Sint-Amandsberg-Dampoort

>> VEILIG EN COMFORTABEL WANDELEN EN FIETSEN
De wegen in Sint-Amandsberg zijn onvoldoende aangepast aan de groeiende fietsstromen. CD&V Sint-Amandsberg pleit voor veilig verkeer en een wandel- en fietscomfortplan voor 9040. We willen daarbij echte inspraak voor de buurt. Uiteraard is de fiets niet geschikt voor iedereen of voor elke verplaatsing. Daarom vragen we een alomvattend mobiliteitsplan voor alle deelgemeenten, met een uitgebreid en aangepast openbaar vervoer dat een stad als Gent waardig is.

>> LEVENDIG CENTRUM
Hoewel Sint-Amandsberg naar aantal inwoners de grootste deelgemeente van Gent is, is er maar weinig ruimte voor het sociaal-cultureel aanbod. We willen daarom werk maken van een nieuwe polyvalente zaal voor Sint-Amandsberg waar jong en minder jong terechtkunnen. Voor het oud gemeentehuis willen we samen met de inwoners van Sint-Amandsberg een traject opstellen om het gebouw multifunctioneel te gebruiken. Met een digitaal platform willen we het reserveren van zalen in Sint-Amandsberg online mogelijk maken.

>> ECHT WERK MAKEN VAN ONTMOETING EN SAMENLEVEN
CD&V wil inzetten op meer groen, zitbanken en speelruimte in uw buurt, vooral in de dichtbevolkte wijken. We willen investeren in (ondergrondse) buurtparkings om onze pleinen vrij te maken, opdat ze kunnen opfleuren en voluit beginnen leven. Dat gaat uiteraard vlotter in een propere buurt! De zorg voor het openbaar domein is voor ons prioriteit. Ook willen we vereenzaming tegengaan door dialoog en ontmoeting in de buurt te stimuleren via buurtbabbelnetwerken.

>> MEER INSPRAAK EN BETROKKENHEID
We willen u als inwoner meer betrekken bij het beleid in onze buurt. Bij grote én kleinere dossiers willen we van bij aanvang naar u luisteren, zodat zo veel mogelijk rekening kan worden gehouden met uw suggesties en bezorgdheden.