Ledeberg-Gentbrugge

>> EEN ÉCHTE ECOWIJK
Op de voormalige heilige grond van de Buffalo’s komt binnenkort de eerste Gentse Ecowijk. Een erg goed initiatief, waar we achterstaan. We betreuren echter dat er van de originele plannen zo weinig overblijft. Het aantal wooneenheden werd opgetrokken en de beloofde sociale mix ging op de schop. Wij zouden liever het originele idee uitgevoerd zien.

>> EEN CD&V-CLASSIC: BUURTWERKING
Gent is meer dan onze, toegegeven, geweldige binnenstad. Gentbrugge en Ledeberg verdienen een eigen beleidsplan met een eigen wijkportefeuille. Door échte particpatie, met burgers en verenigingen, beslissen we samen over de toekomst van onze buurt.

>> GEZONDE STADSLUCHT
Een betere luchtkwaliteit houdt ons en vooral onze kinderen gezond. Ons mobiliteitsgedrag aanpassen helpt. Meer groen in onze wijken ook. Daarom willen we een actieplan voor het realiseren van meer wijkparkjes, stadsbossen en waarom niet: daktuinen. Alle beetjes helpen om onze lucht te zuiveren. En met meer volkstuintjes en stadsboerderijen houden we er nog lekkere groenten aan over ook!

>> HOT TOPIC: HET VIADUCT VAN GENTBRUGGE
Dat het viaduct weg moet, staat voor ons vast. Hoe we dat doen maakt best deel uit van een masterplan mobiliteit over alle heikele en ongezonde punten rond Gent. Wij zijn voorstander van ondertunneling. De vrijgekomen ruimte moet slim, duurzaam en sociaal worden ingevuld.

>> DRINGEND: BETER OPENBAAR VERVOER
Te veel straten in 9050 liggen er echt slecht bij. Dat maakt fietsen en wandelen ronduit gevaarlijk. Ook op het vlak van openbaar vervoer ging het de voorbije jaren de verkeerde kant op, met de afschaffing van tal van haltes op lijnen 2 en 4. Ook Gentbrugge en Ledeberg hebben recht op een veilig en betrouwbaar openbaar vervoer. Daar willen wij voor ijveren.