Oostakker-Mendonk-Desteldonk-Sint-Kruis-Winkel

>> HERZIENING PLANNEN OOSTAKKERDORP
Voor CD&V moet de herinrichting van Oostakkerdorp bijgestuurd worden. Wij pleiten ervoor dat er van de zestig parkeerplaatsen minstens veertig behouden blijven. Het dorpsplein is het sociaal en commercieel hart van Oostakker en moet dat kunnen blijven!

>> BETERE FIETSINFRASTRUCTUUR
De kanaaldorpen worden ook op het vlak van fiets- en voetpaden stiefmoederlijk behandeld. Met name het ontbreken van veilige fietspaden in schoolomgevingen is voor ons een grote zorg. Honderden leerlingen rijden dagelijks van en naar school zonder de veiligheid van fietspaden of zelfs maar fietssuggestiestroken. Voor CD&V moet hier in de volgende legislatuur prioritair in geïnvesteerd worden.

>> VOLDOENDE GROEN
Het landelijke karakter van Oostakker, Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel staat onder druk. Vooral in Oostakker worden de laatste stukjes groen bedreigd door nieuwe ontwikkelingen. Wij willen het resterende groen beschermen en eindelijk de lang beloofde groene long op het oud vliegveld Oostakker-Lochristi realiseren.

>> BETER ONDERHOUD VAN HET OPENBAAR DOMEIN
Overal in de kanaaldorpen tiert het onkruid welig in de straten, op de pleinen en zelfs op de begraafplaatsen. Ook het onderhoud van de fiets- en voetpaden laat veel te wensen over. Bijkomende inspanningen zijn dringend nodig. CD&V wil ook dat een centraal meldpunt wordt opgericht zodat mensen met klachten niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd.

>> TOEGANKELIJKE DIENSTVERLENING
De centralisering van stadsdiensten mag niet ten koste gaan van de dienstverlening op wijkniveau. De kanaaldorpen hebben recht op een volwaardig dienstencentrum waar wijkbewoners terechtkunnen voor de meest courante dienstverlening. Ook wat de OCMW-dienstverlening betreft, pleiten we voor lokale antennes.