houden met hun voorstellen.