Stationsbuurt

>> MEER VERKEERSVEILIGHEID VOOR DE ZWAKKE WEGGEBRUIKERS
Onze buurt trekt door de vele scholen, universiteitscampussen, het Sint-Pietersstation en kantoorgebouwen veel voetgangers en fietsers aan. Op vele plaatsen ontbreken echter veilige voet- en fietspaden. De Zwijnaardsesteenweg en het kruispunt van de Galglaan met de De Pintelaan bijvoorbeeld zijn voor fietsers heel gevaarlijk. We ijveren voor veilige fietspaden en oversteekplaatsen bij drukke kruispunten. Nog te vaak gebeuren er ongevallen die kunnen vermeden worden.

>> MEER (SPEEL)GROEN
Onze buurt telt een aantal grote groene zones, zoals het Henri Storyplein, de groenzone tussen de blokken van Nieuw Gent, het De Smet - de Naeyerpark en het Citadelpark. We willen die plekken beter inrichten om ze aantrekkelijker te maken voor de buurt, onder meer met sport- en spelelementen.

>> NIEUW GENT VERNIEUWT
De komende jaren wordt gestart met ‘Nieuw Gent Vernieuwt’, het stadsontwikkelingsproject waarbij de woontorens van Nieuw Gent worden vervangen door nieuwe, lagere exemplaren. Wij willen dat dit project de hele buurt ten goede komt, en dat bijvoorbeeld ook de Zwijnaardsesteenweg een make-over krijgt. Het Rerum Novarumplein moet worden heringericht als hart van de buurt, maar daarbij dient ook voldoende parkeergelegenheid te worden bewaard.

>> BETER OPENBAAR VERVOER
Ondanks de aanwezigheid van het Sint-Pietersstation is er op het vlak van openbaar vervoer in onze buurt nog veel ruimte voor verbetering. Wij blijven ijveren voor de inrichting van een tramhalte aan de voormalige hoofdingang van het UZ. Het schrappen van de halte aan de Sint-Denijslaan moet ongedaan worden gemaakt. De vertramming van buslijn 7, die al jaren wordt beloofd, dient eindelijk worden aangevat. En op termijn moet werk worden gemaakt van het doortrekken van tramlijn 4 naar de Ghelamco Arena.

>> PROPERE BUURT
Zwerfvuil en sluikafval zijn in onze buurt een groot probleem. Daar moet meer beleidsaandacht naar gaan, onder meer door mobiele camera’s in te zetten. Ook het verwijderen van onkruid, het afrijden van het gras en het snoeien van heggen dient nauwgezetter te gebeuren.