Wondelgem-Mariakerke-Meulestede

>> CULTUUR EN ONTMOETING
Wij willen de initiatieven die reeds uit spontante buurtsamenwerkingen of verenigingen ontstaan zijn, ondersteunen en voedingsbodem geven. Je vindt onze ploeg dan ook terug op de vele wijkbarbecues, Living in the park, Drieskensfeesten, Mariakerke Feest de zomer uit, de Zeswijkse en zo vele kleine en grotere initiatieven. We willen de administratieve en organisatorische lasten verkleinen en kandidaat-vrijwilligers en organisaties helpen om elkaar makkelijker te vinden.

>> LEVENDIGE CENTRA
We willen investeren in veilige voet- en fietspaden, in het bijzonder in de omgeving van onze scholen en op belangrijke assen ernaartoe. Met gevarieerde beplanting maken we een aangename buurt. We zijn ook trots op onze handelaars en ondernemers, en we willen samen met hen het beleid uittekenen en het lokaal kopen stimuleren.

>> MEER BETROKKENHEID
We willen u als buurtbewoner gerichter en meer proactief betrekken bij het beleid van de stad. We pleiten voor de invoering van een overlegplatform per stadsdeel, zodat suggesties en bezorgdheden van bij aanvang van de plannen worden meegenomen.

>> PROPERE BUURT
We zorgen in onze buurt voor de snellere opruiming van zwerfvuil en sluikafval, want vuil trekt vuil aan. We pakken ook het onkruid op voet- en fietspaden, straten en pleinen aan door de werking van de Groendienst bij te sturen in piekperiodes.